Notater


Match 9,701 til 9,750 fra 9,919

      «Forrige «1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
9701 Voldum kirkebog


Ao 1737Dom: 2. p: Epiphan: H: Jørgen Hasselbalchs Søn Jørgen i Mell. Mølle, hans Daab confirmeret blev baaret af Præstens H: Niels Schives Hustru i Woldum, Faddere Knud Schalstrup, Ludvig Podenfant i Woldum, Knud Rasmusen i Claush. Mølle, Maria Eva i Revens Mølle.


[Navnet må være forkert og bero på en fejl fra kirkebogsføreren; det er IVER, der er født og døbt i 1937. Ved hans død og begravelse i Haslund, betegnes hans alder 49 år, og han kunne således være født før Voldum kirkebog begynder, men der findes ingen JØRGEN; han ses ikke konfirmeret i Voldum, og han ses ikke død og omtales ikke i moderens skifte.]


Voldum kirkebog 1734-1814, opslag 263konfirmeret Voldum 1751Iver Jørgensen Hasselbach. Jørgen Hasselbalchs Enkes Søn i Mell= Mølle.Vejrum kirkebog 1686-1779, opslag 141770. D. 26 Januar: blev Ivar Jørgensen Hasselbalch og Dorte Christine Stefans Datter viede; Disse vare Møller Folk i Bromøllen.Beboer Bro Mølle jf. skifte efter moderens død, 1771.Haslund kirkebog 1763-1813, opslag 1801784. Den 16. Apr. blev Ivar Jørgensen Hasselbalch af Amstruphuus begraved ratus 49 annos.

 
HASSELBALCH, Iver Jørgensen (I62638)
 
9702 Voldum kirkebog 1744


d. 18. Septembr.Peder Jensen Winthers og Margrete Iversdatter deres Datter Anne. Baaren af Her Berent Qvistis Hustru i Mygind. Fadderne: Niels Beck [Clausholm Mølle] og Nicolaÿ Giøtting [gartner] ved Claush. Andreas Degn i La....... og Præsten Hr. Niels Schives Hustrue i Woldum.
Folketælling 1787:Randers, Støvring, Gimming, Gimming Sogn, Gimming Bye Et Kongl funderet Skolehuus, 12Degn Andreas Harding, 53, Gift, Hosbonde, Sogne Degn og SkoleholderAnne Pedersdatter Vinther, 41, Gift, MadmoderAnne Magrethe Harding!!, 12, -, BørnAdamine Hansine Harding!!, 9, -, BørnPeder Christian Harding!!, 7, -, BørnFrideriche Magrethe Harding!!, 4, -, BørnJens Langballe Harding!!, 2, -, BørnAnne Christensdatter, 26, Ugift, TienestefolkFolketælling 1801 :Randers, Støvring, Gimming, Husmænd i Gimminge by 11Andreas Harding, 66, Gift, Husbonde, Degn og skoleholder ved kongens skoleAne Kirstine Vindler, 55, Gift, Hans koneJens Langballe Harding, 11, Ugift, Hans barnAne Margrethe Harding, 25, Ugift, Hans barn

 
WINTHER, Anne Pedersdatter (I90132)
 
9703 Volqvars Brodersen RÜSBRICH was born EST ABT 1604 in Rsbrich (Sleesijk-Holstein), Duitsl.. He died 16 Dec 1660. Volqvars married Karen Nielsdatter LEM about 1639.


Volqvars was employed 1635 slottskriver (secretary) at Bergenhus (Gouv.. He was employed bailiff in Nordhordland. He was employed bailiff at Utstein Kloster. He was employed 1638 licence to operate the Gravdal mill.


--------------------Volquart Brodersen Riisbrich kom til Bergen før 1636, kjøpte Gravdal gård i Laksevåg og fikk privilegium på mølledriften rundt Bergen. Han var fogd i Nordhordaland og slottsskriver på Bergenshus. Han giftet seg i 1639 med Karen Nielsdatter Lem. Volquart var deres eldste sønn. Han fikk i 1675 betaling som Commisarius i Bergen. 1660 overtok han Gravdal ved skifte etter faren.


---------Ifølge Randi Helene Breistein: Het han Volkvart Volkvartssøn, f. 1598 d. 1660.

 
RIISBRICH, Volquart (Folkvard) Brodersen (I93476)
 
9704 Voluntair Cadet ved Søetaten og Kaptajnsløjnant i Stavanger


Kilde: slægten Bugge i Danmark og Norge. Bondesen.

 
KOCH, Jacobus Olaus (I57410)
 
9705 von Lahr war Kaufmann und Mitstifter des Lettners in der Christkirche.

Kiel war Kaufmann.


OBS: D°dsdato ogs oplyst som 27 Jun 1643.

 
DE BÄHR, Maria (I65243)
 
9706 Vorgod KB (opslag 21) Die 15.juni [1714] begravede jeg Mads Videbæk. [alderen kan være 66? eller 68? år] ANDERSEN, Mads (I54241)
 
9707 Vorgod KB (opslag 33): Samme søndag [20.februar 1719] fødte Anders Videbæks hustru en søn som samme dag blev hjemmedøbt og kaldet Mads. ANDERSEN, Mads (I87439)
 
9708 Vorgod KB (opslag 38): Den 18.oktober [1719] døde Ide Christensdatter af Videbæk og blev begravet den 25. Hun var 64 år og 3 måneder gammel. CHRISTENSDATTER, Ide (I68665)
 
9709 Vorgod KB (opslag 44): Die 4.juni [1721] fødte Anders Videbæks hustru en datter, som samme dag blev hjemmedøbt her i præstegården og kaldet Ide. (opslag 45) Dom. 6 p. Trin. blev Anders Videbæks hustru introduceret og hans barns dåb konfirmeret. Min hustru [pastor Blichfeldts] bar det.


Vorgod KB (opslag 151): Den 13.maj [1749] blev Poul Hansen Trøstrup og Ide Andersdatter af Videbæk trolovede. Den 18.juni blev de copulerede.

 
ANDERSDATTER, Ide (I87440)
 
9710 Vroue kirke:


Michel Bering var sognepræst i Vroue 1722-41 (Han byggede Vroue Præstegård).Altersølvet består af kalk og disk, der er udarbejdet af Johan Mehl i Viborg 1729 og skænket til kirken af sognepræst Michel Thomisön Bering og hustru Mette Pedersdatter Pandrup.På nordvæggen hænger kirkens eneste epitafium. Det er i rokoko med et glat skriftfelt, der flankeres af halvsøjler og har til alle sider svungen indfatning med ornamentik og bladværk.Epitafiet er over førnævnte sognepræst Michel Bering (præst i Vroue-Resen fra 1722 til 1741, hvor han døde) og hustru Mette Pandrup (d. 1755).Begge blev gravsat i kirkens tårnrum sammen med 8 (!) af deres børn. Årsagen til denne pompøse begravelse kan findes i, at både Michel Bering og Mette Pandrup var af fin familie.Michel Bering var søn af konsumtionsforvalter Thomas Michelsen Bering, der i 1728 kunne erhverve Vroue kirke til ejendom.Mette Pandrup var datter af Peder Jensøn Panderup, der var provst og sognepræst i det daværende


Lading-Fårup-Sabro pastorat vest for Århus, hvor præstegården lå i landsbyen Skjoldelev. Hans hustru hed Anne Pedersdatter Brandt. De var præstefolk i Lading-Fårup-Sabro 1699-1741.Mette Pandrups søster Johanne Kirstine Pandrup var gift med Christen Friis på Lundgård ved Stoholm.Hendes bror krigsråd Peder Pandrup ejede Hostrup Hovedgård og andre større gårde.I øvrigt havde Michel Bering og fru Mette en datter – Ingeborg - der blev gift med assessor Jens de Hofman på Kås.Beringfamiliens gravkapel i tårnrummet blev aflukket med to gitterdøre af jern, og i fundatsen, som Mette Pandrup udarbejdede - sammen med indskriften på epitafiet - foreskrives, at denne begravelsesplads aldrig måtte fjernes og holdes ved lige så længe kirken står! Det varede dog ikke længere end til provst Funders tid (1811-45). Han fik kisterne fjernet og nedsat på kirkegården.I nordsiden under pulpituret har tidligere været en aflukket stol, som blev fjernet i maj 1864 på kirkesynets forlangende. Den havde følgende påskrift: »Præsten Sr. Miikal Thomesøn Bering. Med sin kjære Hustru Mette Petersdatter, Pandrup Lod denne Stoel bygge Anno 1734 og Lod den staffere Anno 1735 Gud til Ære. Kirken til Ziir. Dennem og Arvinger til Nytte«. 

BERING, Mikkel Thomsen (I23378)
 
9711 Væbner og rådmand


Line back is not certain:


Sett på DIS-forum:1: Kan det styrkes att herredsfogedsläkten på Hajstrup är en gren av Staverskovs?Det vi ved är att Iver Fallesen Staverskov på Medsted troligtvis kan knytes til sognen Bylderup to veje:a/ Att navnet Falleslökke er ett stednavn på Karlsvraa sydöst for Hajstrup.b/ Att sönnesönen Peter Tordsen får fribrev på Aszdorppe i Buldorppe, 1453 dec 13 Gottorp # 327 s 421. Jeg menar att detta är Hajstrup i Bylderup.c/ En lång rad indicier pekar på att detta är rätt. Som att flera af ejerne til de andra gårder i Hajstrup kan knyttes til Iver Fallesens ättlinger.Avgörande blir det väl att Aszdorpe kan läsas som just Hajstrup.Orginalet må også lese. Det kan meget godt vere så att navnet kan läses som Haszdorpe~~~~~~~~~~~~~~~~~Han pantsatte i 1420 sit gods i Hejsager til Hans Røver.'''Kilde fra DIS Danmark:'''


Tord Iversen Staverskov borger i Haderslev:


Fangel mener at Tord taper sine friheder da han er borger. Mend et gör man ikke endnu helt sikkert. Og vi ser da også at sönnen får frihed på sin gård i Hajstrup senere 1457. Men det er vel ikke så viktigt i det perspektivet at frihederne alligevel forsvant. Men det er enda viktigt at se at ved denne tidpunkt så er borgerskap forenligt med adlige friheder - et kort styck tid endnu.

Det er et af de förste fribrev som existerer bevaret som vi ser da Iver Fallesen Staverskov får fribrev på Medsted 1417. Det er om jordens frihed, Fra nu begynder fiheden at följe jorden og ikke herren. Også for de höje. Det var en af kongemagtens måder at bekämpe det at allt mer jord var gået i adelns händer tidligere. Mange af de adlige begynte så at pröve at finde sin nye plads i byerne istedet for. Hvist også Tords bror Peder Iversen, borgmester i Haderslev.

Astrad Lagesen blev muligtvis af med sine friheder. Men Tords og Astrads sönner - de var alligevell väpnere.

 
IVERSEN, Tord (I65227)
 
9712 Vær og Nebel sogne 1740-1771, trolovede og copulerede


1747 114 Malte Jørgensen Cronius skrædder i Egebjerg og Ulika Tønnesdatter Staal i Vær præstegårdF4. Ulricha Staal, dbt. Vær 25.05.1716, d. Bjerre 1777; g. Vær præstegård 1747....Malte Jørgensen Cronius, skrædder i Egebjerg (1g. 1746 Else Mikkelsdatter, d.....Hansted sg. 1747, jvf skifte Havreballegård efter Margrethe Mikkelsdatter i....Underup. 26.1.1795, fol.91, 105)...G1. Jørgen Malthesen Chronius, FT1801 kleinsmed i Sønder Bjerre Bye, Bjerre.......Sogn, f. 1749, d.e. FT1801; g. Gyde Kirstine Pedersdatter, f.ca. 1765, d.e........FT1801 (bror Niels Pedersen i Neder Bjerre 1794)......H1. Catrine Marie Jørgensdatter, f. Bjerre 04.09.1791, d.e. FT1840; g. Jacob..........Hansen, f.ca. 1791, FT1834, FT1940 smed Neder Bjerre Bye, Bjerre Sogn;..........antagelig ingen efterkommere......H2. Peder Jørgensen, f. Bjerre 23.02.1794, d.e. FT1801......H3. Ane Erica Jørgensdatter, f. Bjerre 06.06.1797, d. Bjerre 17.09.1837;..........Hans Pedersen, FT1834 husmand/væver i Sønder Bjerre, Bjerre sogn, f. Uth..........ca. 1803, , d.e. FT1845 Bjerre (2g. Maren Jørgensdatter).........I1. Inger Kierstine Hansdatter, f. Bjerre 11.02.1825, d.e. FT1845 Bjerre.........I2. Peder Hansen, f. Bjerre 06.11.1826, d.e. FT1845 Bjerre.........I3. Jørgen Hansen, f. Bjerre 19.10.1829, d.e. FT1840 Bjerre.........I4. Gye Kjerstine Hansdatter, f. Bjerre 14.02.1831, d.e. FT1845 Bjerre.........I5. Jacob Hansen, f. Bjerre 24.10.1834, d.e. FT1845 Bjerre.........I6. Karen Hansdatter, Bjerre 14.03.1837, d.e. FT1845 Bjerre......H4. Maria Kirstine Jørgensdatter, f. Bjerre 16.03.1801, d.e. FT1850; g...........Rasmus Pedersen, FT1845 smed i St. Dalby i Hatting hrd., f. Urlev ca...........1796, d.e. FT1850 Store Dalby.........I1. Peder Rasmussen, f. Urlev ca. 1827, d.e. FT1850 Store Dalby.........I2. Jørgen Rasmussen, f. Store Dalby 08.05.1831, d. 30.05.1831; ingen.............efterkommere.........I3. dreng, f.og d. 11.01.1834; ingen efterkommere.........I4. dreng, f.og d. 28.02.1835; ingen efterkommere.........I5. Jørgen Rasmussen Kronius, f. Store Dalby 09.07.1836, d.e. FT1850.............Store Dalby.........I6. Augusta Christine Rasmussen, f. Store Dalby 22.01.1840, d.e. FT1850.............Store Dalby.........I7. dreng, f.og d. 09.09.1842.........I8. Christoffer Rasmussen, dbt. Store Dalby 15.05.1844, d.e. FT1850 Store.............Dalby...G2. Tønne Crone, f. Hansted Esto mihi 1752; ingen efterkommere...G3. Tønne Crone, dbt. Hansted 12. Trin. 1753...G4. Anton Ulrick Martin Chronius, degn i Åle sogn 1791, Vrads hrd., f.ca. 1757,.......d.e. FT1834 boende Nim by; 1g. Marie Kirstine Torenfeldt (Thornfeldt), f........Vinding 1766, d. Åle 1813 (Vrads hrd. skifte 3.5.1813, fol.337), d.a........sognedegn i Vinding, Skanderborg amt Urbanus Torenfeldt og Mette.......Nielsdatter Påske; 2g. 1813 Nim Johanne Sophie Nielsdatter, f.ca. 1750 (1g........Højer i Nim); ingen efterkommereuddrag fra dis danmark afC. Rosenberg

 
STAAL, Ulricha (I62300)
 
9713 Vær og Nebel sogne 1740-1771, trolovede og copulerede


1753 116 Søren Jensen og Øllegaard Tønnesdatter begge? udensogns, trolovet i NebelSkifter fra Granslev sogn, Houlbjerg HerredG 240 72 12/16338, 21. marts 1801, Ougstruphuset343, 5. august 1801355, 5. august 1802, G 240 72 13/16Øllegaard Tønnersdatter Stoel, dødNiels Svendsen, enkemandHendes arvinger:søn Jens Sørensen Bak, 48 år, men man havde ikke hørt fra ham siden 17721) broder Morten Stoel i Tvingstrup på Serritslevgaards Gods2) broderdatter hofagentinde Karen Hinkeldei i Nykøbing Falster3) søster Margrethe Marie Østrup, født Stoel i Nysted på Lolland4) søster Edel Frederica Stoel, død,4a) søn Wilhelm Jespersen Torp i Tysted5) søster Ulrikka Stoel, død,5a) Ulrich Kronnius, degn i Aalle5b) Jørgen Kronnius, smed i Bierring6) brodersøn Peder Christian, husmand i Egeberg7) brodersøn Tønne Christian, død i Bret ?7a) Christian Tønnesen, 16 år7b) Jens Tønnesen, 11 år7c) Anne Kirstine Tønnesdatter, 18 år8) broderdatter Anne Margrethe Stoel ~ Hans Jensen i ?Afdødes fader var præst Tønne Mortensen Stoel, født i Klaggering i Jylland, avlet af selvejerbonden Morten Stoel i Klaggering. Tønne Mortensen Stoel var gift med Anne Margrethe Ulderichs Sisikousdatter.?


Der skulle have været 9 børn:1) Edel Frederica Stoel2) Niels Stoel3) Morten Stoel4) Ulricha Stoel5) Christian Stoel6) Margrethe Marie Stoel7) Øllegaard Tønnesdatter Stoel8) Ulderich Stoel9) Wiriche Catrine Amalie StoelFaderen var præst i Stensballe og blev forflyttet til Halsted på Lolland, hvor han døde 41 år gl

 
TØNNESDATTER STAAL, Øllegaard (I62296)
 
9714 Væver og selvejer. har åbenbart været gift 2 gange, men der er ingen navn på konerne?


Skifte fra Møn Amts skifteprotokol, Præstø bog 1 1770-1785 film nr 50657

 
KLYDSMAND, Johan Henrich (I60660)
 
9715 Væver og skovridder i Borre PEDERSEN, Hans (I47548)
 
9716 Was baptised at birth at home 18/1 1808 and at church 31 january 1808. Godparents: Møller Galbergs hustru og søn Peder, Peder Sletting fra Magleby, Hans Christiansen og Jens Nielsens hustru fra Viby. SLETTING, Mariane (I91957)
 
9717 was born about 1420 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died about 1500 in Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He married Mette Ankersdatter BUCH, Jep Nielsen (I91591)
 
9718 was born about 1460 in Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died after 1521 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He married N.N. Mogensdatter Lange.


He was a farmer who owned his farm.

 
BUCH, Knud Jepsen (I71186)
 
9719 was born about 1500 in Nagbølgård, Skanderup Parish, Anst Herred, Ribe Amt, Denmark. He died in 1584 in Egtved Parish, Jerlev Herred, Vejle Amt, Denmark. He married Ursula Caspersdatter


He was Dean in Egtbved Parish

 
BUCH, Mads Knudsen (I71189)
 
9720 was born in 1495/1514 in Vester Velling Parish, Middelsom Herred, Viborg Amt. He died after 1550 in Vester Velling Parish, Middelsom Herred, Viborg Amt.


He was Parish Priest in Vester Velling, Viborg Amt from the mid to the late 1500s.

 
TONBOE, Jens (I92398)
 
9721 was born in 1510/1519. He died before 14 Dec 1580 in Ribe, Denmark. He married Maren Pedersdatter.


He was Tax Commissioner in 1551.

 
MADSEN, Christen (I44486)
 
9722 was born in Egtved Parish, Jerlev Herred, Vejle Amt, Denmark BUCH, Mette Madsdatter (I91459)
 
9723 Was christened on 13 Dec 1682 in Høje, Tåstrup, København, Denmark. He died on 12 Jan 1733 in Buderup, Hornum, Aalborg, Denmark. He married Cathrine Pedersen Eckhoff about 1704 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark.


Had the following children:M i Peder Eckhoff Deichmann-14811 1 was born in 1705 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark.F ii Margrethe Pedersen Deichmann-14818 1 was born about 1706 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 5 Jul 1742 in Vive, Hindsted, Ålborg, Denmark.F iii Dorthea Helvig Pedersen Deichmann-14812 1 was born on 2 Oct 1707 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 6 Feb 1746 in Skelund,Hindsted, , Aalborg, Denmark.M iv Jacob Pedersen Deichmann-14810 1 was born on 2 Nov 1710 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 20 May 1771 in Lerup, Øster Han, Hjørring, Denmark.M v Manderup Pedersen Deichmann-14815 1 was born about 1711 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died in 1774.M vi Albret Pedersen Deichmann-14813 1 was born about 1712 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He was buried on 8 Mar 1771 in , Ålborg, Nordjylland, Denmark.F vii Anna Pedersen Deichmann-14785M viii Bartholomaeus Pedersen Deichmann-14816 1 was born about 1715 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 14 Sep 1772.M ix Frederik Pedersen Deichmann-14817 1 was born about 1718 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. He died on 28 Oct 1783 in Engum, Hatte, Vejle, Denmark.F x Else Pedersen Deichmann-14814 1 was born about 1724 in Årestrup, Hornum, Ålborg, Denmark. She died on 22 Aug 1775 in , Håsum, Viborg, Denmark. She was buried on 30 Aug 1775 in , Håsum, Viborg, Denmark.


Kilde: http://www.bjerkoe.com/Data/PAF/pafg469.htm#14808Alt. kilde: http://www3.telus.net/public/judimlee/aagaard-paf/pafg01.htm#2487---------------------Født 1682 Præstegaarden, Høje TaastrupDøbt 13 Dec. 1682Køn MandDød 12 Jan. 1733 Præstegaarden, Høje Taastrup

Far Jacob Willumsen Deichmann, f. 1646, Malmø, d. 1698Mor Margrethe Rosenmeyer, f. Ca. 1656, København, d. Mellem 1697 og 12 Jan. 1698Gift 30 Jul. 1674

Familie Catrine Pedersdatter Eckhoff, f. Mellem 1688 og 1689, d. 29 Mar. 1754, Buderup, AardestrupGift 29 Jul. 1704Børn1. Peder Eckhoff Deichmann, f. Ca. 1705, d. 1747, Bergen i Norge> 2. Margrethe Pedersdatter Deichmann, f. Ca. 1706, Aardestrup, Aalborg, d. 05 Jul. 1742, Vive3. Dorthe Helvig Pedersdatter Deichmann, f. 02 Jul. 1707, d. 06 Feb. 17464. Jacob Pedersen Deichmann, f. 02 Nov. 1710, Julstru, d. 20 Maj. 1771, Lerup, Hjørring> 5. Anne Pedersdatter Deichmann, f. Ca. 1713, Buderup, Aardestrup, d. 23 Nov. 1790, Høje Taastrup, København, Denmark6. Manderup Deichmann, f. Før 1711, d. Ca. 17747. Albert Christopher Deichmann, f. Før 1716, d. Eft. 17678. Bartholomæus Deichmann, f. Ca. 1715, begr. 14 Sep. 17729. Frederik Pedersen Deichmann, f. 1718, d. 28 Nov. 178310. Else Deichmann, f. Ca. 1724, d. 22 Aug. 1775, Haasum

Notater* Provst i Hornum Herred, og Sognepræst til disse menigheder.Kilder1. [S21] Slægten Yde, (Slægtsarkivet, Falkevej 19, 8800 Viborg), s. 320.Kilde: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I3251&tree=2


--------------------


49 Jacob [Lauridsen] Aagaard, præst i Østbirk og Yding. 1.4.1776, fol.163, 275B.


Enkemand efter Margrethe Cathrine [Christiansdatter] Pontoppidan. B:


1) Margrethe Øllegaard Aagaard 10. Angives ved søskendes afkald 12.6.1793 at være død på Sjælland


2) Christiane Aagaard 5. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Rudolf Abraham Vinter, præst i Durup og Stenild


3) Anne Lorentse Aagaard 3. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Johannes Struch, præst i Lovns og Alstrup.


FM:


1) farbror Christian Frederik [Lauridsen] Aagaard. præst i Them


2) farbror Peder Deichmann [Lauridsen] Aagaard i Julstrup præstegård, præst i Årestrup, Buderup, Gravlev


3) farbror Ove [Lauridsen] Aagaard, præst i Butterup og Tuse på Sjælland.


(Sml. lbnr.20).

 
DEICHMANN, Peder Jacobsen (I63303)
 
9724 Was given a coat-of-Arms for his heroic service in the Danish Navy. See pictures. He was Knighted by the King of Denmark. See history in Notes section of Ole Johnson. SEIDELIN, Jørgen Hansen (I55108)
 
9725 Was given a coat-of-Arms for his heroic service in the Danish Navy. See pictures. He was Knighted by the King of Denmark. See history in Notes section of Ole Johnson. SEIDELIN, Jørgen Hansen (I55108)
 
9726 Web content link:http://arkiv.dk/soeg?searchstring=mads+rahbek&Registrering.ID=2976370&galleridata=null&Registrering.AzureVisningID=8b18cc5a94b5b48c945f1d4c7a22fe2chttp://arkiv.dk/soeg?searchstring=mads+rahbek&Registrering.ID=2976370&galleridata=null&Registrering.AzureVisningID=8b18cc5a94b5b48c945f1d4c7a22fe2c PEDERSEN, Ane (Trine) Catrine (I110)
 
9727 Web content link:http://blog.myheritage.dk/2015/11/gode-tips-fra-erfaren-sl%C3%A6gtsforsker/Min slægtsforskning MOUSTGAARD, Ole Kristian (I1)
 
9728 Web content link:http://genealogy.munthe.net/database/g0003098.html#I40423http://genealogy.munthe.net/database/g0003098.html#I40423 SCHILDIG, Annike Pedersdatter Schildig (I100792)
 
9729 Web content link:http://www.ole-moustgaard.dkMoustgaard sl�gten MOUSTGAARD, Ole Kristian (I1)
 
9730 Web content link:http://www.skovsende.dk/stam1950.pdfBaggesgaard slægten THOMSEN BAGGESGAARD, Jens (I365)
 
9731 Web content link:https://stories.myheritage.com/ole?_ga=1.117862921.185832930.1402307792Ole Moustgaard - MyHeritage MOUSTGAARD, Ole Kristian (I1)
 
9732 Wegner, Henrich, -1743, Skuespiller. Det kan ikke med Vished siges, hverken naar eller hvor W. er født, ja ikke engang, hvem der er hans Forældre; ganske vist fremtræder han senere i Livet som Søn af Postmester i Aarhus Henrich Weigner (d. 1731) og dennes Hustru Marie, men der er adskilligt, der taler for

(Illustr. Tid. XXXII Nr. 33), at han i Virkeligheden ikke var disses ægtefødte Barn, men kun et Barn, de havde antaget som deres eget paa Grund af den Forsørgelsespligt, de ved at staa Fadder til det havde paataget sig; hvis denne Gisning stemmer med de virkelige Forhold, er W. en Søn af Skrædder Christen Pedersen i Tanum (Viborg Amt) og Hustru Maria Rasmusdatter og end videre

15. Juli 1703 døbt i Bjerregrav Kirke, ikke langt fra Randers.


Sikkert er det, at han 20. Juli 1720, privat dimitteret af Th. Bartholin, indskreves som Student ved Universitetet – dets Matrikkel angiver i Modstrid med ovenfor fremsatte Gisning hans Alder til 19 Aar – at han begyndte at studere Theologi, og at han 2 Aar senere opgav dette Studium for at slutte sig til de «privilegerede

danske Komedianter», der 23. Sept. 1722 aabnede deres Theater i Grønnegade. Lige saa sikkert er det, at W. her har spillet Tjenerrollerne, selv de største og vanskeligste, hos Moliére og Holberg; af hans Repertoire kan med Sikkerhed nævnes: Henrik i «Den politiske Kandestøber», Torben (Henrik) i «Den vægelsindede», Pierre i «Jean de France», Troels i «Barselstuen», Henrik i «Uet arabiske Pulver», Skolemesteren i «Julestuen» og Henrik i

«Maskeraden», og ganske utvivlsomt er det, at han har været en stor,man kan vist vove at sige usædvanlig stor scenisk Begavelse, selv om den Overskouske Overlevering, at de holbergske Tjenere opkaldtes efter hans Fornavn, ikke kan bestaa for Historiens Kritik.

W. blev den første danske Skueplads tro, indtil Kjøbenhavns store Ildsvaade 20. Okt. 1728 lige saa brat som uafvendelig afbrød Skuespillene. Hvor hurtig han har vendt Hovedstaden Ryggen, lader sig ikke afgjøre, men i Febr. 1730 ansøgte han fra Aarhus om Bestalling som Viceborgmester der og om at faa Løfte paa Postmesterembedet sammesteds efter Faderen, Maaneden efter

tilstodes begge Dele W. «af besynderlig Naade»; Aaret efter døde Faderen, og W. fik n. Maj s. A. Bestalling som Postmester i Aarhus, halvtredje Aar efter udnævntes han, n. Nov. 1733, til Arkivar i Krigskancelliet, hvilken Stilling han 6. Okt. 1741 ombyttede med en Kancellists sammesteds. W. døde ugift i. Marts 1743 i Kjøbenhavn og begravedes paa Holmens Kirkegaard uden for Porten.


Illustr. Tid. XXXII Nr. 33.


Museum 1891, II, 44 ff.


Edv. Brandes, Holberg og hans Scene S. 203 ff.Arthur Aumont.


http://runeberg.org/dbl/18/0360.html

 
WEGNER, Henrik Henriksen (I62666)
 
9733 Weilbachs Kunstnerleksikon:


Thrane, Jens, c. 1729-79, Maler. Forældre: Maler Mogens T. (s. d.) og I. Hustru.Ved Behandlingen af Faderens Bo benævnes J. T. +af Skildrer Profession*. Han opholdt sig da paa Fyn, men havde tidligere haft sit Klientel paa Skive-Viborg-Randersegnen.Arbejder:Portrætter af Mogens Blach, Købmand i Aarhus, og Hustru (1751, Privateje);Baron O. H. Juel-Rysensteen (1755, Privateje);paa Fr.borg findes 3 Portrætter (vistnok fra 1764) forestillende Madame de Hansen, hendes Datter Frederikke Kathrine og Svigersønnen Oberst Hans Fr. von Lützau. Sidstnævnte Billeder viser tydelig, at Pilo-Retningen har haft Indflydelse paa Jens Thranes Kunst, uden at den dog herved hæver sig over det jævne.


T. har endvidere portrætteret Major U. F. von Heinen til Ulriksholm (1758, Privateje),Amtmand, Baron Verner Rosenkrantz til Skivehus og Villestrup (Fr.borg),Oberstløjtnant Anders Sehested til Broholm og Hustru (1772, Privateje)samt Stiftamtmand Mathias Huitfeld og Hustru Clausholm).Endelig findes et Kobberstik efter J. T.s malede Portræt af Biskop Frands Thestrup (død 1795). O.N.A. Kacher: Viborg Sønder Sogns Kirkes Hist., 1929, 51; Westergaard, I-II, 1930-33; C. Elling i Tilsk., 1934 II, 234-38; samme i Dansk biogr. Leksikon, XXIV, 1943 (under Mogens Thrane); 0. Andrup i H. Berner Schilden Holstens Slægtebog 111 1, 1947, 474, 477. 

THRANE, Jens Mogensen (I70903)
 
9734 Werner B. Andreasen, “Begravet mandag efter 4. p. Trin.”

1594-1651 res cap Hagenbjerg 1619-21, sognepr i Ulkebøl fra 1621


Kilde: Ditlev Monrad: Slægten Monrad gennem Fem hundrede Aar. 1929.


Kilde: Fra Steen Thomsens database apr 2001.Nævnes som fadder i Sønderborg 30 nov 1627 hos Christen Gammelgaard, 17 jul 1636


hos Christian Hansen, Arends I 231: Poul Ewald var diakon i Havnbjerg


1619-1621, sognepræst i Ulkebøl 1621-1651. W III 429. J 1620, J1641. D.S. 1


rk V 320. K.S. 3 rk V 116, V.f.K 2. rk VIII 109. AMAA 111: Poul Jensen


Ewald indviedes 12 dec 1619 til sit embede af biskoppen i Odense dr. theol


Hans Mikkelsen, som den 12 aug 1629 visiterede Ulkebøl kirke og fandt


ungdommen overmåde vel undervist. Nogle år senere synes bønderne i Ulkebøl


sogn at have vægret sig ved at yde visse tiender til præsten, for den 13


maj 1633 henvendte bispen sig til amtsskriver Hans Jebsen i Sønderborg og


bad ham om at lade Poul Jensen i Ulkebøl få tiende af ærterne hos bønderne.


Af Nordborg kb kan læses: 28 jun 1637 var der calent udi Ulkebøl sogn. Hr


Pouls tekst var den 6. salme, som han explicerede. 9 trinitatis 1648 var jeg


til præstecalent udi Ulkebøl og prædikede hr Poul over 1. Johannes 3, 13.


AMAA 149: Hr Poul begærede 1645 en gammel prædikestol af Tontoft kirke for


sin svagheds skyld, at han deraf kunne holde bedestunden, og samme år gav


man hr Anders til Tontoft for en gammel prædikestol 6 mk. Poul Evald nævnes


som fadder i Sønderborg 1636.

 
EWALD, Poul Jensen (I53228)
 
9735 who married 1stly N. N., 2ndly Ose Jensdatter and 3rdly Anne BRAHE, Peder Thorkilsen Torkilsen (I88270)
 
9736 Wiberg II 436: Jens Winther Rasmussen Kisbye blev student Nykøbing F 1713, cand theol 12 sep 1719 (Laud), prædikede for dim. 30 sep samme år (laud), præst ved Københavns børnehus 5 dec 1727, Københavns Vartov 25 jul 1733, Næstveds Skt Peder og Fogedby 1 apr 1741, resignerede 2 feb 1751. Ingen børn. Falsters Gejslige 122. KISBYE, Jens Winther Rasmussen (I49587)
 
9737 Wiberg III 430, sup 169: Bagge Friis gik i skole i Sommersted, ved universitetet i København 20 jul 1702. Cand theol 1704, feltpræst i Ungarn i 3 år, derefter i Skåne, sognepræst i Ulkebøl 1711-1712. Han opførte sig ikke alt for vel. J 1620, Fr. B II 112, J S 3 rk IV 47. FRIIS, Bagge Hansen (I18749)
 
9738 Wiberg: Almindelig dansk Prµstehistorie. 1867-73 BAGGER, Laurits Schurmann (I93622)
 
9739 Wibergs Præstehistorie

Sognepræst for Gerding og Blenstrup ved Ålborg. Var en jævn, redelig og retsindig mand, var en dygtig landmand opførte nye avlsbygninger og hovedreparerede våningshuset. Gik ofte over til naboen pastor Nicolaj fangel i Gudum tilbøjelig til at sidde meget længe i lange diskussioner.

Iflg Wiberg dog født 21-7-64 !


Student i Odense 1784. candidat 1787.

 
TILEMANN, Samuel Johannes (I78930)
 
9740 Wibergs præstehistorie bd 2 s 74


From Verner Asholt: “Acc. Wiberg vol 1 s 17 and II p 354, Elisabeth Monrad (1603-76) af Kettingemarr 1) before 1625 Jørgen Jensen Rhodius (Rhode) (b o 1594 Ketting-1631)Child Hans/Johan Jørgensen Rhodius (6/1 1625 - 8/6 79 marr 3 times Åby , Hasle hrd2) marr aft 1631 Søren Jensen (1600 - 1680) b in Rudköbing cap. Kettinge c 30, Lyø 26/8 1632”

 
MONRAD, Elisabeth Johannesdatter (I41374)
 
9741 wik. AXELSEN (TOTT), Ivar (I87530)
 
9742 wik. AXELSEN (TOTT), Peder (I89676)
 
9743 wik.= Wikipedia sv.wikipedia.org/  AXELSEN (TOTT), Ivar (I87530)
 
9744 wik.= Wikipedia sv.wikipedia.org/ AXELSEN (TOTT), Peder (I89676)
 
9745 Wiki

Tosterup (før 1658 dansk: Tostrup slot) er et slot i det tidligere Ingelstad herred, Skåne, Sverige ca. 12 km nordøst for Ystad.Slottets ældst kendte ejer var Axel Eskildsen af Muleslægten. Han levede omkring 1330. Gennem hans datter Barbara skal slottet være kommet til hendes mand, Torkild Nielsen Brahe til Gyllebo. Han måtte flygte og fortabte sit gods, anklaget for mord. Tostrup skal omkring 1440 være tilbageleveret til slægten og tilfaldet sønnesønnen Axel Pedersen; men dette er omstridt. Dennes sønnesøn Axel Pedersen Brahe vides derimod at være ejer af Tostrup. Hans sønnesøn Jørgen Thygesen Brahe (død 1565) opførte slottets høje tårn. Slottet gik i arv på slægtens sværdside frem til 1640. Da tilfaldt det efter Tyge Axelsens død Otte Tagesen Thott, den skånske konge.


Det blev 1688 solgt til Rutger von Ascheberg. Tosterup ejes nu af Jörgen Ehrensvärd.Tosterup ejere frem til 1688


Begyndelsen af 1300-tallet:


Axel Eskildsen Mule1300-talet:


? - ? (svigersøn) Torkild Nielsen Brahe til Gyllebo


? - ? Anders Jacobsen Grim


? - ? (søn) Jens Andersen Grim


? - ? Peder Torkildsen Brahe


? - ? (søn) Axel Pedersen Brahe


? - 1441 (søn) Peder Axelsen Brahe


1441 - 1487 (søn) Axel Pedersen Brahe g.m. Maren Tygesdatter Lunge


1487 - 1523 (søn) Thyge Axelsen Brahe, g.m. 1. Magdalene Krognos, 2. Sophie Rud


1523 - 1565 (søn) Jørgen Thygesen Brahe, g.m. Inger Oxe


1565 - 1571 (bror) Otte Thygesen Brahe, g.m. Beate Clausdatter Bille


1571 - 1601 (søn) Jørgen Ottesen Brahe, g.m. Ingeborg Parsberg


1601 - 1611 (søn) Tønne Jørgensen Brahe


1611 - 1615 (farbror) Knud Ottesen Brahe, g.m. Margrete Eriksdatter Lange


1615 - 1616 (bror) Axel Ottesen Brahe, g.m. 1. Mette Gøye, 2. Kirsten Hardenberg


1616 - 1640 (søn) Thyge Axelsen Brahe, g.m. Birgitte Brock


1640 - 1656 Ved køb Otte Tagesen Thott, g.m. 1. Jytte Gyldenstierne, 2. Dorte Rosenkrantz


1656 - 1688 (datter) Jytte Thott, g.m. Jørgen Krabbe (død 1678)


1688 - ? (svoger) Just Høg

 
BRAHE, Thyge Axelsen Axelsen (I87737)
 
9746 Wiki:


Ås (Aas) er en herregård, beliggende i Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt
Ås skal i 1400 have tilhørt Fru. Aase Eskildsdatter (Falk), enke efter Niels Brasce (Saltensee af Lind). I 1543 tilhørte gården Johanne Stygge Enevoldsdatter (død før 1577), gift med Erik Mogensen Kaas (Sparre-Kaas), der i 1567 – 1599 skrev sig til Ås, men i 1604 til Nibstrupgård. I 1577 blev han gift på Ås for tredje gang med Berte Clausdatter Ulfeldt (død tidligst 1597). Hans søn af første ægteskab Mogens Eriksen Kaas arvede Ås.


Ejere af Ås1400 ca. Aase Eskildsdatter (Falk) 1543 Johanne Stygge Enevoldsdatter Mogens Eriksen Kaas 1615 ca. Claus v. Buchwald 1624 Heinrich Hansen v. Buchwald 1632 Henrik Holst 1633 Otto Pogwisch 1633 Knud Rodsteen 1648 ca. Else Jacobsdatter Vind 1680 ca. Fr. Rodsteen og Markor Rodsteen Ide Rodsteen og Else Cathrine Rodsteen Jørgen Bille 1737 Christine Birgitte Bille - Schack Vietinghof Holck 1751 Christoffer Jerboe 1771 Ingeborg Bandt 1796 Peter Chr. de Fædder 1800 Rasmus Udbye 1801 Fr. Chr. Udbye 1804 Christen Fabricius 1804 Cathrine Velleja Hygom 1804 Chr. Lassen 1813 Thyge Thygesen og Jens M. Winchel 1814 Anders Hovalt 1816 Thyge Thygesen (eneejer) 1826 Peder Andersen Støvring 1827 Jens Jensen 1834 Jens Severin Jensen 1869 Jens Jørgen Jensen Julie Jensen f. Jantzen 1901 Chr. Jensen-Aas 1914 Hjørring Amts udstykningsforening Niels Sloth 1959 T. B. Moltenn 

STYGGE, Johanne Enevoldsdatter (I54547)
 
9747 Wiki:


Ås (Aas) er en herregård, beliggende i Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring AmtÅs skal i 1400 have tilhørt Fru. Aase Eskildsdatter (Falk), enke efter Niels Brasce (Saltensee af Lind). I 1543 tilhørte gården Johanne Stygge Enevoldsdatter (død før 1577), gift med Erik Mogensen Kaas (Sparre-Kaas), der i 1567 – 1599 skrev sig til Ås, men i 1604 til Nibstrupgård. I 1577 blev han gift på Ås for tredje gang med Berte Clausdatter Ulfeldt (død tidligst 1597). Hans søn af første ægteskab Mogens Eriksen Kaas arvede Ås.


Ejere af Ås


1400 ca. Aase Eskildsdatter (Falk)


1543 Johanne Stygge Enevoldsdatter


Mogens Eriksen Kaas


1615 ca. Claus v. Buchwald


1624 Heinrich Hansen v. Buchwald


1632 Henrik Holst


1633 Otto Pogwisch


1633 Knud Rodsteen


1648 ca. Else Jacobsdatter Vind


1680 ca. Fr. Rodsteen og Markor Rodsteen


Ide Rodsteen og Else Cathrine Rodsteen


Jørgen Bille


1737 Christine Birgitte Bille - Schack Vietinghof Holck


1751 Christoffer Jerboe


1771 Ingeborg Bandt


1796 Peter Chr. de Fædder


1800 Rasmus Udbye


1801 Fr. Chr. Udbye


1804 Christen Fabricius


1804 Cathrine Velleja Hygom


1804 Chr. Lassen


1813 Thyge Thygesen og Jens M. Winchel


1814 Anders Hovalt


1816 Thyge Thygesen (eneejer)


1826 Peder Andersen Støvring


1827 Jens Jensen


1834 Jens Severin Jensen


1869 Jens Jørgen Jensen


Julie Jensen f. Jantzen


1901 Chr. Jensen-Aas


1914 Hjørring Amts udstykningsforening


Niels Sloth


1959 T. B. Moltenn

 
KAAS, Erik Mogensen (I42659)
 
9748 Wiki:


Högestad (før 1658 dansk: Høgested slot) er et slot i Ystads kommun, Skåne, Sverige.Høgested ligger lige vest for riksväg 19, mellem Ystad og Tomelilla. Hovedbygningen ligger i byen, nær ved Högestad kirke.Høgested har en lang historie og hørte, i hvert fald fra 1200-tallet, men måske tidligere til Lunds ærkebiskop. I midten af 1400-tallet titulerede biskop Hans Laxmand sig som "herremand på Högestad". Efter reformationen i 1536 overgik gården til den danske krone. i 1539 gav Christian III ejendommen som pant for et lån på 1.000 guldgylden fra Gregers Jensen Ulfstand. I 1550 løste Mogens Gyldenstierne Ulfstand ud og overtog pantet.


I 1574 mageskiftede kong Frederik II godset til Görvel Abrahamsdatter Gyldenstierne, enke efter Gert Ulfstand. Hun døde barnløs, og derefter blev medlemmer af slægterne Hardenberg og Grubbe ejere af Høgested. En Corfitz Grubbe, som døde i 1592, og hans søster, Mette, som var gift med Axel Rosenkrantz skrev sig til Høgested. Deres søn, Palle Rosenkrantz lod hovedbygningen opføre, en fløj i to etager med trappegavle. I 1639 solgte han godset til Mette Grubbe. 1653 overtog Iver Krabbe Høgested, som hans søn Jørgen Iversen Krabbe til Krageholm arvede i 1666. Da han siden, i 1678, blev henrettet af svenskerne for påstået forræderi under den Skånske Krig forlod hans ulykkelige enke, Jytte Thott, Krageholm og flyttede til Högestad. Hun beholdt Högestad til 1682, hvor godset blev beslaglagt af Karl 12..


Omkring begyndelsen af 1700-tallet opgives Jørgen Scheel-Due som ejer. I 1706 bestemte Karl 12. at goset skulle sælges til hans protege Carl Piper. I dennes slægt blev godset 1747 fideikommis og i 1999 omdannedes fideikommisset till aktieselskabet "Högestad & Christinehof Fideikommiss AB". Bestyrelsesformanden i aktieselskabet er Carl Piper, efterkommer og navnebror til den første Piper på godset. I dag er Högestad sammen med bl.a. Christinehofs slot, med sine 13.000 ha, den største samlede jordbesiddelse i Skåne. 

GRUBBE, Corfitz Pallesen til Bosø Kloster - til Hagested (I87958)
 
9749 Wiki:

Gudumlund er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger i Gudum Sogn, Aalborg Kommune i det tidligere Fleskum Herred, Aalborg Amt, Sejlflod Kommune. Hovedbygningen er opført i 1776.


Gudumlund Gods er på 50 hektar.Ejere(1573-1578) Jens Kaas


(1578) Margrethe Eriksdatter Lange gift (1) Kaas (2) Brahe


(1578-1615) Knud Brahe


(1615-1622) Margrethe Eriksdatter Lange gift (1) Kaas (2) Brahe


(1622-1656) Mogens Kaas


-----------


Wiki: Engelsholm:


1590 Knud Ottesen Brahe (1555-1615)Bror til Tycho Brahe.


Havde som ung en forhold til adelsdamen Sophie Mormand og måtte rejse udenlands.Bleb 1589 lensmand på Århusgård og derpå 1602-1615 til Bygholm.Lod hovedbygningen opføre 1592-1600, vistnok ved arkitekt Hercules von Oberberg.


1615 Margrethe Brahe, f. Eriksdatter Munk LangeEnken bestilte 1624 et epitafium tiil Nørup Kirke for 400 rd.---------Wikie: ejer af Bygholm:1602 Knud Ottesen Brahe (1555-1615)Bror til Tycho Brahe. Havde som ung en forhold til adelsdamen Sophie Mormand og måtte rejse udenlands. Gift 1584 med Margrethe Eriksdatter Munk Lange (-1622), søster til Erik Eriksen Munk Lange. [25]


Blev 1589 lensmand på Århusgård, overtog 1590 Engelsholm efter sin forgældede svoger og opførte Engelsholms hovedbygning 1592-1600.Havde Bygholm Len fra 1602 til sin død 1615. Barnløs.
-----------Den store danske:


Knud Brahe, 24.8.1555-3.2.1615, lensmand. Født på Ålborghus, død på Engelsholm, begravet i Nørup k. B. modtog som så mange samtidige danske adelsmænd sin militære uddannelse i den nederlandske frihedskrig; derefter var han i et par år hofsinde hos Frederik II, men måtte som følge af et kærlighedsforhold til en adelsdame, Sophie Mormand, atter i nogle år søge til udlandet; han besøgte England, Frankrig og Italien og lod sig 1579 immatrikulere ved universitetet i Padova, kom senere til Siena og Rom. Efter hjemkomsten blev han igen hofsinde og derefter lensmand, 1589–1602 på Århusgård, 1602–15 på Bygholm. I Kalmarkrigen gjorde han tjeneste som ritmester og udmærkede sig navnlig i træfningen ved Vallda kirke i Halland 21.9.1611; her lykkedes det ham og Ulrich Sandberg med deres 200 ryttere at overrumple og tilintetgøre en svensk plyndringsekspedition på 600 mand; blandt fangerne var statholderen på Elfsborg Nils Bengtsson. – B. nævnes allerede 1587 til slægtsgården Tosterup, hvoraf han dog først 1611 blev eneejer. Hustruen bragte ham som sin fædrenearv en part i Engelsholm ved Vejle; dertil havde hun gennem sit første ægteskab føjet Gudumlund og part i Kongstedlund, begge i Himmerland. Engelsholm måtte hun oprindelig dele med sin bror, alkymisten Erik Lange, hvis fortvivlede pengeforhold skaffede B. adskillige bryderier der dog ikke synes at have forstyrret det gode forhold hverken til svogeren eller til Sophia B. Ca. 1590 blev B. eneejer af Engelsholm som han nu gjorde til sit egentlige hjem, og hvor han 1592 opførte den endnu bevarede, anselige hovedbygning. B. og hans hustru var begge åndeligt interesserede og har begge forsøgt sig med oversættelser af fransk opbyggelseslitteratur.FamilieForældre: rigsråd Otte B. (1518–71) og Beate Bille (1526–1605). Gift 23.8.1584 i Horsens med Margrethe Eriksdatter Lange, bisat 24.8.1622 i Vejle k., begr. i Nørup k. (gift 1. gang med Jens Kaas, 1516–78), d. af Erik Lange (1518–72) og Anne Madsdatter Gjordsen (født 1529, levede endnu 1610). – Bror til Axel B. (1550–1616), Jørgen B. (1554–1601), Sophia B., Steen B. (1547–1620) og Tyge B.(1546–1601).IkonografiAfbildet på Otte Brahes (1518–71) epitafiemal. (Knutstorp) og på epitafium udført af Henrik Henriksen (Nørup k.).
BibliografiSaml. til jysk hist. og topogr. V, 1874–75 207–31. Danm.s adels årbog V, 1888 112. Tilskueren 1916 I 153–57. H. Grimer-Nielsen: Danske viser fra adelsvisebøger og flyveblade VI, 1930–31 35–48. 

BRAHE, Knud Ottesen (I87747)
 
9750 Wiki:

Gudumlund er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger i Gudum Sogn, Aalborg Kommune i det tidligere Fleskum Herred, Aalborg Amt, Sejlflod Kommune. Hovedbygningen er opført i 1776.


Gudumlund Gods er på 50 hektar.Ejere(1573-1578) Jens Kaas


(1578) Margrethe Eriksdatter Lange gift (1) Kaas (2) Brahe


(1578-1615) Knud Brahe


(1615-1622) Margrethe Eriksdatter Lange gift (1) Kaas (2) Brahe


(1622-1656) Mogens Kaas


------
GudumlundGudum sogn, Fleskum herred, Aalborg amt.


Herregaarden Gudumlund kendes fra Valdemar Atterdags første regeringsaar. Da ejedes den vistnok af en adelsmand ved navn Johannes Ryning, der solgte den til Peder Ludvigsen Eberstein og jomfru Margrete Ludvigsdatter. De var søskende og børn af marsken Ludvig Albertsen. Peder Ludvigsen blev ikke på Gudumlund til sin død. Han solgte den igen, uden at vi dog ved til hvem. Men inden udgan­gen af århundredet er Niels Johansen Slet (væbner) ejer af gården, og derefter hans søn Johannes Nielsen (også væbner). I året 1425 skæn­kede Niels Slets enke, fru Ide Lydersdatter Holck, Gudumlund til Viborg domkapitel for sjælemesser for hendes familie i domkirken. I 1503 hører Niels Jensen Seefeld til på Gudumlund, rimeligvis som lensmand. Det var ham, der på samme tid var ejer af det nærliggende Refsnæs. Efter reformationen kom gården under kronen og blev givet i len til fru Anne Friis, der var en søster til Hans Tavsens bitre mod­stander biskop Jørgen Friis i Viborg, og senere til Jens Kaas til Vor­gaard i Bælum sogn (Hellum herred), der endte med at blive ejer, idet han købte den af kronen i 1573. Han havde nogle år tidligere høstet berømmelse ved sit tapre forsvar af fæstningen Elfsborg i krigen mod svenskerne. Jens Kaas må sammen med sin hustru Margrethe Eriksdatter Lange have boet på Gudumlund. Både deres navne og våben sammen med årstallet 1569 findes på to pulpiturer i kirkens vestende, tidligere også på de Øverste stole, men de blev fjernet i 1879. Jens Kaas døde 1578, og hans enke giftede sig anden gang, med Knud Brahe til Engelsholm, en broder til Tyge Brahe, og så blev det da ham, der kom til at eje Gudumlund. Knud Brahe døde 1615, og fru Margrethe, der levede til 1622, blev således enke for anden gang. Efter hendes død blev Jens Kaas brodersøn, rigsråd Mogens Kaas til Støvringgaard, idet han købte sine medarvinger ud, eneejer af Gudumlund, og ved hans død (1656) overtog sønnen Jørgen Kaas den, men han solgte den i 1674 til Wulff v. Buchwald til Lundgaard (død 1708), og med ham er der så kommet en slægt til gården, som bliver der i ca. 125 år, og hvis sidste mand fik en ejendommelig og afgørende be­tydning ikke blot for herregården, men for den hele egn. Da Wulff v. Buchwald døde, efterfulgtes han af sin søn kaptajn Frederik v. Buchwald, som i 1738 (han døde to år senere) solgte Gudumlund til sin svigermoder, fru Anne Lasson til Rødslot. Den var da på 45, 54 og 665 tdr. htk. Efter hendes død 1747 overdrog arvin­gerne den til hendes dattersøn, major Peder Mathias v. Buchwald. (Danske Slotte og Herregaarde) (Fra Skeel & Kannegaard Genealogy) 

TIL ENGELSHOLM, Margrethe "den lærde" Eriksdatter (I88840)
 

      «Forrige «1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Næste»