Notater


Match 9,951 til 10,000 fra 10,028

      «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
9951 Ægtefælle: Kirsten Andersen (født Christensdatter) Familie F3491
 
9952 Ægtefælle: Kirsten Marie Pallesen (født Jensdatter) Familie F500156
 
9953 Ægtefælle: Lauest Pedersen Familie F22
 
9954 Ægtefælle: Mads Hans Egsgaard Pedersen Familie F137
 
9955 Ægtefælle: Mads Rahbek Familie F88
 
9956 Ægtefælle: Maren Nielskone Familie F3931
 
9957 Ægtefælle: Maria Klausen Familie F2846
 
9958 Ægtefælle: Mariane Kristensen Familie F28
 
9959 Ægtefælle: Marie Juhl Familie F30
 
9960 Ægtefælle: Max Julius Schultz Familie F230
 
9961 Ægtefælle: Mechtild von Schauenburg-Holstein (født Schauenburg), Dronning af Danmark Familie F500196
 
9962 Ægtefælle: Morten Kristensen Larsen Familie F1795
 
9963 Ægtefælle: Niels Christian Jensen Familie F352
 
9964 Ægtefælle: Niels Immanuel Jensen Moustgaard Familie F97
 
9965 Ægtefælle: Niels Jensen Familie F401
 
9966 Ægtefælle: Niels Lassen Familie F2608
 
9967 Ægtefælle: Ninna Moustgaard Familie F7
 
9968 Ægtefælle: Oskar Bang Familie F31
 
9969 Ægtefælle: Peder Pedersen Tarp Familie F1528
 
9970 Ægtefælle: Peder Simonsen Familie F210
 
9971 Ægtefælle: Peder Terchelsen Familie F357
 
9972 Ægtefælle: Rasmine Dorthea Rasmussen Familie F89
 
9973 Ægtefælle: Sidsel Sørensdatter Gosvig Familie F500138
 
9974 Ægtefælle: Søren Johannes Pedersen Bøjgaard Familie F24
 
9975 Ægtefælle: Sørine Madsine Gaarmann Familie F207
 
9976 Ægtefælle: Thomas Jensen Familie F500031
 
9977 Ægtefælle: Ulla Hansen Familie F1
 
9978 Ægtefælle: Ulrik Christian Frederik Aagaard Familie F500007
 
9979 Ægtefællerne I igger begravet i Ribe.


Jens Sørensen Bech var arbejdsmand.Jens blev fundet død i en bød på Nipså syd for sygehuset i Ribe. (Kilde: Gårde og folk i Tved, Tange og Obbekær hl. kommuner af Tage Jakobsen)

 
BECH, Jens Sørensen (I28910)
 
9980 Ægtefællerne oplyses andetsteds døde 1682. Maa være en fejlindtastning.


Ifølge Wiberg:


No 36. Aasum, Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.


5. ordineret 25/2 1663. [Professor i Philosophi og Mathematik paa Gymnasiet i Odense 25/7 1655] Dr. theol. Jacob Jensen Bircherod af Birkerød, født Varbjerg i Halland 30/7 1624; Student Herlufsholm 1642; Hører København 1646-1648; udenlands 1 Aar; Magister 8/5 1649; atter udenlands 1651-1655; Dr. theol, 10/6 1675; Consistorial-Assessor 11/7 1682; ~ 21/9 1656 Sille Thomasdatter Riisbrigh, født i Odense 1637; Fader: F. Brodersen Riisbrigh, Borgmester; Moder: Birte Ottosdatter Seeblad; 5 Sønner, 2 Døtre; see Christian B. J. Bircherod i Særslev; blandt Børnene vare Jens Bircherod, Biskop i Aalborg; Thomas Broderus, Rector og Professor i Odense, [død (†) 13/6 1682, flittig, redelig, godgørende]. 

BIRCHEROD, Jacob Jensen (I56113)
 
9981 Ægtepagts confirmation, for Peder Wilsbech og forlovede.


C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den imellem Peder Wilsbech, og hans forlovede Anne Christophersdatter af Søholm i Jelstrup sogn, da ville vi samme, i alle dens ord og clausuler etc, confirmere o s v. Lyder bl a således: Jeg justitzråd Ulrich Wilsbech til Sejlstrup, Holmstrupgård og Rønnovsholm, ægtepagt for min søn Peder Wilsbech, nu påboende gården Søholm i Jelstrup sogn, og hans kiereste Anne Christophersdatter af Rubjerg sogn, med hvilken han nu træder i ægteskab. [over 10 sider].13 oktober 1797.


742Dansk Demografisk DatabaseSamtlige personer i husstandenHjørring, Vennebjerg, Jelstrup, Jelstrup Sogn, Søeholm, 1, FT-1801, B7220


Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:


Peder Wilsbech 38 Gift Huusbonde Kiærkeejer og Gaardbeboer


Anne Cristoffersdatter 26 Gift hans Kone


Søren Hansen 38 Ugift Tjenestefolk


Christen Jensen 20 Ugift Tjenestefolk


Johanne Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk

 
WILSBECH AF SEJLSTRUP, Peder Biering (I86350)
 
9982 Ægteparret overtog "Bakkegård" 1807 og hans far og mor blev boende hos dem som aftægtsfolk. De havde 7 børn der alle blev bosat i Hoven sogn. JEPSEN, Jens (I17056)
 
9983 Ægteparrets Stemans gravsten er stadig bevaret i Maria Kirke i Helsingør.


# ID: I1059


# Name: Anna Johansdatter BELOW


# Sex: F


# Birth: in Dorpat 1


# Death: 16 FEB 1677 in Helsingör


# Burial: 27 FEB 1677 Helsingör. Sct Maria Kirke


# Note:PHT 1984, s.137-144.


Molin har: Var enke efter slotspræst v/Kronborg, Mathias Velhauer og blev -


som det så ofte ses - gift med efterfolgeren i embedet, Just Valentin


StemannGift m Steman 8. Okt. 1656. Hon var änka efter hans företrädare M. Matthias Vellhauers, Dotter till Dr. med. Joh. Below i Livland. Gravsten i St Marie, Helsingör.http://www.123hjemmeside.dk/mahlerdam/12801974


2. Johann Below & Margretha KirschnerJohann Below blev født ca. 1600, søn af ?Margretha Kirschner blev født ca. 1605, datter af ?Familien Belows våbenskjold ses til venstre, slægten er uradel fra Mecklenborg & Pommern, men jeg har endnu ikke kunnet finde Johann Belows forældre. En Heinrich Below kom til Danmark i 1575 og blev optaget i adelsstanden.


Johann & Margretha blev gift ca. 1625.


De fik datteren:


Anna Below * ca. 1630.Johann Below var doctor medicinæ, og var i 1656 professor i Dorpat i det nuværende Estland.Hvornår de døde, vides ikke.

 
BELOW, Anna (I93191)
 
9984 Ægteskab Børn


- Chresten Pedersen 24 Mar 1701 - Peder Christensen13 Apr 1704 - Søren Christensen1713 - Ane Chrestensdatter02 Okt 1707 - Jens Christensen

 
SØRENSDATTER, Lene (I14260)
 
9985 Ægteskabs bevilling.

Peder Juel bevilling om sit bryllup at giøre.


F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Peder Juel til Vredsløf [Vrejlev?] Closter, oc os elskelig jomfru Helvig Krabbe, må giøre deres bryllup på hvad måde dennem sielf løster, oc på sallen [i huset] sammenvies, forbydendes etc. Hafnia 11 november 1663.
Sarkofagerkister med ligene af Vrejlevs og Rønnovsholms ejere og familie Peder Juel, † 1676; hans hustru Helvig Krabbe, † 1697; hans datter Ide Dorthe Juel, † 1721; jomfru Ingeborg Juel, † 1728; generalmajor Chr. G. v. Møsting, Rønnovsholm, † 1720, hans hustru Cathrine Marie Juel, † 1712. Kisterne er istandsat 1871 på bekostning af lensgreve Holstein Holsteinsborg.

Født i Trygstad, Norge som søn af major Nicolai Abraham von Møsting og Juline Chatrine Lange. Gift med Catharine Marie Juel (1669-1712), datter af oberst Peder Jensen Juel og Helvig Gregersdatter Krabbe, Vrejlev Kloster og Rønnovsholm ved Vrå i Vendsyssel. [7]


Generalmajor. Blev såret og fanget 1712 i slaget ved Gadebusch. Ejede bl.a. Rønnovsholm.

 
DAA, Helvig Gregersdatter (I89356)
 
9986 Ægteskabstilladelse 5. maj 1662 trods Slægtskab i 3. Led


DAA 1954:II:33- 59. c.

 
SEHESTED AF HOLMGAARD, Karen Mogensdatter (I68940)
 
9987 Ærke diakon og skrædder i Kiel. WRIED, Paul (I70434)
 
9988 ødt : 22-06-1880 Skovvang, Frederiksnaade,Vorbasse, Ribe -

Døbt : 20-07-1880 Hjemme C580C-B-02-K01-13-23-12


Død : 28-09-1958 Jerne, Esbjerg, Ribe -


Begravet : 01-10-1958 Jerne, Esbjerg -


Konfirmeret : 30-09-1894 Hejnsvig -


døbt i kirken : 05-11-1880 Vorbasse -Alder : 78Far Mor


Johan Erik Peter Øhlenschlæger Marie Hansen


Ægteskab Børn


10-01-1903 - Martha Marie Iversen 17-03-1903 - Erik Marinus Øhlenschlæger


26-04-1904 - Martin Vilhelm Øhlenschlæger


15-10-1906 - Holger Ansgar Øhlenschlæger


29-08-1909 - Margrethe Øhlenschlæger


06-06-1911 - Kresten Ingvar Øhlenschlæger


05-09-1912 - Marius Gustav Øhlenschlæger


- - Inger Katrine Øhlenschlæger


13-07-1918 - Niels Andreas Øhlenschlæger


- - Martinus Øhlenschlæger


24-09-1920 - Johannes* Øhlenschlæger


05-05-1922 - Karen Laurine Sørensen - - Søren Johannes Øhlenschlæger


06-06-1924 - Magnus* Øhlenschlæger


- - Magnus Eriksen Øhlenschlæger


- - Martha Marie Eriksen Øhlenschlæger


- - Arne Eriksen Øhlenschlæger


- - Aage Verner Eriksen Øhlenschlæger


- - Emma Margrethe Eriksen Øhlenschlæger


- - Ove Eriksen Øhlenschlæger


- - Ruth Eriksen Øhlenschlæger


- - Eva Bodil Eriksen Øhlenschlæger


- - Sonja Eriksen Øhlenschlæger


- - Tove Eriksen Øhlenschlægerhttp://www.oz2zj.dk/Jakobsen.web/per19848.htm#0

 
ØHLENSCHLÆGER, Carl Stinus Eriksen (I38815)
 
9989 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
BANNER, Ellen Frandsdatter (I69780)
 
9990 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
DUE, Jørgen (I89280)
 
9991 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
DUE, Frands (I89282)
 
9992 Ølgod Kirkebog


1716 d. 24 maj. blev Hans Jensens barn af Ølgod by døbt og kaldet Mette. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Tarp, Christen Møller, Peder Laursens hustru, Karen Pedersdatter.


1740 d. 24 maj. blev Jens Bjerg og Mette Hansdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt.1794 d. 26 dec. Mette Bjerg 82 år.

 
HANSDATTER, Mette (I20235)
 
9993 Ølgod Kirkebog


1730 d. 19 mar. blev Jens Bjergs barn døbt udi Ølgod kirke og kaldet Thomas. Kirsten Hallum bar det. F: Niels Tarp, Hans Jensen, Mads smed, degnens hustru, Søren Hallums hustru, smedens pige.1756 d. 8 jan. blev Thomas Jensen i Ølgod by og Maren Callesdatter trolovede. Copulerede d. 17 feb.1789 d. 22 aug. trolovet i mit hus Thomas Jensen Bjerg af Ølgod by og Maren Christensdatter tjenende Jens Thomsen i Ølgod by. Ægteskabsforlovere var Hans Jensen Bjerg af Ølgod by og skrædderen Andreas Stausholm.


1789 d. 3 okt. blev Thomas Jensen Bjerg og Maren Christensdatter copuleret1806 d. 28 dec. begravet Thomas Jensen Bjerg 76 år.

 
JENSEN BJERRE, Thomas (I27208)
 
9994 Ølgod Kirkebog


1732 d. 2 okt. blev Jens Bjerg og Kirsten Jensdatter trolovede i Ølgod by. Copulerede d. 30 nov.1740 d. 28 feb. Jens Bjergs hustru jordet.

 
JENSDATTER, Kirsten (I27206)
 
9995 Ølgod Kirkebog.


1728 d. 30 maj. blev Jens Bjerg og Kirsten Thomasdatter copulerede.1732 d. 25 maj. blev Jens Bjergs hustru og barn begravet

 
THOMASDATTER, Kirsten (I27207)
 
9996 Ølgod Kirkebøger


1728 d. 30 maj. blev Jens Bjerg og Kirsten Thomasdatter copulerede.1732 d. 2 okt. blev Jens Bjerg og Kirsten Jensdatter trolovede i Ølgod by. Copulerede d. 30 nov.1740 d. 24 maj. blev Jens Bjerg og Mette Hansdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt.1776 d. 13 nov. jordet Jens Bjerg af Ølgod by 79 år.

 
JENSEN BJERG, Jens (I20234)
 
9997 Ølgod Kirkebøger.

1785 d. 5 jul. blev efter foregående trolovelse med kongelig allernådigste bevilling enkemanden Peder Eskesen af Lunde sogn og hans afdøde hustrus søster Karen Nielsdatter af Ølgod sogn i Ølgod by copulerede. Anders Hansen ved Ølgod Kirke og Hans Bjerg i Ølgod by bevidnede, at disse trolovede til at indgå i ægteskab med hverandre, ikke vare nærmere beslægtede eller besvogrede end forhen oventil her er meldt. 

NIELSDATTER, Karen (I46415)
 
9998 Ølgod:

1743 d. 4 aug. blev Niels Jespersens barn døbt og kaldet Maren. Hans søster fra Oddum bar


det. Faddere Frands Nielsen, Jens Nederby, Niels Topgård, Niels Bertelsens hustru, Christen


Nielsens hustru.1778 d. 14 jun. døbt Hans Pedersens og Anna Cathrine Nielsdatters ægte barn Mette af


Vallund. Christen Enevoldsens hustru af Forsum bar barnet. Faddere vare bemeldte Christen


Enevoldsen, Clemmen Gregersen og søn Niels af Vallund og Peder Madsens hustru af


Heager.

 
NIELSDATTER, Maren (I68615)
 
9999 Ølgod:

1778 d. 14 jun. døbt Hans Pedersens og Anna Cathrine Nielsdatters ægte barn Mette af


Vallund. Christen Enevoldsens hustru af Forsum bar barnet. Faddere vare bemeldte Christen


Enevoldsen, Clemmen Gregersen og søn Niels af Vallund og Peder Madsens hustru af


Heager.

 
ENEVOLDSEN, Christen II (I54212)
 
10000 Øllegaard Lauritsdatter BRORSON. ~ med Ude Pedersen COLDING præst (1656-1707). Sognepræst i Gosmer.


Opkaldt efter rigshovmesterens frue, Øllegaard Huitfeldt. 2 sønner og 3 døtre

 
BRORSON, Øllegaard Lauridsdatter (I56052)
 

      «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 Næste»