WEGNER, Henrik Henriksen

Mand 1701 - 1743  (42 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn WEGNER, Henrik Henriksen 
  Født 1701 
  Køn Mand 
  Død mar. 1743  Kbhvn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet På Holmens kirkegaard uden for porten Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I62666  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far WEGNER, Henrik,   f. København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1731, Århus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Mor Marie,   d. 1744, Århus Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F20100  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Wegner, Henrich, -1743, Skuespiller. Det kan ikke med Vished siges, hverken naar eller hvor W. er født, ja ikke engang, hvem der er hans Forældre; ganske vist fremtræder han senere i Livet som Søn af Postmester i Aarhus Henrich Weigner (d. 1731) og dennes Hustru Marie, men der er adskilligt, der taler for

   (Illustr. Tid. XXXII Nr. 33), at han i Virkeligheden ikke var disses ægtefødte Barn, men kun et Barn, de havde antaget som deres eget paa Grund af den Forsørgelsespligt, de ved at staa Fadder til det havde paataget sig; hvis denne Gisning stemmer med de virkelige Forhold, er W. en Søn af Skrædder Christen Pedersen i Tanum (Viborg Amt) og Hustru Maria Rasmusdatter og end videre

   15. Juli 1703 døbt i Bjerregrav Kirke, ikke langt fra Randers.


   Sikkert er det, at han 20. Juli 1720, privat dimitteret af Th. Bartholin, indskreves som Student ved Universitetet – dets Matrikkel angiver i Modstrid med ovenfor fremsatte Gisning hans Alder til 19 Aar – at han begyndte at studere Theologi, og at han 2 Aar senere opgav dette Studium for at slutte sig til de «privilegerede

   danske Komedianter», der 23. Sept. 1722 aabnede deres Theater i Grønnegade. Lige saa sikkert er det, at W. her har spillet Tjenerrollerne, selv de største og vanskeligste, hos Moliére og Holberg; af hans Repertoire kan med Sikkerhed nævnes: Henrik i «Den politiske Kandestøber», Torben (Henrik) i «Den vægelsindede», Pierre i «Jean de France», Troels i «Barselstuen», Henrik i «Uet arabiske Pulver», Skolemesteren i «Julestuen» og Henrik i

   «Maskeraden», og ganske utvivlsomt er det, at han har været en stor,man kan vist vove at sige usædvanlig stor scenisk Begavelse, selv om den Overskouske Overlevering, at de holbergske Tjenere opkaldtes efter hans Fornavn, ikke kan bestaa for Historiens Kritik.

   W. blev den første danske Skueplads tro, indtil Kjøbenhavns store Ildsvaade 20. Okt. 1728 lige saa brat som uafvendelig afbrød Skuespillene. Hvor hurtig han har vendt Hovedstaden Ryggen, lader sig ikke afgjøre, men i Febr. 1730 ansøgte han fra Aarhus om Bestalling som Viceborgmester der og om at faa Løfte paa Postmesterembedet sammesteds efter Faderen, Maaneden efter

   tilstodes begge Dele W. «af besynderlig Naade»; Aaret efter døde Faderen, og W. fik n. Maj s. A. Bestalling som Postmester i Aarhus, halvtredje Aar efter udnævntes han, n. Nov. 1733, til Arkivar i Krigskancelliet, hvilken Stilling han 6. Okt. 1741 ombyttede med en Kancellists sammesteds. W. døde ugift i. Marts 1743 i Kjøbenhavn og begravedes paa Holmens Kirkegaard uden for Porten.


   Illustr. Tid. XXXII Nr. 33.


   Museum 1891, II, 44 ff.


   Edv. Brandes, Holberg og hans Scene S. 203 ff.   Arthur Aumont.


   http://runeberg.org/dbl/18/0360.html