LAURITSEN THURA, Laurits Wisted[1]

Mand 1657 - 1731  (73 år)


Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn LAURITSEN THURA, Laurits Wisted 
  Født 20 aug. 1657  Nakskov Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Døbt 23 aug. 1657 
  Køn Mand 
  Død mar. 1731  Ribe Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 1 apr. 1731  Ribe domkirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I71926  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Familie DE WITT, Helene Cathrine Albertsdatter,   f. 1673,   d. 1760, Trinitatis København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 87 år) 
  Gift 22 sep. 1697  København Trinitatis Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. THURA, Barbara Margrethe Lauritsdatter,   f. 7 jul. 1698, København Holmens Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 aug. 1738, Ringkøbing, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 40 år)
   2. THURA, Albert Lauritsen,   f. 6 okt. 1700, Copenhagen, Hovedstaden, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 mar. 1740, Lejrskov Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 39 år)
   3. THURA, NN Lauritsdtr.,   f. 1704, Aarhus, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
   4. DE THURA, Diderich Adlet 14-10-1740,   f. 1 maj 1704, Århus Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 mar. 1788, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 83 år)
   5. DE THURAH, Lauritz Adlet 14-10-1740,   f. 4 mar. 1706, Århus, Jylland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 sep. 1759, København, Sjælland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 53 år)
   6. THURA, Christiane Lauridsdatter,   f. 1711, Aarhus, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1775  (Alder 64 år)
   7. THURA, Dorothea Lauritsdtr.,   f. 1712
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F23066  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  C:/Users/Bruger/Documents/GEDCOM TIL TNG/gedcom_Photos/P774.application/octet-stream
  C:/Users/Bruger/Documents/GEDCOM TIL TNG/gedcom_Photos/P774.application/octet-stream

 • Notater 
  • Thura, Laurids, 1657-1731, Biskop, blev født 20. Avg. 1657 i Nakskov, hvor hans Fader, Mag. Laurids Mortensen Vidsted, den Gang var Provst og Sognepræst. Moderen, Margrethe Thura, var Datter af ndfr. anførte Provst Laurids Pedersen T., efter hvem den udbredte Slægt har antaget Familienavnet. Han gik først i Kjøge Skole; forflyttedes senere ved nogle Velynderes Foranstaltning til Kjøbenhavns Skole, hvorfra han blev Student 1676. Efter at have fuldendt sine akademiske Examiner blev han 1680 Hører ved Kjøge Skole og Aaret efter Rektor sammesteds. 1682 tog han Magistergraden. 1690 nedlagde han Rektoratet for efter Landsdommer P. Luxdorphs Opfordring at følge et Par af dennes nærpaarørende som Hovmester paa Udenlandsrejse. Han opholdt sig længere Tid i Holland og England. I Leiden, hvor han tilbragte 2 Aar, sluttede han fortroligt Venskab med Frederik Rostgaard og begyndte Udarbejdelsen af sin store versificerede Levnedsbeskrivelse af dennes Fader, Hans R. (XIV, 344); Digtet udkom først 1726, bekostet af Fr. Rostgaard, men de fleste Exemplarer ødelagdes ved Kjøbenhavns Ildebrand 1728. Paa denne Rejse opnaaede T. saa stor Færdighed i at tale Hollandsk, at han efter sin Hjemkomst blev udnævnt til Præst ved den hollandske Menighed i Kjøbenhavn (1695), som paa den Tid benyttede Holmens Kirke til Gudstjeneste.


   Aaret efter beskikkedes han tillige til Præst i «Ny Hollænderby uden for Vesterport» (Frederiksberg). 1703 forflyttedes han til vor Frue Kirke i Aarhus og blev Provst for Ning Herred; 1706 blev han Stiftsprovst og Sognepræst ved Domkirken i Aarhus, og endelig 1713 udnævntes han til Biskop i Ribe. Han døde 1. April 1731. Som Biskop nød han stor Anseelse og indlagde sig særlig Fortjeneste af Latinskolen i Ribe. Med ufortrøden Iver og Uegennytte arbejdede han i Forening med Rektor Chr. Falster paa at skaffe nye Bygninger saa vel for Hørerne som til selve Undervisningen, og hans Bestræbelser kronedes med Held (1727).


   Hundredaarsdagen efter Skolebygningens Indvielse holdtes stor Mindefest ved Ribe Skole herom; T.s og Falsters Portrætter ophængtes i Skolen, og daværende Adjunkt N. S. Hjort udgav et Mindeskrift paa Latin om T. Ogsaa som Digter vandt T. et Navn. Foruden ovfr. anførte poetiske Levnedsskildring af H. Rostgaard har han for at undgaa, at andre skulde udgive hans Arbejder i forvansket Skikkelse, selv foranstaltet en Samling af «Adskillige poetiske Sager» (1721), indeholdende dels Oversættelser -- deriblandt Versene i Saxo Grammaticus --, dels originale Ting. Efter hans Død udgav Sønnen Alb. Thura hans Oversættelse af Jesuiten Herman Hugos Digt «Sjælens gudelige Attraa og Længsel» («Pia desideria», udg. af J. H. Ernesti 1721) i alexandrinsk Versemaal (1738).


   -- T. ægtede 1697 Helene Cathrine With (d. 1760), Datter af Sognepræst, Mag. Alb. W. ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn. Giessing, Jubel-Lærere I, 454 ff. Frost, Efterretn. om Ribe Domkirke S, 65 ff. Chr. Bruun, Fr. Rostgaard I. Danske Saml. I, 310 f. Nyerup, Lit. Lex.


   A. Jantzen (Bricka s 364-5)   http://www.lillerosendal.dk/ANER-FAR.htm#Mikkelsen   Biskop Laurits Thura (1657-1731), hvis 3 sønner alle blev meget kendte: Magister Albert Thura (1700-1740) præst og forfatter, Laurids de Thurah (1706-1759), arkitekt og Generalbygmester (en af Danmarks største arkitekter), han blev adlet i 1740 og Diderik de Thurah (1704-1788), der som Skibsbygmester på Holmen og senere Kommandant over Strømmen ligeledes blev adlet.


   Den ældste søn, Albert Thura, der blev præst i Lejrskov ved Kolding. Han var trods sin unge alder en meget agtet forfatter og en belæst mand med et stort bibliotek
   --------------------


   Hans fader benævner ham ved dåben som:   Min egen liden søn


 • Kilder 
  1. (Pålidelighed: 0), 17 apr. 2011.
   Nakskov kirkebog ops 93 1657