URNE TIL AARSMARKE, Axel Knudsen til Brolykke, Søgaard og Aarsmarke

Mand 1510 - 1577  (67 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn URNE TIL AARSMARKE, Axel Knudsen 
  Suffiks til Brolykke, Søgaard og Aarsmarke 
  Født 1510  Søbysøgaard Gods, Nørre Søby, Aasum Herred, Odense, Fyn, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 6 mar. 1577  Søbysøgaard Gods, Nørre Søby, Aasum Herred, Odense, Fyn, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 18 mar. 1577  Nørre Søby Kirke, Aasum Herred, Odense, Fyn, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I88127  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far URNE, Knud Jørgensen til Søgaard og Aarsmarke,   f. 1464, Knuthenborg, Sågaard, Musse, Maribo, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 feb. 1543, Svendborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 79 år) 
  Mor WALKENDORFF, Inger Axelsdatter,   f. 1466,   d. 23 feb. 1555, Svendsborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 89 år) 
  Familie-ID F28951  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie RUD, Birthe Knudsdatter,   f. 9 jun. 1538, Søbysøgaard Gods, Nørre Søby, Aasum Herred, Odense, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 sep. 1573, Søbysøgaard Gods, Nørre Søby, Aasum Herred, Odense, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 35 år) 
  Gift 11 nov. 1562 
  Børn 
   1. URNE, Anne Axelsdatter,   f. 1563,   d. 8 jun. 1636, Odense Købstad Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 73 år)
   2. URNE, Knud Axelsen til Årsmarke,   f. 29 okt. 1564, Årsmarke, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 2 feb. 1621, København, Sjælland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 56 år)
   3. URNE, Dorte Axelsdatter af Søbysøgaard,   f. 1566, Vedby, Holbaek, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1600  (Alder 34 år)
   4. URNE, Jørgen Axelsen,   f. 23 apr. 1567, Vedby, Holbaek, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 aug. 1601  (Alder 34 år)
   5. URNE, Erik Axelsen,   f. 1570,   d. 25 mar. 1631  (Alder 61 år)
   6. URNE, Inger Axelsdatter,   f. 1571, Vedby, Holbaek, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1630  (Alder 59 år)
   7. URNE, Otte Axelsen,   f. 1572, Vedby, Holbaek, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 maj 1620, Sri Lanka (Ceylon) Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 48 år)
   8. URNE, Birte Axelsdatter,   f. 1576, Vedby, Holbaek, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1577  (Alder 1 år)
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F28526  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Dataene er fra Diplomatarium Norvegicum bind I-XXI


   Sammendrag: Knut Gyldenstjerne og Axel Urne bevidne, at de saa Hr. Truid Ulfstands 3 So nner Gregers, Lage og Jens udtælle til Fru Go rvel Fadersdatter til Giske 347 dobbelte Dukater og 261 Engelotter, hver Dukat regnet for 3 Daler og hver Engelot for 2 Daler 1 Mark Danske. Kilde: Efter Orig. p. Papir i norske Rigsarkiv med paatrykte Segl. Nummer: 1105. Dato: 31 Oktbr. 1546. Sted: Lund. Brevtekst (fra den trykte utgaven): Wij effterschreffne Knudt Gyldennsternn till Thym och Axell Vrne till Siøgaardt kendis och giør witterligtt for alle mett thette wortt

   obne breff att aar effter gudts byrdt mdxlvj then søndagh nesth for sanctorum Simonis et Jude apostolorum dagh wore wij tilbedenn aff erligh och welbyrdige frue frue Giørill Fadersdather till Gitzske hørde och saage heer vdj Lundt i Hans Holstis hussz att Gregers Lauge och Jens her Trudt Vlffstanndt till Torup sønner lodt kaste och tilltelle forschreffne frue Giørill tryhundrett fyrge tyuffue oc syw dobbeltt du- cater: halff tredie hundrett oc elloff engellotter for elluff hundrett vngers gyldenne regnett huer dobbeltt ducat for tree dalere: och huer engellott for tuo dalere och en marck danske: Thette er oss fuldt wit- terligtt i sandhedt. Till windisbyrdt haffue wii trøcktt wore signetter nedenn for thette wortt obne breff giffuitt oc schreffuitt vdi Lundt loffuerdagenn nesth effter sanctorum Simonis et Jude apostolorum dagh aar etc. mdxlvj. Tillegg: Bagpaa samtidigt: Item tette breff er paa thet gull szom her Trutz børnn anduorde ffru Gørell Fadhres dotther.

  • http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I2185&tree=2


   Familien Urne: En av danmarks eldste adelslekter, kjent fra slutten av 1100 -tallet.   Urne, Axel, -1577, Rigskansler, var Søn af Knud U. (d. 1543). Som Brodersøn af den formaaende Roskildebiskop Lage U. var han vist ogsaa selv bestemt for den gejstlige Stand. Han fik i alt Fald en lærd Opdragelse, i det han 1529 blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet og siden studerede i Frankrig, han var ved Nytaarstid 1533 i Paris, og i Tyskland, navnlig i Wittenberg, hvor han omgikkes baade Luther og Melanchthon og sagtens sluttede sig til deres Lære. Efter at have afsluttet sine Studier indtraadte han som Sekretær i Kancelliet, vistnok allerede 1535, da han under Kjøbenhavns Belejring besørgede Ind- og Udbetalinger i Lejren. Han fik Rønnebæksholm i Forlening, men ombyttede 1547 dette Len med Lyse Kloster i Norge, som han beholdt til 1560. Desuden havde han Kanonikater i Roskilde og i Lund, men det sidste afstod han 1550 til sin Søstersøn Lage Venstermand. Man har sikkert anset ham for en mere end almindelig duelig Embedsmand, thi da Krigen med Sverige kom, blev det saare brydsomme og besværlige Hverv overdraget ham, som Pendingemester at følge Hæren og lede alle Udbetalingerne i Anledning af Krigsførelsen, i Begyndelsen sammen med Rigsraaden Børge Trolle, senere alene. Selv maatte han ogsaa gjøre Forstrækninger med Guld og Sølv og fik derfor 1563 Sørup Birk og Vigsnæs i Pant, men Pantet blev dog strax efter indløst. End videre var han blandt de Adelsmænd, som 1565 maatte gaa i Forløfte for de 45000 Rdl., Kongen blev Greven af Schwarzburg og hans Ryttere skyldig. Til Gjengjæld fik han Tønsberg Len i Norge. Endelig blev han 1567 Rigskansler og Rigsraad og som saadan forlenet med Provstiet i Odense; men den Herlighed blev ikke af lang Varighed; thi da han efter Fredslutningen skulde gjøre Rede og Regnskab for sine Oppebørsler og Udlæg som Pendingemester,vare Regnskaberne ikke i Orden, og Uordnerne maa vel have været ret graverende, siden A. U. i 1570-71 mistede alle sine Embeder og Len. Foruden sin fædrene Gaard, Søbysøgaard, ejede han Aarsmarke, som han arvede 1552 efter sin Broder Hans U., og Raarup (nu Cathrinebjærg), som han 1542 kjøbte af Kronen.Han døde 6. Marts 1577. Efter sin 1. Hustru Anne Jensdatter Rosensparres Død i Sept. 1555 havde han 11. Nov. 1562 ægtet Birte Knudsdatter Rud (f. 9. Juni 1538), men blev 1573 for anden Gang Enkemand.


   Thiset.

   Sources   [S2] Dansk Biografisk Leksikon.   --------------------   Dansk rikskansler.   Axel fikk utdannelse fra universitetet i København fra 1529 og senere var han i Paris og i Wittenberg på Luthers tid. Allerede i 1535 ble han sekretær i kanselliet. Han fikk Rønnebæksholm til len, men byttet mot Lyse kloster i Norge i 1547. Det beholdt han til 1560. Axel var også innehaver av kanonikater i Roskilde og Lund. Det siste avsto han i 1550. Da krigen mot Sverige kom i 1563 fikk han som pendingmester oppgaven med å styre alle utbetalingene i forbindelse med krigføringen. I 1565 var han én av flere adelsmenn som måtte gå i forløfte for 45000 rdl. som kongen var skyldig greven av Schwarzburg og hans ryttere. Til gjengjeld fikk han Tønsberg len. 1567 ble han rikskansler og riksråd og fikk Odense prosti til len. Ved krigens slutt mistet han så alle embeder og forleninger fordi regnskapet viste uoverrensstemmelser. Han eide Søbysøgaard, arvet 1552 Aarsmarke etter broren Hans og kjøpte 1542 Raarup (nå Cathrinebjerg) av kronen.