MØLLER, Karen Sophia

MØLLER, Karen Sophia

Kvinde 1718 - 1749  (30 år)

Generationer:      Standard    |    Lodret    |    Kompakt    |    Boks    |    Kun tekst    |    Anetavle    |    Viftediagram    |    Medie    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  MØLLER, Karen Sophia blev født 6 feb. 1718, Modvig, Grindsted sogn (datter af MØLLER, Lauritz Andersen og (VINRANKE), Birgitte Sophie til Urup); døde 13 jan. 1749, Sønder Urup, Grindsted; blev begravet 13 jan. 1749, Grindsted sogn.

  Notater:

  Noter : Jens Pedersen blev gift den 18. Juni 1739 i Grindsted med Karen Sophie Møller, om vielsen fortæller Heinsvig kirkebog:

  "d. 18. junii (1739) er Monsr. Jens Pedersen og Jomfrue Møller paa Urup efter kongl. allernaadigst Tilladelse viet hiemme i Husets.


  Karen Sophie Møller er født 6. Februar 1718 i Modvig, Grindsted sogn, og hun døde 1749 på Urup og blev begravet den 13. januar.


  Hendes dåb fandt sted den 6. februar 1718; gudmor var fru Bærte Krabbe, og faddere var Mads Dall, gl. Christen Bertelsen, Niels Pedersen Møller og Bodil Grinsted.


  Om Jens Pedersen og Karen Sophie Møller hedder det i præstens indberetning fra 1766:  "Enkemadame Møller sad tilbage med Datteren Karen Sophie, der voxte til og blev stor, blev befriet af en ridefoged på Nørholm Monsr. Jens Pedersen; disse ægtefolk levede en kort tid sammen, dog avlede de 2 sønner og 2 døtre sammen i deres ægteskab; en søn, Peder Munch, og en datter Birgithe Sophia døde før forældrene, men den anden Søn Lorentz Petter, og en datters Anna, levede".

  Jens Pedersen fik den 31. januar 1749 bevilling til at sidde i uskiftet bo med sine to børn. Den 11.-12. maj 1750 blev der afholdt registrering af Jens Pedersens bo. Arvingerne opgives at være Lorentz Peder, der var 10 år gammel, og Anna Jensdatter, der var i sit 6te Ar.

  Gårdens besætning var på 7 køer, 14 Stude, 1 tye, 3 kalve, 3 hopper, 1 galt og 27 får.


  I boet fandtes blandt andet en dansk bibel, Luthers"Tischreden", Hemmingsens Huspostil og Johan Arents:"Sande Kristendom".


  Af de øvrige værdier i boet skal nævnes: 1 Calemankes kontorkjole, 1 tobakspibe med rør, en ostindisk Snustobaksdåse, 1 grøn fruentimmerklædning, der vurderedes til 10 Rdlr., et par tøfler med rød skarlagen,1 silkekåbe, 2 armbånd med brachletter og spænder af dukatguld, 2 ørenringe af guld, 1 treleds ringe, 1 ring med 7 uægte sten, 1 sølvkande, der vurderedes til 14 Rdlr., 1 sølvbæger til 3 Rdlr., 1 hovedvandsæg til 1 Rdlr. , 1 sølv kniv og gaffel, 1 messingfad, 1 lommur til 8 Rdlr. og 1 krus med sølvlag.

  Skiftet anfører, at boet ejede Urupgård, der var på 8 tdr. 5 skp. hartkorn og som vurderedes til 40 Rdlr. pr. td. Endvidere ejede boet halvdelen af noget gods i Grindsted sogn.


  Hartkornet angives her til 16 tdr. 6 skp. a 40 Rdlr.


  Den 11. juni 1750 blev der afholdt auktion, og her anføres det, at halvdelen af Urupgård indtil 1759 var bortfæstet til Jens Jensen, Kastoft, der gav en årlig afgift på 21 Rdlr. Urupgård blev købt af sr. Thomas Hansen i Mølby, Andsager Sogn, for 100 Rdlr. pr. td. hartkorn.

  Der blev solgt løsøre for 629 Rdlr. 1 mk. 8 3/4 sk. Efter fradrag af gæld og omkostninger fik Lorentz Peder udlagt i arv jordegods for 223 Rdlr. 2 mk. 13 1/3 sk. og i kontante penge 175 Rdlr. 1 mk. 7 1/3 sk., medens Anna Jensdatter fik udlagt 111 Rdlr. 4 mk. 6 2/3 sk. jordegods og 87 Rdlr. 3 mk. 11 2/3 sk. i rede penge.

  Børnene beholdt jordegodset i fællesskab med deres mormor, og formynderen forpligtede til at have tilbørlig opsyn hermed.  Noter : Jens Pedersen blev gift den 18. Juni 1739 i Grindsted med Karen Sophie Møller, om vielsen fortæller Heinsvig kirkebog:


  "d. 18. junii (1739) er Monsr. Jens Pedersen og Jomfrue Møller paa Urup efter kongl. allernaadigst Tilladelse viet hiemme i Husets.  Karen Sophie Møller er født 6. Februar 1718 i Modvig, Grindsted sogn, og hun døde 1749 på Urup og blev begravet den 13. januar.  Hendes dåb fandt sted den 6. februar 1718; gudmor var fru Bærte Krabbe, og faddere var Mads Dall, gl. Christen Bertelsen, Niels Pedersen Møller og Bodil Grinsted.  Om Jens Pedersen og Karen Sophie Møller hedder det i præstens indberetning fra 1766:  "Enkemadame Møller sad tilbage med Datteren Karen Sophie, der voxte til og blev stor, blev befriet af en ridefoged på Nørholm Monsr. Jens Pedersen; disse ægtefolk levede en kort tid sammen, dog avlede de 2 sønner og 2 døtre sammen i deres ægteskab; en søn, Peder Munch, og en datter Birgithe Sophia døde før forældrene, men den anden Søn Lorentz Petter, og en datters Anna, levede".


  Jens Pedersen fik den 31. januar 1749 bevilling til at sidde i uskiftet bo med sine to børn. Den 11.-12. maj 1750 blev der afholdt registrering af Jens Pedersens bo. Arvingerne opgives at være Lorentz Peder, der var 10 år gammel, og Anna Jensdatter, der var i sit 6te Ar.


  Gårdens besætning var på 7 køer, 14 Stude, 1 tye, 3 kalve, 3 hopper, 1 galt og 27 får.  I boet fandtes blandt andet en dansk bibel, Luthers"Tischreden", Hemmingsens Huspostil og Johan Arents:"Sande Kristendom".  Af de øvrige værdier i boet skal nævnes: 1 Calemankes kontorkjole, 1 tobakspibe med rør, en ostindisk Snustobaksdåse, 1 grøn fruentimmerklædning, der vurderedes til 10 Rdlr., et par tøfler med rød skarlagen,1 silkekåbe, 2 armbånd med brachletter og spænder af dukatguld, 2 ørenringe af guld, 1 treleds ringe, 1 ring med 7 uægte sten, 1 sølvkande, der vurderedes til 14 Rdlr., 1 sølvbæger til 3 Rdlr., 1 hovedvandsæg til 1 Rdlr. , 1 sølv kniv og gaffel, 1 messingfad, 1 lommur til 8 Rdlr. og 1 krus med sølvlag.


  Skiftet anfører, at boet ejede Urupgård, der var på 8 tdr. 5 skp. hartkorn og som vurderedes til 40 Rdlr. pr. td. Endvidere ejede boet halvdelen af noget gods i Grindsted sogn.  Hartkornet angives her til 16 tdr. 6 skp. a 40 Rdlr.  Den 11. juni 1750 blev der afholdt auktion, og her anføres det, at halvdelen af Urupgård indtil 1759 var bortfæstet til Jens Jensen, Kastoft, der gav en årlig afgift på 21 Rdlr. Urupgård blev købt af sr. Thomas Hansen i Mølby, Andsager Sogn, for 100 Rdlr. pr. td. hartkorn.


  Der blev solgt løsøre for 629 Rdlr. 1 mk. 8 3/4 sk. Efter fradrag af gæld og omkostninger fik Lorentz Peder udlagt i arv jordegods for 223 Rdlr. 2 mk. 13 1/3 sk. og i kontante penge 175 Rdlr. 1 mk. 7 1/3 sk., medens Anna Jensdatter fik udlagt 111 Rdlr. 4 mk. 6 2/3 sk. jordegods og 87 Rdlr. 3 mk. 11 2/3 sk. i rede penge.


  Børnene beholdt jordegodset i fællesskab med deres mormor, og formynderen forpligtede til at have tilbørlig opsyn hermed.

  Karen blev gift med PEDERSEN, Jens 18 jun. 1739. Jens blev født 1703; døde 17 apr. 1750, Sønder Urup, Grindsted. [Gruppeskema]

  Børn:
  1. JENSEN, Lorentz Peter blev født 1 mar. 1740, Sønder Urup, Grindsted; døde 19 apr. 1752, Sønder Urup, Grindsted.
  2. JENSDATTER, Anna blev født 1 aug. 1744, Urup, Grindsted; døde 23 jun. 1811, Eg, Grindsted; blev begravet 26 jun. 1811.
  3. JENSEN, Peder blev født 26 maj 1748; døde 25 aug. 1748, Sønder Urup, Grindsted.

Generation: 2

 1. 2.  MØLLER, Lauritz Andersen blev født 1681; døde 6 sep. 1738, Sønder Urup, Grindsted; blev begravet 6 nov. 1738, Grindsted sogn.

  Notater:

  Lars Andersen Møller er født 1681, og han døde 1738 på Urup og blev begravet den 6. september. Om hans begravelse anføres i kirkebogen:

  "Dend 6te. Septembr. (1738) Seigr. Laurits Andersen Møller på Urupgaard i Greensted Kircke nedsatte, gl. 57 Aar".


  Om Lars Andersen Møller hedder det i præsteindberetningen fra 1766:


  "Der kan en skikkelig ung Karl, som havde været hos en Landraad i Holstein, der døde i Krigen og forærede denne sin Livkarl adskillige gode ting; han friede til Hr. Peder Munches Datter Birgitte Sophie Munch og fik hende".

  Den 19. September 1738 fik Lars Andersen Møller og hustru kongelig bevilling til, når en af dem døde, at den anden da måtte hensidde i uskiftet bo med deres datter og senere - om det ønskedes -at afholde samfrændeskifte.

  Den 20. april 1739 blev der afholdt samfrændeskifte mellem Birgitte Sophie Munk og datteren. Af dette skifte fremgår det, at boet ejede Urupgård, der var på 8 tdr. 5 skp. Hartkorn, en ejendom Kragmose på 5 skp. 1 alb., Vad-bolet på 7 skp. 1 alb. 9 Lamborre med 1 td. 7 skp. 1 alb., Kierbol med 1 td. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb. samt Nørre Urup på 3 tdr. 4 skp. 2 alb. Og Modvig med 3 tdr. 3 skp. 3 fjdk. Endvidere var der en mølle i Eg by med mølleskyld 2 tdr. 1 skp. samt jordskyld 7 skp. 3 fjdk. Videre var der en gård på 1 td. 7 skp. samt en på 3 tdr. 2 skp. 3 fjdk. Det samlede hartkorn var 20 tdr. 2 skp. 1 fjdk., Og det vurderedes til 40 Rdlr. pr. td. eller i alt 811 Rdlr. 1 mk. 8 sk.

  Svigersønnen Jens Pedersen overtog til arv og ejendom Urupgård samt halvdelen af det andet jorde-gods, mens Birgitte Sophie Munk beholdt det øvrige. Hun fik endvidere en seng med fornødne klæder, en jernkakkelovn med et derpå stående messingfad, og det anføres videre, at hun skulle have frit op-hold på gården. I en præsteindberetning fra 1768 fortælles det, at Lars Andersen Møllers søn Peder døde 1732 og blev begravet i Grindsted kirke den 26. juni. Han var da 12 års 5 mdr. og 9 dage gammel. Det fortælles, at han omkom på en ynkelig måde. Selve ordlyden er følgende:

  "blev på en ynkelig Maade omkommen, ved det han gik inde under et "soje Huus" ,som hans egen Fader med 2de andre stod oven paa. for at tildække det med "Torv eller Sojer", da Overdelen af Huset i det samme faldt ned og kvalte Barnet..., og endskjønt de af alle Kræfter stræbte at bortrydde det ned-faldne af huset for at redde Barnet, var det alt forgjæves, thi han var og blev døde".

  Lars Andersen Møller er født 1681, og han døde 1738 på Urup og blev begravet den 6. september. Om hans begravelse anføres i kirkebogen:


  "Dend 6te. Septembr. (1738) Seigr. Laurits Andersen Møller på Urupgaard i Greensted Kircke nedsatte, gl. 57 Aar".  Om Lars Andersen Møller hedder det i præsteindberetningen fra 1766:  "Der kan en skikkelig ung Karl, som havde været hos en Landraad i Holstein, der døde i Krigen og forærede denne sin Livkarl adskillige gode ting; han friede til Hr. Peder Munches Datter Birgitte Sophie Munch og fik hende".


  Den 19. September 1738 fik Lars Andersen Møller og hustru kongelig bevilling til, når en af dem døde, at den anden da måtte hensidde i uskiftet bo med deres datter og senere - om det ønskedes -at afholde samfrændeskifte.


  Den 20. april 1739 blev der afholdt samfrændeskifte mellem Birgitte Sophie Munk og datteren. Af dette skifte fremgår det, at boet ejede Urupgård, der var på 8 tdr. 5 skp. Hartkorn, en ejendom Kragmose på 5 skp. 1 alb., Vad-bolet på 7 skp. 1 alb. 9 Lamborre med 1 td. 7 skp. 1 alb., Kierbol med 1 td. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb. samt Nørre Urup på 3 tdr. 4 skp. 2 alb. Og Modvig med 3 tdr. 3 skp. 3 fjdk. Endvidere var der en mølle i Eg by med mølleskyld 2 tdr. 1 skp. samt jordskyld 7 skp. 3 fjdk. Videre var der en gård på 1 td. 7 skp. samt en på 3 tdr. 2 skp. 3 fjdk. Det samlede hartkorn var 20 tdr. 2 skp. 1 fjdk., Og det vurderedes til 40 Rdlr. pr. td. eller i alt 811 Rdlr. 1 mk. 8 sk.


  Svigersønnen Jens Pedersen overtog til arv og ejendom Urupgård samt halvdelen af det andet jorde-gods, mens Birgitte Sophie Munk beholdt det øvrige. Hun fik endvidere en seng med fornødne klæder, en jernkakkelovn med et derpå stående messingfad, og det anføres videre, at hun skulle have frit op-hold på gården. I en præsteindberetning fra 1768 fortælles det, at Lars Andersen Møllers søn Peder døde 1732 og blev begravet i Grindsted kirke den 26. juni. Han var da 12 års 5 mdr. og 9 dage gammel. Det fortælles, at han omkom på en ynkelig måde. Selve ordlyden er følgende:


  "blev på en ynkelig Maade omkommen, ved det han gik inde under et "soje Huus" ,som hans egen Fader med 2de andre stod oven paa. for at tildække det med "Torv eller Sojer", da Overdelen af Huset i det samme faldt ned og kvalte Barnet..., og endskjønt de af alle Kræfter stræbte at bortrydde det ned-faldne af huset for at redde Barnet, var det alt forgjæves, thi han var og blev døde".

  Lauritz blev gift med (VINRANKE), Birgitte Sophie til Urup ca. 1717. Birgitte (datter af MUNK, Peder Enevoldsen (Vinranke) og KRABBE, Birthe Sophie Iversdatter) blev født 1688, Modvig, Grindsted sogn; døde 1772, Modvig, Grindsted sogn; blev begravet 5 jan. 1773, Grindsted sogn. [Gruppeskema]


 2. 3.  (VINRANKE), Birgitte Sophie til Urup blev født 1688, Modvig, Grindsted sogn (datter af MUNK, Peder Enevoldsen (Vinranke) og KRABBE, Birthe Sophie Iversdatter); døde 1772, Modvig, Grindsted sogn; blev begravet 5 jan. 1773, Grindsted sogn.

  Notater:

  Birgitte Sophie Munk (Vinranke)[1]


  1693 - 1778

  Fødsel 1693  Køn Kvinde  Død 1778 Modvig - Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark

  Far Peder Munk (Vinranke), f. 1663, d. 15 maj 1705, Modvig - Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark  Mor Birthe Sophie Krabbe af Damsgaard, f. 1661, Lemvig, Skodborg, Ringkøbing, Danmark , d. 1737, Modvig - Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark

  Familie Lars Andersen Møller, f. 1681, d. 6 sep. 1738, Grindsted Kirke, Slavs, Ribe, Danmark  Død - 1778 - Modvig - Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark

  Coat of arms - Munk (Vinranke)  Notater  til Urup.  var ugift 11 Jan. 1716, da der var Tale om at hun skulde i Odense Kloster. [2]  Kilder  [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:313.  [S179] Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse, (red.), (Dansk Adelsforening), [1884 - 2008]., DAA 1934:278.  http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41985&tree=2

  Børn:
  1. 1. MØLLER, Karen Sophia blev født 6 feb. 1718, Modvig, Grindsted sogn; døde 13 jan. 1749, Sønder Urup, Grindsted; blev begravet 13 jan. 1749, Grindsted sogn.
  2. LAURITZEN, Peder Munch blev født 11 feb. 1720, Modvig, Grindsted sogn; døde 26 jun. 1732, Grindsted sogn.
  3. LAURITZEN, Anders blev født 25 okt. 1722, Modvig, Grindsted sogn.


Generation: 3

 1. 6.  MUNK, Peder Enevoldsen (Vinranke) blev født 1663, Urup, Grindsted (søn af MUNK, Enevold Pedersen (Vinranke) og NORBY, Dorte Bendixdatter); døde 15 maj 1705, Modvig, Grindsted sogn.

  Notater:

  http://skeel.info/getperson.php?personID=I10787&tree=ks

  Peder Munk nævnes som ejer og beboer af gaarden Modvig i Grindsted sogn i matriklen 1688.

  Det kan ses, at han den 1. april 1687 pantsatte gården for 50 Rdlr. til magister Søren Nielsen Seerup i Ribe.


  Han var gift med sin stedfars ( Christian Iversen Krabbe ) søster ( Birgitte Sophie Iversdatter Krabbe af Damsgaard ).


  Den 20. marts 1688 bortskødede han noget gods, som hans kone havde arvet efter hendes far.


  Den 28. april 1699 pantsatte holm gården for 200 sl.dlr. til Christen Jørgensen på Mølbygård.


  Med i pantet var også et bol i dal, en gårdpart i Eg og halvdelen af Donslund mølle.


  I 1717 ses det, at Peder Munks enke blev fritaget for at betale kopskat på grund af "hendes slette tilstande".  Peder Munk ægtede sin stedfaders søster Bergitte Sophie Krabbe vistnok i Decenniet 1683 til 1693, efterdi han allerede 1712 eller 1715 havde tvende vaabendygtige sønner, Enevold og Iver, at opoffre for fædrelandet for Stralsund eller ved nederlaget på Rugen, hvorover dog hans faderhjerte sørgede sig til døde.

  Peder — KRABBE, Birthe Sophie Iversdatter. Birthe (datter af KRABBE, Ivar og KAAS, Birgitte) blev født 1661, Lemvig, Central Denmark Region, Denmark; døde 21 maj 1737, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark. [Gruppeskema]


 2. 7.  KRABBE, Birthe Sophie Iversdatter blev født 1661, Lemvig, Central Denmark Region, Denmark (datter af KRABBE, Ivar og KAAS, Birgitte); døde 21 maj 1737, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark.

  Notater:

  Birgitte Sophie Iversdatter Krabbe af Damsgård.

  Børn:
  1. MUNK, Enevold (Vinranke) blev født 1685; døde 1712.
  2. MUNK, Iver (Vinranke) blev født 1687; døde 1712.
  3. 3. (VINRANKE), Birgitte Sophie til Urup blev født 1688, Modvig, Grindsted sogn; døde 1772, Modvig, Grindsted sogn; blev begravet 5 jan. 1773, Grindsted sogn.
  4. MUNK, Laurids (Vinranke) blev født 1690.
  5. MUNK, Jens (Vinranke) blev født 1691.
  6. MUNK, Niels (Vinranke) blev født 1695.


Generation: 4

 1. 12.  MUNK, Enevold Pedersen (Vinranke) blev født , Vesterriis, Rinds herred (søn af MUNK, Peder Pedersen (Vinranke) til Vesterris og MADSDATTER SKADE, Anne Madsdatter); døde 1681.

  Notater:

  Enevold Munk (Vinranke)[1]


  - 1681  Forside  Død 1681  Person-ID I41926 Skeel, Holbek, Santasilia,  Far Peder Munk (Vinranke), d. eft. 1610  Mor Anne Madsdatter Skade II.

  Familie Dorte Bendixdatter Norby af Skovgaarde, f. 1637, d. 1696  Børn  > 1. Peder Munk (Vinranke), f. 1663, d. 15 maj 1705, Modvig - Grindsted, Slavs, Ribe, Danmark

  Billeder  Coat of arms - Munk (Vinranke)  Notater  var 1611 Adelsbursch ved Erik Grubbes Kompagni, nævnes 1615 med sine to Brødre, solgte 1661 Helminggaard (Aars H.) til Jørgen Seefeld og kaldes da udtrykkelig Enevold Pedersen Munk.  Kilder  [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:313.  http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41926&tree=2  Noter : Enevold boede på Urup.

  Skrev sig til Urup og Donslund.


  Enevold Munk nævnes 1611 som adelsbursch ved Erik Grubbes kompani.


  Han omtales 1615 med sine to brødre, og 1661 ses det, at han solgte Helminggård i Års herred til Jørgen Seefeld.


  Han kaldes da Enevold Pedersen Munk.

  Enevold blev gift med NORBY, Dorte Bendixdatter ca. 1662. Dorte (datter af NORBY, Bendix til Urup og Lunderup og LANGE, Dorthea Hansdatter til Lundrup) blev født 1637, Urup, Grindsted; døde 13 feb. 1696, Urup, Grindsted; blev begravet 13 feb. 1696, Grindsted sogn. [Gruppeskema]


 2. 13.  NORBY, Dorte Bendixdatter blev født 1637, Urup, Grindsted (datter af NORBY, Bendix til Urup og Lunderup og LANGE, Dorthea Hansdatter til Lundrup); døde 13 feb. 1696, Urup, Grindsted; blev begravet 13 feb. 1696, Grindsted sogn.

  Notater:

  Dorte Bendixdatter Norby giftede sig efter Enevold Munks død med Christian Krabbe til Urup.

  Dorte Bendixdatter Norby af Skovgaarde[1]


  1637 - 1696

  Fødsel 1637  Køn Kvinde  Død 1696  Begravet 13 feb. 1696 Grindsted Kirke (Slavs H., Ribe) [2]  Sidst ændret 05 sep. 2010  Far Bendix Norby af Skovgaarde, d. før 1688  Mor Dorte Hansdatter Lange (en Rose), d. før 1643  Familie 1 Enevold Pedersen Munk (Vinranke), d. 1681  Børn  > 1. Peder Enevoldsen Munk (Vinranke), f. 1663, d. 15 maj 1705, Modvig (Grindsted, Slavs H., Ribe)  Sidst ændret 04 sep. 2010

  Familie 2 Christen Krabbe af Damsgaard, f. ca. 1656, d. 1731  Sidst ændret 03 sep. 2010

  Begravet - 13 feb. 1696 - Grindsted Kirke (Slavs H., Ribe)  Billeder  Coat of arms - Norby af Skovgaarde  en grøn Stub med tre opstaaende grønne Blade i rødt Felt og samme Mærke paa Hjelmen.  Kilder  [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1906:322.  [S179] Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse, (red.), (Dansk Adelsforening), [1884 - 2008]., DAA 1911:578.  http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I41973&tree=2

  Børn:
  1. 6. MUNK, Peder Enevoldsen (Vinranke) blev født 1663, Urup, Grindsted; døde 15 maj 1705, Modvig, Grindsted sogn.

 3. 14.  KRABBE, Ivar blev født 1625, Damsgård (søn af KRABBE, Jacob og LANGE, Maren); døde 1666.

  Notater:

  Iver Krabbe til Damsgård der også skrev sig til Toftum og Mindstrup i Nørvang herred samt Højris i Hammerum herred, nævnes omkring 1640 som sekretær i Danske Kancelli. Ved den lejlighed klagede en kvinde til kongen over ham, idet han havde lokket hende til at forlade sin ægtefælle, en borger i Roskilde, og nu hverken ville tage sig af hende eller af de to børn, han havde avlet med hende. Han nævnes før 1645 som løjtnant under Jacob Grubbe, da han af kongen blev anbefalet til kaptajn ved Fircks regiment. I 1653 fik han af Christen Lange tilskødet Dalsgård, Søndervig og Tyholm. I 1655 var han til stede ved hyldingen og 1657 nævnes han, da han udstedte et pantebrev til dr. med. Niels Benzon, der fik pant i Højris. I 1660 deltog han på Rigsdagen i København, og 1661 var han medunderskriver af hyldingsakten. I 1666 købte han Mindstrup af J.F. Pentz.

  Ivar blev gift med KAAS, Birgitte ca. 1653. Birgitte blev født 1622; døde 13 nov. 1709, Strandbjerggaard.; blev begravet , Humlum. [Gruppeskema]


 4. 15.  KAAS, Birgitte blev født 1622; døde 13 nov. 1709, Strandbjerggaard.; blev begravet , Humlum.

  Notater:

  Boede endnu 1705 hos sin søn på Strandbjerggaard.

  Børn:
  1. 7. KRABBE, Birthe Sophie Iversdatter blev født 1661, Lemvig, Central Denmark Region, Denmark; døde 21 maj 1737, Grindsted, Region of Southern Denmark, Denmark.
  2. KRABBE, Christian af Damsgård døde 20 okt. 1731, Varde.