Notater


Match 1 til 50 fra 10,374

      1 2 3 4 5 ... 208» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Søn af Jens Duedahl Jensen og Anne Marie Andreasen
Gift med Esther Duedahl
Far til Jens Duedahl
Bror til Johanne Jørgine Jensen; Helene Andrea Duedahl Jensen; Svend Duedahl; Harald Duedahl Jensen; Kathrine Martine Jensen; Johannes Duedahl; Aage Duedahl Jensen; Anna Kirstine Jensen; Johanne Jørgine Jensen (Duedahl Jensen); Elna Emilie Duedahl Lindberg (Jensen); Karl Duedahl og Arne Duedahl « mindre 
Eli Duedahl (I9434)
 
2

14 barn.

 
FALKENER, Margrethe Petersdatter (I55792)
 
3

1749 skriver præsten: Den 17. oktober trolovet Berthel Sørensen af Fredtoft og Anne Simonsdatter. Desværre nævner han intet om hvor Anne stammer fra. En jævnaldrende Anne Simonsdatter, datter af Simon Hansen i Ø. Vrøgum, kan udelukkes, da hun allerede tidligere på året er blevet gift med Henrik Sørensen af Skjødstrup. 

Familie F16773
 
4

1791: Den 28. Octobr. trolovet Søren Christensen af Billum og Pigen Maren Jensdatter. Den 25de copulerede i Billum Kirke (KB, s. 469) - Måneden for vielsen har præsten glemt at indføre i kirkebogen! November er mest sandsynlig. 

Familie F21410
 
5

Copulerede 1834 - Peder Simonsen 48 Aar, Enkemand og gaardmand i Billumgaard og Ane Jensdatter 33 Aar af Tarp. Forlovere: Sognefogeden Peder Jacobsen af Billum og Gmd. Jens Simonsen ibd. - den 14 October 1834. 

Familie F21407
 
6

Copulerede 1848, Oksby Kirke: Ungkarl Simon Madsen af Skjødstrup i Aal sogn, 30 1/2 aar gl., vaccineret 18 Mai 1819 af Murtfeldt, og Enke efter Gmd. Jes Pedersen Ellen Pedersdatter i Mosevraae, 41 aar gl., vaccineret 26 nov. 1814, f. 2det Ægteskab J. - Forlovere: Aftægtsmand Jens Hansen og Gaardmand Torkild Bakkensen, begge i Veiers, Oxbye Sogn. Dato 5te November 1848 i Kirken. 

Familie F9961
 
7

Copulerede: Enkemand og bonde Jess Pedersen fra Moesevraae, 41 aar gammel, og bondepige Ellen Pedersdatter fra Schiødstrup, 27 aar gammel. Forlovere er gårdmændene Niels Christensen og Christen Jensen, begge af Schiødstrup. 

Familie F7421
 
8

Den 2. maj, et par uger efter hendes fars død, troloves Jesse Mortensen med Helvig Bennetsdatter og som det hedder i kirkebogen “Torsdagen den 26 oktober copuleredes Jesse Mortensen med Helvig Lisbeth i Janderup”. 

Familie F7420
 
9

Hans Hansen af Troldholm og Anne Simonsdatter af Børsmose bliver trolovet den 24. marts og gift den 28. maj. Deres to første børn er tvillingerne Hans og Simon, og dem hedder det i kirkebogen: Torsdagen d. 15 september blev Hans Hansens tvende Børn af Troldh: hiemmedøbt og kaldt Hans og Simon og døde strax. Der nævnes heller ingen faddere. 

Familie F16770
 
10

Søndagen den 26. sept. blev enkemanden Peder Nielsen og Anne Christensdatter, begge af Schiødstrup antagende som forlovede og copulerede den 24de octobr. Forloverne vare Christen Hansen og Jørgen Laugesen, begge af Schiødstrup. 

Familie F9962
 
11

}


\deflang1044\pard\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 13\plain\f5\fs24 Han bodde hjemme hos sine foreldre til han var 12 \'e5r gammel. Han ble s\'e5 sendt p\'e5 4 \'e5rs regne- og skriveskole i Viborg. Deretter kom han i tjeneste hos HenrikGyldenstjerne p\'e5 Vitsk\'f8l Kloster. Senere ble han sendt til L\'fcbeck hvor han gikk 3 \'e5r p\'e5 regne- og skriveskole. Han flyttet s\'e5 til Rostock der han var i tjeneste hos borger Henrik Gyseeber. Han jobbet der i 5 \'e5r. Han varf\'f8rst lagmann i Trondheim. Den 11. september 1609 ble han utnevnt til lagmann i Trondheim og Jemtland.\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 12\plain\f5\fs24 I 1599 ble han nesten drept av b\'f8ndene p\'e5 grunn av misn\'f8ye med den nyeledingstakst.\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 14\plain\f5\fs24 Ved hans kones d\'f8d i 1622 kalles han en gammel og skr\'f8pelig mann. Han s\'f8ker n\'e5 avskjed som lagmann i en alder av 87 \'e5r.\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 12\plain\f5\fs24 Hand\'f8de den 3 Sep 1633 i Trondheim.\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 6\plain\f5\fs24 Han ble begravet den 8 Sep 1633 Trondheim Domkirke; Han ligger begravet nord for kirken. P\'e5 hans gravsten fantes f\'f8lgende innskrift: " Her ligger begrafvenerlig, vis och v\'f6lforstandige mand Jacob Pers\'f8n, fordum lagmand i Trondhiem, som d\'f8de anno 1633, med sin kiere hustrue Margrete Peters Dotter, som d\'f8de anno 1622, den 12. desember. Hendes \'f8lder 66 are". Denne stenen skal

fortsatt v\'e6re oppbevart i Domkirken.\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 6\plain\f5\fs16\up12 ,\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 12\plain\f5\fs16\up12 ,\plain\f5\fs13\cf1\ul\up10 15\plain\f5\fs24


\par \plain\f4\fs20\cf0


\par


\par \plain\f4\fs16\cf0\i B\'e5rd Victor Riiber (web\plain\f4\fs20\cf0 )\plain\f4\fs16\cf0


\par \pard\plain\f4\fs16\cf0


\par }

 
IBSEN, Jacob Preben Pedersen (I43247)
 
12
1723 d. 21 okt. trolovede jeg Laurids Christensen af Skonager og Voldborg Lasdatter af
Terpling i den hellige treenigheds navn. Viet 28 nov..


1724 d. 12 aug. blev Laurids Christensens datter i Terpling født, døbt den 20 ejusdem dominica 10 a trinitatis og kaldet Anne. Faddere: Niels Pedersens hustru i Terpling bar barnet, Niels Pedersen i Tvile, Eskild Davidsen i Terpling, Ib Christensen mig tjenende, Otto Nielsens hustru i Terpling. 
LAURIDSDATTER, Anne (I1365)
 
13
Død:
https://cf.myheritageimages.com/records/original/denmark_church/c118_a_005/007239342_00069.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAIHBERNCXHARW424A&Expires=1629003600&Signature=f1IeJ1KeiIcrBVFBm0eTVGnvTbY%3D


Køn: Mand
Fødsel: 7. jan. 1800
Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Ægteskab: 30. mar. 1830
Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Død: 19. okt. 1873
* Visby Sogn, Thisted Amt
* * * Far: Christen Sørensen Søndergaard
* * * Mor: Mariane Christensdatter
Hustru: Else Marie Thomasdatter Krogh (født Thomasdatter)
Børn: Christen Christensen
Jens Christensen
Mariane Christensen
Nicolai Christensen
Maren Christensen
Thomas Christensen
Johanne Christensen
Thomas Christensen
Margrethe Christensen
Poul Christian Christensen
Søskende: Søren Christensen
Mette Christensen
Poul Christensen
Christen Christensen
Mads Christensen
Poul Christensen
* Navn Christen Michelsen Christensen
* Fødsel 7. jan. 1800
* Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
* Barnedåb 10. jan. 1800
* Hvidbjerg Vesten Å, Hassing, Thisted, Denmark
* Ægteskab Ægteskab med: Else Marie Christensen (født Thomasdatter Krogh)
* 30. mar. 1830
* Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
* Erhverv husmand
* 1834
* Villerslev Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
* Erhverv huusmand, lever af sin Jordlod
* 1840
* Villerslev Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
* Erhverv slagter
* 1845
* Visby - Heltborg sogne
* Bopæl Visby, Hassing, Thisted, Danmark
* 1845
* Folketælling 1. feb. 1850
* Visby, Hassing, Thisted, Denmark
* Erhverv arbejdsmand
* 1870
* Visby - Heltborg sogne
* Død 19. okt. 1873
* Visby Sogn, Thisted Amt
* Gravlagt 27. okt. 1873
* * Visby, Thisted, Denmark
* Christen (Michelsen) Christensen
* Fødsel Cirka 1722
* Torup
* Dåb 1722 feb.
* Ørslev Kloster (opsl. 40)
* Erhverv har fstet af gaarden efter sin far, 1802 ved kongelig allerndigste bevilling af dato 7/12-1798 separeret fra bord og seng fra afdde. Hun fordrede ingen arv.
* Død Cirka 1802
* Terp, Vester Velling 
KRISTENSEN, Christen Michelsen (I501841)
 
14
https://slaegtsbibliotek.dk/903087.pdf


MADS PEDERSENS FORFÆDRE OG SLÆGT

Det første der er fortalt om Mads Pedersens slægt, er ifølge en mundtlig overleveret beretning, at den skulle stamme fra et jordløst hus i Sædding’) og blev giftet ind i en familie i Fruergaard i Sønder Felding.

Hvis denne beretning er rigtig, må dette sikkert have fundet sted mindst så langt tilbage i tiden som omkring år 1650- At slægten virkelig har haft en forbindelse med Fruergaard, er sikkert nok, men direkte hjemlede vidnesbyrd fra den tid har vi ikke tidligere besiddet, når vi undtager selve familiens kendingsnavn »Fruergaardo. I det følgende er indføjet nye oplysninger.

Mads Pedersens hjem var i Herborg, hvortil hans fader, Peder Pedersen Fruergaard, var kommet fra sit barndomshjem i Videbæk. '''Farfaderen, som også hed Peder Pedersen og Peder Fruergaard''', har det været vanskeligt at følge og ingen undersøgelser har kunnet skaffe klarhed over hans fødested.
Mellem 1692 og 1695 bosætter denne ældre Peder Pedersen sig som fæstegårdmand i Videbæk i Vorgod sogn under Bregninggaard gods.Han kaldes mest Peder Fruergaard, dog en enkelt gang i konsumptionsregnskaberne 1699 for Peder Pedersen. Her finder vi ham endnu så sent som 1713, da han skatter af en dreng. Det er ikke oplyst, hvornår han er død. Derimod er han i 1699 opført som enkemand, og en menneskealder derefter, i 1734, er «Salig Peder Fruergaards Enke af Videbæko død 86 år gammel. Han har altså været gift to gange, men ingen af de to hustruer er nævnt ved navn, og deres herkomst er vi afskåret fra at finde.

Navnet Fruergaard og den dertil knyttede tradition har både før og efter denne bogs første fremkomst ledet ind på undersøgelser af den tids beboere af Fruergaard i Sønder Felding sogn.2) Sidst har læge Andreas Toft studeret Rigsarkivets mark- bøger og regnskaber for at fmde oplysninger om den der boende fæstebonde Peder Pedersen. Men to forhold udelukker, at der kan være tale om den samme mand.

Endnu 1700 opføres han på listerne i Sønder Felding, skønt Peder Fruergaard allerede er optaget på listerne i Vorgod før 1695 — og han kan ikke betale skat to steder samtidig. Yderligere opføres han stadig med hustru, medens den rigtige Peder Fruergaard havde mistet sin hustru i 1699.’

Ved fornyet kulgravning af markbøger mn.3) har genealogen Thorv. Lodberg imidlertid fundet endnu en Peder Pedersen, ikke i selve Fruergaard, men som fæster Fruergaard mølle på Fruergårds mark. Det ejendommelige ved dette fund er, at

1) For denne tneddelse stårV. Milthers i taknenslighedsgæld til sin ungdotnaven,jernbaneassistent Otto Lauridsen fra Cjaldbæk i Borris, hvis faderfaders faderfader, Ole Pedersen i Borriskrog, var Mads Pedersens næsrældste bror.

2) Fruergård, der tidligere var en hovedgård, blev 1659 brænde af svenskerne, først 1668 blev den genopbygget og taget i fæste af Svend Christensen, senere] fællesskab med Lasse Laursen og Peder Pederten, der sikkert var hans svigersøn.

3) Markbog 887, matriklen af1664 og 1688, konsunstionsregnskaber og ekstraskatter 1671-1713; rigsarkivet.Kilde: Slægten fra Fastergård (3 die udgave) indtil 1987


Kilder
[S500004] Geni World Family Tree, (MyHeritage), https://www.myheritage.dk/research/collection-40000/geni-world-family-tree?itemId=54949708&action=showRecord (Pålidelighed: 4).
Peder Pedersen Fruergaard
Køn: Mand
Fødsel: Cirka 1645 - Sdr. Felding, Hammerum, Ringköbing amt, Denmark
Beskæftigelse: gaardfæster i Videbæk
Død: Cirka 19. feb. 1717
Far: Peder Fruergaard
Hustruer: Kirsten Svendsdatter, Kirsten Pedersdatter
Børn: Kirsten Pedersdatter, Peder Pedersen Fruergaard, Svend Pedersen Fruergaard, Mikkel Pedersen Fruergaard, Niels Pedersen, Peder Pedersen

[S500004] Geni World Family Tree, (MyHeritage), https://www.myheritage.dk/research/collection-40000/geni-world-family-tree?itemId=331145168&action=showRecord (Pålidelighed: 4).
Peder Pedersen Fruergaard<br>Køn: Mand<br>Fødsel: 1645<br>Død: 1717<br>Hustru: Kirsten Svendsdatter<br>Barn: Peder Pedersen


Webstedet drives af The Next Ge 
FRUERGAARD, Sognefoged og Lægsmand Mads Peder Pedersen (I101410)
 
15
Johannes (Jens) (VA20) Olafsen Væbner blev født i 1400, i Havelsegaard,Frederiksvaerk,Frederiksborg,Denmark, til Olaf (VA21) Væbner og N.N. Vaebner .
N.N. blev født i 1348, i Havelsegaard,Frederiksvaerk,Frederiksborg,Denmark.
Johannes havde en bror: Hemming Olufsen Halvegge (væbnet arm) .
Johannes blev gift med Helene (VA20) Olafsen Væbner (født Ovesdatter Steeg) i ????.
Helene blev født i 1400.
De havde 6 børn: Peder (VA19) Jensen Halvegge (Vindingegård) , Anders Jenson Væbner Havelse , Oluf (V20) Jensen Halvegge Væbner , Ove Jensen Halvegge Væbner , Inger Jensdatter Halvegge Væbner og Peder Jensen Halvegge Væbner .
Hans erhverv var Væbner.
Johannes døde i 1430, i en alder af 30 i før. 
VÆBNER, Johannes Olafsen (I101667)
 
16 Løbe nr. Navn Køn Alder Født år Civilstand Information
106 Poul Eskesen Mand 35 1752 Ugift Husbonde selvejer
107 Eske Christensens enke Kvinde 71 1716 Enke(mand) hans moder opholdende
108 Christen Eskesen Mand 32 1755 Ugift hans broder
109 Hans Eskesen Mand 30 1757 Ugift hans broder 
Familie F8230
 
17

Løbe nr. Navn Køn Alder Født år Civilstand Information
106 Poul Eskesen Mand 35 1752 Ugift Husbonde selvejer
107 Eske Christensens enke Kvinde 71 1716 Enke(mand) hans moder opholdende
108 Christen Eskesen Mand 32 1755 Ugift hans broder
109 Hans Eskesen Mand 30 1757 Ugift hans broder 
ESKESEN, Christen (I716)
 
18 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. ENEVOLDSEN, Johannes (I83161)
 
19 * BIRTH: (fornavn Gerver ?)

* DEATH: AFT ER 1362

 
DREFELD, Gever / Cecilie Gødikesdatter (I88289)
 
20 * BIRTH: 1285, Nielsen ? (Lagesen ?)

* DEATH: AFT ER 1347, Knivholt, Vendsyssel, Denmark

 
AAGESEN (TOTT), Axel (I89668)
 
21 * BIRTH: 1359, Sørup, Skåne

* BAPTISM: (Ælsuf) af Støvring


* DEATH: AFT ER 1442

 
HOLCK, Ida Lydersdatter (I69217)
 
22 * BIRTH: 1518, (Galskyt) Kartofte, Taars, Hjørring, DK

* DEATH: 1551


* BURIAL: 1551, Flade, Hjørring, DKKilde Per Nermo

 
GALSCHIØT, Ingeborg Thomesdtr (I69363)
 
23 * BIRTH: ABT 1314, til Sjørup

* DEATH: AFT 22 Apr 1405

 
THOTT, Jep (Jacob) Axelsen til Sørup (I89669)
 
24 * BIRTH: ABT 1330

* DEATH: BEF 1390

 
ULFSAX, Ingeborg Saxesdatter til Skullerupholm (I89555)
 
25 * BIRTH: ABT 1369, Højstrup, Lyderslev, Præstø, DK

* BAPTISM: (Aage Jepsen Lunge)


* DEATH: 25 Aug 1460, Højstrup, Lyderslev


* BURIAL: AntvorskovkILDE pER nERMO

 
LUNGE, Ove Jacobsen (I69111)
 
26 * BIRTH: ABT 1380

* DEATH: ABT 1426, Asdal, Hjørring, DanmarkKilde Per Nermo

 
HOLCK, Ida Lydersdatter (I69217)
 
27 * BIRTH: ABT 1380

* DEATH: ABT 1426, Asdal, Hjørring, Danmark

 
HOLCK, Ida Lydersdatter (I69217)
 
28 * BIRTH: ABT 1425, Vinstrup, Tystrup, Sorø (Sjælland)

* BAPTISM: til Vinstrup


* DEATH: AFT ER 1485, Odden, Vennebjerg, Jylland

 
BANNER, Karen Nielsdatter (I54490)
 
29 * BIRTH: ABT 1443, (af de gamle Lunge'r)

* BAPTISM: til Odden, Vennebjerg, Jylland


* DEATH: ABT 1470

 
LUNGE, Anne Olufsdatter (I69222)
 
30 * BIRTH: ABT 1480, (Bloch ?) Skjellerup, Fyn, DK

* DEATH: Bergen (Skiellerup, DK ?)

 
[BORKE], Maren Nielsdatter (I94719)
 
31 * OCCUPATION: Leilending på Opsal, Veldre, HE (ca.1612-1642?)

* BIRTH: ABT 1569, (?) (1555 ?) Randers, DK ? (meget usikre foreldre)


* BAPTISM: ('Siffrj'/'Sippora'/'Zephyr'/'Zephritz'/'Sefora',ifb.Moses)


* DEATH: ABT 1638, Ringsaker, HE (i sl. m. Jørgen Kruckow el. hustru ?)Kilde Per Nermo

 
PEDERSDATTER, Zephora (I88697)
 
32 * OCCUPATION: Ridder

* BIRTH: 1370, Danmark


* BAPTISM: til Vinstrup


* DEATH: 1419, Vinstrup, Tystrup, Sorø, DK (etter 1411)

 
BANNER, Erik Thomsen til Vinstrup (I69212)
 
33 * OCCUPATION: Ridder

* BIRTH: ABT 1370, Nysted, Maribo, DK


* BAPTISM: til Fuglesang


* DEATH: AFT ER 1425Kilde Per Nermo

 
KABEL, Lyder Lydersen til Fuglsang (I88478)
 
34 * OCCUPATION: Ridder i 1355

* BIRTH: ABT 1320, (Panter) Mors, Thisted, Danmark (av Asdal)


* BAPTISM: til Asdal, Bøgestad, Skovgaard, Knivholt


* DEATH: BEF 1419, Asdal, Hjørring

 
THOTT, Jep (Jacob) Axelsen til Sørup (I89669)
 
35 * OCCUPATION: Rigsraad. Riksmarsk. Lehnsmand på Helsingborg Sl.

* BIRTH: 1474, Bustrup, Ramsing, Viborg


* DEATH: 23 Jun 1541, Vegholm


* BURIAL: StrøvelstorpKilde Per Nermo

 
KRABBE, Tyge Mogensen af Østergaard (I88038)
 
36 * OCCUPATION: Væpner, Ridder, Riksråd

* BIRTH: ABT 1355, til Toksværd og Næsby


* DEATH: 1408, Roskilde


* BURIAL: Roskilde Domkirke

 
LUNGE, Anders Olufsen til Toksværd (I88290)
 
37 * OCCUPATION: Væpner, Ridder, Riksråd

* BIRTH: ABT 1355, til Toksværd og Næsby


* DEATH: 1408, Roskilde


* BURIAL: Roskilde Domkirke

 
LUNGE, Anders Olufsen til Toksværd (I88290)
 
38 * RESIDENCE: (ingen sønner)

* BIRTH: ABT 1423, Odden, Mygdal, Hjørring, DK


* BAPTISM: til Odden (Vennebjerg)


* DEATH: ABT 1473, Odden, Vennebjerg, Jylland

 
LUNGE, Oluf Olufsen til Odden (I69221)
 
39 * RESIDENCE: (ist gm. Jens Splid til Minstrup, Jyl.?)

* BIRTH: ABT 1484, Ramsing, Viborg, DK

 
KRABBE, Helvig Mogensdatter (I88765)
 
40 * RESIDENCE: (usikkert om g.m. Peder E. Brockenhuus)

* BIRTH: ABT 1549, Knivholt, Flade, Hjørring, DK (noe usikre foreldre)


* BAPTISM: (Lisbeth/Elisabeth) (bror Mogens Juel (på Jylland ?))


* DEATH: 9 Mar 1602Kilde Per Nermo

 
JUEL, Elsebe Mogensdatter Mogendatter (I69364)
 
41 * RESIDENCE: 12 barn

* BIRTH: ABT 1482, Bustrup, Ramsing, Viborg, DK


* DEATH: AFT ER 1536Kilde Per Nermo

 
KRABBE, Dorthe Mogensdatter af Østergaard (I69398)
 
42 * RESIDENCE: 1342, Ridder. Fulgte kong Valdemar. 8 barn

* OCCUPATION: Ridder


* BIRTH: ABT 1300, Hald, Nørlyng, Randers, DK


* BAPTISM: til Hald


* DEATH: DES 1359, Middelfart (drept)Kilde Per Nermo

 
BUGGE, Niels Buggesen til Hald (I69968)
 
43 * RESIDENCE: 1346, Tilst. på Sjællands landsting

* BIRTH: ABT 1319, til Mosegaard


* DEATH: 7 Oct 1386

 
OLUFSEN LUNGE, Oluf I (I69118)
 
44 * RESIDENCE: 1346, Tilst. på Sjællands landsting

* BIRTH: ABT 1319, til Mosegaard


* DEATH: 7 Oct 1386

 
OLUFSEN LUNGE, Oluf I (I69118)
 
45 * RESIDENCE: 1390, Skifte

* BIRTH: ABT 1325


* DEATH: ABT 1390Kilde Per Nermo

 
GRUBBE, Peder Johannesen til Ordrup (I89662)
 
46 * RESIDENCE: 1390, Skifte

* BIRTH: ABT 1325


* DEATH: ABT 1390

 
GRUBBE, Peder Johannesen til Ordrup (I89662)
 
47 * RESIDENCE: 1422, Fogd i Nørre Herred, Mors. 14 barn

* OCCUPATION: Riksråd i Danmark


* BIRTH: ABT 1390, Vinstrup, Tystrup, Sorø, DK


* BAPTISM: til Vinstrup


* DEATH: ABT 1447, Vinstrup, Sjælland, DK


* BURIAL: Dueholm Slotskirke

 
BANNER, Niels Eriksen til Vinstrup og Asdal (I54488)
 
48 * RESIDENCE: 1436, Slekten overt. Haraldskjær,Vejle,Jylland

* BIRTH: ABT 1380, Aabenraa, DK


* BAPTISM: til Stolliggaard

 
FRIIS, Jørgen Andersen af Haraldskær, til Odden (I69484)
 
49 * RESIDENCE: 1462, Kalt Høvedsmann i Vendsyssel

* OCCUPATION: Grevinne


* BIRTH: ABT 1395, (ca. 1385 ?) Asdal, Hjørring, Horsens, Jylland, DK


* BAPTISM: "Fru Johanne" (II) (Panter) til Asdal


* DEATH: 1479, Dueholm klosterkirke, Mors, DK (1476/7?)


* BURIAL: Dueholm klosterkirke

 
ANDERSDTR, Johanne Andersdatter til Asdal (I54489)
 
50 * RESIDENCE: 1480, Fogd på Seilstrup (til Hesselager ?)

* OCCUPATION: Slotsfogd Aalborghus 1474


* BIRTH: ABT 1425, av Haraldskjær og Stolliggaard


* BAPTISM: til Odden og Stolligaard (Skaktavl ?)


* DEATH: AFT ER 1500, Stolliggaard, Løjt, Danmark

 
FRIIS, Henrik Jørgensen til Odden, Stollinggård m.m. (I69486)
 

      1 2 3 4 5 ... 208» Næste»