Notater


Match 101 til 150 fra 10,037

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 201» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 "Om hans ungdom vides kun, at han 1599 var paa Rejse og beso gte Tyge Brahe i Bo hmen".


Mule a gde Nislevgaard. Ja mte andre adelsma n var han inkallad til krigstja nst 1611. Da refetr levde han stilla i Odense, da r han a gde betydande egendomar. Efter honom kallades den nuvarande Overstraede "Claus Mules Straede"


Sla kten MuleAnsedd medeltida patriciersla kt fra n Odense -- pa grund av medlemmarnas stridbarhet mera fruktad a n a lskad; adlad 1444 18/8, utdo d 1773.Sla kten kan fo ras tillbaka till Hans Mule, fo dd omkring 1367. Han var ra dman och borgma stare i Odense. Dessa a mbeten kunna na stan sa gas ha ga tt i arv inom sla kten. Av nedanna mnde Claus Hansen Mules anfa der inom sex generationer av Mulesla kten hade samtliga varit ra dma n och/eller borgma stare i Odense.


Av hustrurna till dessa a ldre Muler ma na mnas: Edele, Marine -- fick 1522 som a nka bo ta till kungen emedan hon hade "forseet sig i nogen sag". Anne Bang -- "Oluf Bangs D. i Medelfart, som blef nobiliteret af K. Ludvig i Ungern 1512". Slet, Skeel samt Mette Kotte.


Hans Michelsen Mule til Nislevgaard och Mette Kotte hade i allt 6 so ner och 2 do ttrar; bland so nerna var nedanna mnde Claus Hansen Mule den a ldste. Om so nerna bera ttas: "2 soutenered Adelstanden, Claus og Laurs, 2 var Geistl., Jens og Niels og 2 Verdslige, Jo rgen og Mrcus. Hans Mule og Mogns Henrichs. Rosenvinge hafde trete tilsammen, men den een bad den anden betaenche, at siden een af dem hafde So nner og den anden Do ttre, Kunde de mueligt komme sammen hvilchet ogsaa skeede. .. Laurs Mule blef ihielstuchen om afftenen paa gaden i Kio benhaun, da hand stoed og loed sit Vand. Ulychen skeede paa ham af Vildfarelse i steden for en anden, thi den, som gjorde det, sagde strax: Om forladelse, jeg taenchte iche det var jer."


Vapen: "En halv So lv Ulf i ro dt Feldt og ligesaa paa Hielmen, begge vendende til ho ire Side."

 
MULE, Claus Hansen til Nislefsgaard (I71841)
 
102 "Optaget tilligemed sin Broder i den danske Adelsstand 1778 14/1 med Navnet Anker".

"Anker levede og døde i ugift Stand".

 
ANKER, Peter (I80279)
 
103 "paa Kulhus""paa Ditlevslyst"
1842 forstkandidat, 1845 landmaaler, 1846 forst- og jagtjunker , 1848 herregaardsskytte, 1857 skovrider paa Brahetrolleborg

 
PAULSEN, Ove Peter Henrik (I91060)
 
104 "Studerede ved forskellige fremmede Universiteter, 1648 saaledes i Leyden, intil han 1651 blev Dr. Med. I strassborg med en Disputats de apoplexis. Han kom nu til Odense, hvor han blev Provincialmedikus."


1655 28/7 fick han privilegium pa Lo veapoteket i Odense.

 
RAMM, Stephan (I93481)
 
105 "Thomas Riisbrich drev forretninger med den mektige Rosenkrantzfamilien, som ogsa satt i fremtredende posisjoner i Bergen" (ref PHT) RIISBRICH, Thomas Brodersen (I72269)
 
106 "til Oxholm" SKEEL, Otto (I93439)
 
107 "til Stamhuset Birkelse" SKEEL, Sophus Frederik Erik Otto (I72251)
 
108 "til Stamhuset Birkelse" SKEEL, Jørgen Erik Frederik (I93437)
 
109 "Tirsdag Morgen den 12. Juni Klocken 1 blev salige Madame Anna Outzen, som var salig Hr. Hans Outzens i Roost efterlevende Kiereist begraven aetatis 80 Aar... Hun var Daatter af Salig Hr. Christian Mechlenburg, som var min Formands Formands Formand. MECHLENBURG, Anna Hennings (I51491)
 
110 "Tog alle sine Examina ved Universitetet med Udmerkelse, reiste til Holland, England og Frankrig, og 1647 med Rigsraad Ivar Winds So n til Holland, Frankrig, Sveits og Tydskland".


Mule blev konrektor i Odense 1652, magister (Ko penhamns universitet) 1653 och Sognepraest til Veilby 1653; da r tycks han ha funnit sin fo rsta hustru. Sognepraest i Nyborg 1660, Herredsprovst 1670. Donerade 100 Rdlr till St Knuds Kirke i Odense.


Begravning:"Anno 1692, den 21 Novembr. bleff dend aerverdige haederlige och hyo laertte Mand, Magister Hans Mule, forige Sognepraest her i Nyborg och Prost i Vinding Herridt meget haederligen bested til sit Hilested i Vor Frue Kirche i en oben Begraffuelse under Koridt ved den Norden Ende paa Alteridt, och varh Ring offuer hannem alle Klocherne."
Student fra Odense 1638, cand. theol. 1641, udenlands 1641-44 og 1647-52, mag. 1653, konrektor i Odense 1652, sognepræst i Vejlby 1653, i Nyborg 1650-92, provst 1670.

 
MULE, Hans Clausen (I70241)
 
111 "vornehmer B rger", medlem af Fastelavns-Gildet i T°nder 1594, 1614 (Ludwig

Andresen). Fµtter til Karsten Andersen.


If°lge Jesper Wind *1575

 
AMDERS, Andreas Anders Thomsen (I51374)
 
112 #
* sat ind som datter af Holger Gregersen i DAAs rettelse 1942* Margrethe Holgersdatter hvis Moder Fru Mærte Aagesdatter, Hr. Otte Jensens Efterleverske, 1401 pansatte Axel Pedersen Brahe sin Arv efter hende

#Kilder1. [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1892:120.2. [S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1942:118.

 
KROGENOS, Holgerd Holgersdatter (I69424)
 
113 #

Birth 1648 Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Gender Male


Died 16 Apr 1722 Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Person ID I55 Ancestor


Last Modified 15 Jan 2004Father Christen Ibsen, b. 1611, d. 1695, Mejlby, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Mother Maren Jensdatter, b. 1621, d. 1692, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Married Abt 1643


Family ID F37 Group SheetFamily Maren Nielsdatter Dalsgaard, b. 1658, d. 1716 [1]


Married 21 May 1678 Stadil kirke, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Bopæl Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


Children


1. Kirsten Jørgensdatter, b. 10 May 1679, Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


2. Maren Jørgensdatter, b. 1680, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 9 Dec 1780, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

3. Karen Jørgensdatter, b. 1680, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location


4. Jens Jørgensen Dalsgaard, b. Jan 1683, Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 14 Jan 1748, Mejlby, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

5. Niels Jørgensen, b. 1685, Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 1768, Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

6. Anne Jørgensdatter, b. 1688, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 5 Mar 1767, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

7. Anne Jørgensdatter, b. 1691, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 1754, Hee sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

8. Christen Jørgensen, b. 1693, Alrum, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 12 Jan 1759, Fuglbjerg, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

9. Esper Jørgensen Kløve, b. 19 Feb 1697, Stadil, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location, d. 28 Mar 1767, Stadilø, Stadil sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location

10. Dødfødt, b. 5 May 1703, d. 5 May 1703


Family ID F36 Group Sheet#


Notes* Jørgen Christensen i Alrum (kaldenavn Dalsgaard), der døde i 1722, havde en bror, Ib Christensen, der døde 1724, altså 2 år efter. Der blev holdt skiftesamling efter ham, og da han var barnløs, blev hans søskende hans arvinger. De var: Kirsten Christensdatter, næsten 80 år gammel og altså født omkring år 1645, Jørgen Christensen, der som ovenfor nævnt var død 2 år i forvejen, hvorfor hans børn blev arvinger, Kirsten Christensdatter, gift med Oluf Nielsen i Vejrsø (Vedersø), Mette Christensdatter, gift med Mads Mortensen på Klitten, og endelig Inger Christensdatter, gift med Mads Nielsen i Alrum.#


Sources1. [S4] Jørgen og Ingeborg Jørgensen - Deres forfædre - Deres efterkommere, Bodil Meyer, (Eget forlag 1999).http://ancestors.dk/getperson.php?personID=I55&tree=1

 
DALSGAARD, Jørgen Christensen (I38722)
 
114 # ID: I1060

# Name: Johan Valentin STEMANN


# Sex: M


# Occupation: Secretair i Glückstadt


# Birth: 14 MAY 1662 in Helsingör


# Death: AFT 1700På bilden ses det slægtsvåben, som er malet på hans fars portræt. Senere mandlige efterkommere blev adlet i 1777 og 1782, samt en endnu levende gren i 1848 med stamvåbenet.

 
STEMAN, Johan Valentin (I72093)
 
115 # ID: I1061

# Name: Anna Dorthea Ægidiidatter HENNINGS


# Sex: F


# Death: ABT 1696


# Note: dk20522b.ged has Ægidiidatter

 
HENNINGS, Anna Dorthea Ægidiidatter (I72092)
 
116 # Name: Christian HARBOU *

# Sex: M


# Birth: 30 SEP 1630 in til Nygård


# Death: 24 APR 1687


# Change Date: 13 JAN 2002


# Note:
Generation VII Christian Harbou den eneste i generation VIII, hvis efterkommere levede videre, i det alle andre grene uddøde. Han er således stamfar til den yngre slægt og dermed til alle nulevende medlemmer af slægten.Christian Harbou blev født i Horsens den 30. september 1630. Hans mor døde i barselsseng.


14 år gammel kommer han i huset hos Henning Walkendorff til Klingstrup, lensmand på Odensegård, og her bliver han i en række år undervist sammen med Henning Walkendorff's børn for derefter at afslutte sin uddannelse med en udenlandsrejse.

21 år gammel – den 13. januar 1652 – får han skøde på 4 bøndergårde i Stoense sogn af sin farbror, Christen Harbou til Hvolris (som tidligere omtalt var Christen H. barnløs). Året efter overdrager hans far ham Nygård – det kan formentlig betragtes som hans mødrenearv.


Den 2. august 1657 gifter han sig med Else Ottosdatter Thermo, en søster til hans fars tredje kone, Elisabeth Ottosdatter Thermo (gift 2. august 1653).


Den 17. november 1657 fik han – ligesom i øvrigt også Vincents Steensen og Claus Gagge - brev om at have tilsyn med strandvagten og forsvaret af Langeland. Han har uden al tvivl deltaget i Landeværnets kamp mod svenskerne. Ellers ved vi ikke, om han har gjort krigstjeneste.


Ligesom det gjaldt for hans far, led også hans besiddelser meget i krigen 1658-59, og han fik næppe nogensinde sine ejendomme op at stå igen. Endnu i 1683 beklager han sig over deres dårlige tilstand.


Den 13 april 1687 tilskøder han sin yngste søn, Christian, en gård i Stoense by. To dage senere måtte han gå til sengs og døde derefter den 24. april, 56 år gammel.


Den 21. maj udpeges Rudbek von Deden og Rudbek Gagge som skifteretskommissærer i hans bo. Arven fordeles mellem børnene, der lover hinanden, at de ikke vil sælge det jordegods, de havde arvet, uden først at tilbyde medarvingerne det til samme pris.

Arvingerne var mange - Christian Harbou havde 8 børn – og arvelodderne tilsvarende små – så små, at de knap har kunnet give arvingerne et tilstrækkeligt udkomme. Dette skyldtes ikke mindst, at på grund af krigen og dens følger var gårdene så forfaldne, at de nu handledes til under 1/6 af den pris, de havde haft 30 år tidligere. Følgen var, at arvingerne en efter en solgte deres arvelodder til fremmede.

Med Christian Harbou sluttede den epoke, hvor familien havde været jordbesiddende småadel, til en ny epoke, hvor familiens mandlige medlemmer for en stor del gik i kongens tjeneste som embedsmænd - fortrinsvis som officerer i hær eller flåde.

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2611341&id=I115 (Hans Walter Harbou)

 
HARBOU, Christian Nielsen (I89440)
 
117 #92


Ugift Fanny Monrad 28 år i Glostrup, anmeldt Axel Winther Neldeblad Meisner i Vordingborg. Moderen opholdt sig formodligen før fødslen i Vordingborg. Bægge forældre til Valdemar Meisner. Giftes 6 Sep. 1877, Frederiksberg Kirke, København. 

MONRAD, Fanny (I92196)
 
118 ''' Georg Peter Rasch''' (1795-1866) sorenskriver og gårdbruker på Møllenhof. Utmerkelse: Nordstjerneordenen.* Tellingsår: 1865


* Kommune: Øvre Eiker


* Kommunenummer: 0624


* Navn på bosted: Møllenhoff

===Stortingsaktivitet===* 1839-41 2. representant Christianssand : Justituarius


* 1845-47 4. representant Buskeruds Amt : Sorenskriver


* 1848-50 4. representant Buskeruds Amt : Sorenskriver


* 1851-53 1. representant Buskeruds Amt : Sorenskriver==Gravminner på Nedre Eiker Kirkegård==


* http://www.norgeskirker.no/wiki/Nedre_Eiker_kirke


Kirkegården er planert, men noen eldre gravsteder i østre del er beholdt uforandret. Her er bl.a. sorenskriver Georg Peter Raschs gravsted, omgitt av støpejernsgitter. Over sorenskriveren (1795—1866) er reist en støtte av rød granitt med 3-sidet snitt. På samme gravsted står en rød granittstøtte med marmorkors på toppen og innfelt marmorplate over Hedvig Marie Vibe født Rasch. (l 832—1863).

http://www.norgeskirker.no/wiki/Nedre_Eiker_kirke
==Olberg nye kirke==


* http://www.historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=6771&Itemid=305


Den var ferdig og blev innviet i 1859, og er en vakkert utstyrt kirke i enhver henseende, og der er sitteplass for ca. 500 mennesker. Alterbilledet i denne kirke fremstiller ”Jesu dåp”; og der er et døpevannfat av sølv, som sorenskriver Georg P. Rasch gav til Krødsherad kirke i eller menighet. Hr. Rasch var av Raschfamilien i Hallingdalen og han var gift med Susanna Margarethe (hun var født Berg). Han var sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal prestegjeld i årene 1840-1853, og stortingsmann for Buskerud i 2 perioder. Han var en høit ansett mann i sitt embede, og meget velgjørende i mange retninger.===Kilder===* Johnsen Slektshistorisk : [http://home.online.no/~svenj/Slekt/johan_ph.htm Georg Peter Rasch], 1795-1866* eiker.org: [http://www.eiker.org/Artikler/Offentlig_virksomhet/Kirke/celebert.html Georg Peter Rasch] på Møllenhof* 1865-telling for 0624 Eker: [http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f60624&personpostnr=6988&merk=6988 Georg P. Rasch]

===Ministerialbok ===* Fødte og døpte 1795 - Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 5 (1787-1806), side 344-345: [http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7234&idx_id=7234&uid=ny&idx_side=-177 Georg Peter Rasch] - 18 Jan 1795 - Oslo


* Ekteviede - Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 10 (1824-1830), side 846-847: [http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7239&idx_id=7239&uid=ny&idx_side=-430 Georg Peter Rasch - Susanne Marie Margarethe Berg] - 1 Dec 1825 - Oslo Domkirke


* Døde og begravede 1866 - Buskerud fylke, Eiker, Ministerialbok nr. 16 (1860-1868), side 568: [http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1079&idx_id=1079&uid=ny&idx_side=-570 Georg Peter Rasch] - 12 March 1866 - Møllenhof, Eiker, Buskerud 

RASCH, Georg Peter (I80344)
 
119 ''' Hans Jensen Vandel,''' Rm i Ribe 1672-86. WANDAL, Hans Jensen (I33795)
 
120 ''' Ingeborg Lambertsdatter,''' født ca. 1542, død 21 Feb 1620.Ribe , 78 år gl. Hun var datter af rådmand''' Lambert Ibsen''' og hustru '''Lisbet/Else N.N.'''


Gift 26 nov 1570 m. Laurids Tøgrsens (Hans anden hustru)'''Laurids Tøgersen''' og '''Ingeborg Lambertsdatters''' børn


* 6 '''Lambert Lauridsen'''.., f. i 1570'eme, d. 1616


* 7 '''Jens Lauridsen'''. Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.


* 8 '''Oluf Lauridsen.''' Overlevede moderen. Ellers temmelig ukendt.


* 9 '''Karen Lauridsdatter.''' f. 1571/75 D. 11 jun 1591


* 10''' Marine/Maren Lauridsdatter'''..


* 11 '''Margrethe Lauridsdatter.''' f. 1582 d. 27 nov 1637 ,


* 12 '''Ingeborg Lauridsdatter ''' f. ca. 1592, d. 31 jul 1631 i Ribe.

 
LAMBERTSDATTER, Ingeborg (I33743)
 
121 '''"Kirsten Trondsdtr. var datter av borgemester i Oslo fra 1547 til 1562 Trond Jonsen og Karen Madsdtr.'''


'''Hun var i 1594 enke etter 'kjøbmann' Claus Hollender i Oslo,''' som visstnok var kommet fra Amsterdam, hvortil deres i 1555 fødte sønn Claus Clausen vendte tilbake og blev en velstående lakenhandler, som der giftet seg i 1582 med Grietje Jansdtr. og fikk stor og ansett efterslekt med den av Oslo dannede tilnavn Anslo."


(http://www.amsterdam.no/norske_spor/anslo/anslo-no.html)

 
TRONDSDATTER, Kirsten (I80251)
 
122 ''''''1789 d. 11 mar. blev Iver Andersens hustru Maren Thomasdatter i Tvilho forløst med en søn,

som blev døbt i Åstrup kirke 3 søndag i faste og kaldet Thomas. Faddere: Laurids Andersens


hustru i Gjettrup Mette Christensdatter bar barnet, Hans Thomsen af Lintrup holdt det over


dåben, Niels Pedersens kone i Katbøl Maren Jensdatter, Niels Nielsen af Tvilho og Iver


Eskesen af Gjettrup.'''Ribe, , Aastrup, Aastrup, , 23, FT-1801, B8759


Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:


Ivar Andersen 45 Gift Husbond Bonde og GaardbeboerMaren Thomasdatter 48 Gift Hans KoneAnders Ivarsen 23 Ugift Deres sønAne MariA Ivarsdatter 16 Ugift Deres datter'''Thomas Ivarsen 12 Ugift Deres søn '''Karen Ivarsdatter 8 Ugift Deres datter


'''Thomas Iversen. Født: 11 Mar. 1789, Tvilho, Aastrup, Gørding, Ribe 3; Døbt: 28 Jun. 1789, Åstrup Kirke; Ægteskab (1): Anne Barbara Sørensdatter den 16 Nov. ...'''

 
IVERSEN, Thomas (I748)
 
123 '''1710 †1710 Karen Nielsdatter, 18 uger og 5 dage gammel''' WONG, Karen Nielsdatter (I3214)
 
124 '''1725 d. 6 jan. blev Niels Christensens barn af Filskov døbt kaldet '''Maren'''. Testes: Inger

Lauridsdatter, Peder i Præstegården, Christen Mouridsen Filskov, Maren Christensdatter


ibidem, Anna Væver ibidem.'''1750 d. 11 Jun blef Jens Nielsen af Brande og '''Maren Nielsdatter''' af Filskov trolovet. Sammenviede d. 26 July.Barn


1755, d.13 juli '''Anna Kirstine Jensdatter''', Sdr.Omme Død: June 11, 1800 (44)
1763 d. 11 Dec blev ung karl Niels Pedersen af Farre Mølle viet til een af hendis forrige mand


Jens Nielsen forladt Kone '''Maren Nielsdatter''' af Filskov som maatte erhverve Tamperrets


domb. Trolovede 2 nov.Folketælling 1787 Sønder Omme sogn, Side 12 af 13 Filskov. 4. fam.* Anders Jensen, 35, G, Mand


*


* Anna Kirstine Pedersdatter, 25, G, Hans kone


*


* Anna Marie Andersdatter, 1, U, Datter


*


* Kirsten Lauridsdatter, 29, U, Tjenestepige


*


* '''Maren Nielsdatter''', 75, E2, Mandens moder

 
NIELSDATTER, Maren (I1375)
 
125 '''1732 d. 30 nov. Anders Olufsens datter udi Hinnum Anna. 2 år 3 md 3 ug. Falt i ilden og

brente sig fordervet.'''

 
ANDERSDATTER, Anna (I31047)
 
126 '''1736 d. 17 nov. Anders Olufsens søn Søren. 16 dg.''' ANDERSEN, Søren (I31048)
 
127 '''1739 d. 1 feb. Anders Olufsens søn i Hinnum. 1 år 2 md.''' ANDERSEN, NN (I31049)
 
128 '''1748 d. 10 mar. Anders Olufsens søn af Hinnum Ole. 5 år.''' ANDERSEN, Ole (I31050)
 
129 '''1776 d. 13 dec. blev Iver Andersens hustru af Tvilho Maren Thomasdatter forløst med en

datter, som blev døbt dom 3 adventus og den 15 ejusdem og kaldet Anne. Faddere: barnets


farmoder Anders Andersens hustru i Gjettrup bar det, Niels Thomsen og Hans Thomsen af


Lintrup, Søren Nielsen og Inger Pedersdatter af Katbøl og Jens Jacobsens hustru af Tvilho'''.'''''''''1777 d. 9 jan. døde Iver Andersens barn Anne i Tvilho gammel 4 uger mindre 1 dag, begravet


dom 1 a epiphan'''

 
IVERSDATTER, Anne (I744)
 
130 '''1780 d. 3 sep. Anders Olufsen af Hinnum. Død 79 år 3 md.''' OLUFSEN, Anders (I31046)
 
131 '''1781 d. 19 jan. blev Iver Andersens kone Maren Thomasdatter i Tvilho forløst med en datter,

som blev døbt 3 p epiphan og kaldet Else. Faddere: Maren Christensdatter fra Årre bar det,


Christen Nielsens kone af Åstrup Kirsten Nielsdatter gik hos, Christen Lund fra Årre, Iver


Eskesen fra Gjettrup, Hans Snedker af Åstrup og Jens Mortensen af præstegården.'''

 
IVERSDATTER, Else (I746)
 
132 '''1784 d. 21 feb. blev Iver Andersens kone i Tvilho Maren Thomasdatter forløst med en datter,

som dagen derpå dom esto mihi blev døbt og kaldet Anne. (er død). Faddere: barnets faster


Maren Andersdatter fra Gjettrup bar det, Hans Pedersens kone fra Åstrup gik hos, Niels


Thomsen fra Lintrup, Søren Nielsen fra Katbøl og Niels Nielsen fra Tvilho.'''1777 d. 9 jan. døde Iver Andersens barn Anne i Tvilho gammel 4 uger mindre 1 dag, begravet


dom 1 a epiphan.'''1784 d. 14 maj døde Iver Andersens liden datter Anne i Tvilho og blev begravet christi


himmelfartsdag derefter, gammel 12 uger.'''

 
IVERSDATTER, Anne (I747)
 
133 '''1792 d. 24 dec. blev Iver Andersens kone Maren Thomasdatter i Tvilho forløst med et

pigebarn, som blev døbt 2 juledag og kaldet Karen. Faddere: Niels Nielsens kone i Tvilho


Birthe Pedersdatter bar barnet, pigen Mette Mortensdatter af præstegården gik hos, Laurids


Lund af Årre, Laurids Andersen af Gjettrup, Søren Nielsen, Niels Jepsen begge af Katbøl'''

 
IVERSDATTER, Karen (I749)
 
134 '''Aage Uhre, Gdr., Glibstrupgaard, Lyne pr. Ølgod''', født i Tistrup Sogn 19.11.1902.

Forældre: Hans Uhre, Gdr., Alslev Sogn. Hustru Dorthea.


Bedsteforældre:


FF Hans Chr. Hansen, Gdr., Alslev. FM Abelone Marie.


MF Jeppe Jepsen, Gdr., Ansager. MM Ane Marie.


Aage Uhre er gift med Bodil Marie Tetens, født i Ulstrup Sogn 27.10.1905.


Forældre: H. W. Tetens, Provst, København. Hustru Astrid Unmack, København.


Bedsteforældre:


MF Rudolf Unmack, fhv. Direktør.


Kilde: http://www.denjyskekirkebog.dk/Div/Bind-020.txt

 
UHRE, Aage Jeppe (I52606)
 
135 '''Albert Peter Severin Collett''',til Mo Gård (1842 – 1896) was a Norwegian landowner.


He was a son of landowner John Collett (1807–1891), grandson of judge Peter Collett and grandnephew of Christian Ancher Collett. He was also the father of chemist and industrialist Emil Collett[1] and physician Arthur Collett.


He is known for taking over Salsbrukets Interessentselskab in 1871 and turning it into the estate company Firma Albert Collett. He was originally a clerk in Christiania Bank og Kreditkasse where Salsbrukets Interessentselskab was a customer, but became a partner in Salsbruket in 1868. The company was taken over by his widow Nanna Høegh Collett (1854–1921), then from 1912 their sons Johan (b. 1874), Oscar (b. 1876) and Axel (b. 1880).


''Wife'': Nanna Hoegh - 04.06.1854 Senjen, died on 31.01.1921Nanna and the children lived at Uranienborg Terrasse 11, Oslo.===Children===# Johan Collett - 22.11.1874 at Trondhjem


# Emil Collett - 22.11.1875 at Trondhjem


# Oscar Collett - 09.12.1877 at Trondhjem


# Arthur Collett - 08.05.1879 - Oslo


# Axel Collett - 06.08.1880 - Oslo


# Johanne Antonette Collett - 28.04.1883; died on 30.05.1883


# Ove Gulberg Hoegh Collett - 22.01.1885 at Christiania


# Dagny Karen Ann Collett - 02.03.1888 - Oslo


# Knut Ørn Høegh Collett - 11.11.1889 - Oslo


# Albert Jonas August Collett -17.12.1892 - Oslo===Sources===* vestraat.net: [http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I106023&tree=IEA Albert Peter Severin Collett]* collettfamilyhistory.net: [http://www.collettfamilyhistory.net/Part%2024%20-%20The%20Norway%20Line%201810%20to%201890%20Rev.9.htm Albert Peter Severin Collett]* Vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873: [http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vi16011873vfr&personpostnr=395&merk=395 Albert Peter Severin Collett]* Census 1875 Trondheim: [http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71601&personpostnr=636&merk=636 Albert Collett]* Census 1910 Kristiania: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392073588/ Nanna Collett]* Census 1910 Klinga: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036885001551 Nanna Collett]* English Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Collett Albert Collett]* collett.no: [http://www.collett.no/default.asp?menu=155 Firma Albert Collett]* historieboka.no: [http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=1965&Category.ID=1308 Buskerud gård på Modum]

 
COLLETT, Albert (I80384)
 
136 '''Anders Albretsen Skeel'''

* http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9318&tree=2


*Født Før 1401 til Møgtved, Brusk, Vejle, Danmark


*Død Før 1459Til Møgtved (Nygaard, Brusk H.) (1421) og Hegnet (Harre H.) (-1443-), formentlig den "Scheel Knape" der 1421 var Medudsteder af Vidnet af Viborg Landsting om Sønderjyllands tilhørsforhold til Danmark, 1427 til Vitterlighed for Lyder Esbernsen (Emmiksen), pantsatte 1439 sammen med Erik Hvas Gods til St. Hans Kloster i Viborg, tog 1443 sammen med sin Broder Jacob Splid Lovhævd på Jerlev Herredsting på Skovgaard (Brusk H.), skødede 1449 sammen med sin svoger Hans Rostrup Gods til Hr. Henrik Sandberg, levede 1454 men var død 1459.

--


#Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1943:II:93- 10 a.--------------------


Iflg.:


Skeel & Kannegaard


Genealogy

Søn af Albret Skeel og Frue Marin, kaldes Lange Skeel, ogsaa Gamle Anders Skeel, fik ved Arv Møgtved, blev senere Ejere af Hegnet og skal, i alt fald for en tid, have ejet Gunderstedgaard ikke som Bilag 1 herforan og Stamtavlen hos Hofm. Sige: Gunderslevgaard. 1517 erklære nemlig Anders Skeel Sønnesønner, Anders, Lars og Søren Skeel, at de ingen Ret havde til Gunderupgaard (Arch.-Reg. II. 329), der saaledes maa antages tidligere at have været i Skeelernes Eie. Gaarden ligger i Gundersted Sogn, Slet Herred (Trap II. 245). og Skovsgaard.


Med Hensyn til Anders Skeels Giftermaal ere Beretningerne forskjellige, og enkelte, som det kan godtgjøres, urigtige. Følgende maa efter de af mig foretagne vidtløftige Undersøgelser ansees for det Rigtige.


1ste Gang var Anders Skeel gift med Frue Kirsten af Hegnet, Enke til Bellumgaard. At Anders Skeel skulde have skilt sig ved Møgtved, som siges i Aaret 1415 at have tilhørt Niss Ottesen, cfr. Orion, Kvart. Cfr. I. 281, kan jeg ikke tro, da denne Gaard var i Anders Skeels Arvingers Eie; det har i alt Fald da kun været en Deel af Møgtved, han har solgt. Men skulle Niels Ottesens Møgtved ikke have været en anden Gaard af samme Navn? Gehimearch-Arch. Top. Saml. (Riber Stift, Slangs Herred Kr. 19 Jylland 23) viser, at Otto Skyt i Aaret 1354 ved Thingsvidene for Slangs Herred godtgjorde, at ”Myktwiit” og Træthetoft i Grinsted Sogn var ham ved fire Kongers Breve tildømt. Dette laa altsaa i Grinsted Sogn i Slangs Herred (Trap II. 992), medens Skeels laa i Starup Sogn, Brusk Herred (Trap II. 922). Ogsaa Navnene passe, idet Niels Ottesen kan antages at have været Otto Skyts Søn. 3) Tøndring Søn af Niels Halse og Frue Gye; dette Ægteskab maa være indgaaet efter Aaret 1407, thi i dette Aar levede endnu Kirstens første Mand, Per Halse. Kirsten var en Datter af Ridder Krag til Søndervang og Frue Eline, Datter af Anders Jensen (Munk?) og Else Bosdatter Høeg af Hegnet. Med bemeldte sin Hustru fik Anders Skeel Hovedgaarden Hegnet, men naar han siges at have været Eier af samme allerede i Aaret 1400, Pont Atl IV. Og Trap II. 310; det er ogsaa urigtigt, naar det her siges, at Evert Moltke eiede Hegnet 1392. Det var nemlig Heignet i Borup Sogn, Ramsø Herred i Sjælland, som Moltke eiede, see Prosp. Af danske Herreg. VI. (Tillæg til Svenstrup) og Trap I. 204, kan dette ikke være rigtigt, mulingen en Feilskrift for 1410, cfr. I øvrigt Bilag 3 herforan.


2den Gang var Skeel gift med Lucie Munk. Datter af Ridder Stig Munk til Nørgaard og Mette Brune (af Familien Banner) Eriksdatter.3die Gang var Skeel gift med Kirsten Hvas, Datter af Laurits Hvas til Ormstrup Nuvær. Friisholt, Sal Sogn, Houlbjerg Herred, Trap II. 398, cfr. Om Hvas Arch.-Reg. II.fl. St. og Thore Muus. Laurits Hvas var død 1430 og Skeel var gift med Kirsten Hvas før 1439.


cfr. Hvas´s Værk III. Pag. 43, 121, 122-123 og Dueholms Diplom. Indledningen Pag. XXXII og LXI. ; jfr. Wulff: Vendelbo Stifts Historie Pag. 211, sammenholdt med mine Optegn. Ao. 1455 om Frøslevgaard.


Jeg skal nu tillade mig at dokumentere Rigtigheden af Anders Skeel her anførte Ægteskaber, saaledes som de overfor ere angivne:Det 1ste. Sønnen Albert Skeels Gavebrev af 1471 (Bilag 3 herforan) godtgjør dette Ægteskab; thi Navnet Hose er det samme som Hase (Haase, cfr. Arch.-Reg. I. Registreret). Familien Halse og netop Per Halse, eiede Gods i Salling, i Balling, Lyby, Volling, Ramsing og Haasum Sogne og i Sidetnævnte Sogn laa Vellumgaard, senere Kjærgaardeholm, cfr. Trap II. 319. Fami-lien Halse har ogsaa gjort Gaver til dens Sognekirke og i et Dokument af 1455 siges Anders Skeels og Kirsten, Halses Enkes Søn, Albert Skeel, at være Hases Arving.


Det 2det. Et Thingsvidende fra Lindenborg Herred af 1482 i en Strid mellem Anders Skeels Sønner, Albert og Ivar Skeel, siger: ”at det ikke er hørt, at Alberts Fader fik mere Gods med Hr. Stig Munks Datter, Frue Lucie, end 5 Gaarde.


Det 3die. Kirsten Lauritsdatter Hvas udstete som Lange Skeels Enke 1463 et Skjøde, og hendes Svigersøn Olof Person (Glob) udstedte 1467 et Skjøde, hvori han siger med sin Hustru Ane Andersdatters Samtykke at have til Lave Brok skjødet al hendes Lod i en Gaard i Auning, som Brok nu i Pant har ”af hendes afdøde Moder, Frue Kirstine Skeel”. Dokum. I Archivet paa Gl. Estrup ifølge T. A. Beckers Saml.


Ved efternævnte Leiligheder har jeg fundet Anders Skeel nævnt:


1439 udstete Erik Hvas og Anders Skeel et Pantebrev paa 3 Gaarde i Funder, Hids Herred, til St Johannis Kloster i Viborg.


1445 fik Anders og Splid Lavhævd paa Skousgaard efter et Thingvidende paa Jerlev Herredsting, hvor det siges, at de i lang Tid havde haft Gaarden. Splid maa være Jacob Splid, en Broder til Anders Skeel.

1449 overdrager ”Lange Schell” og Hans Rostrup en Gaard i Skjold Sogn, Bierre Herred, til Ridder Henrik Sandberg.


1454 erholdt Anders Skeel Dom paa en Jord og ”Bryggerpande” i Aalborg.


Naar Hoffmann paa Stamtavlen anfører Anders Skeels Dødsaar som 1460, da dette maa være 1 a’ 2 Aar for sent. Kirsten Hvas var nemlig Enke 1459, i hvilket Aar hun som ”Fru Kirsten Skeels” tog Lavhævd paa Eiendom i Egtved, Jerlev Herred, ligesom der ogsaa fra samme Aar haves et Thingsvidene fra Jerloff Herred, Ribe Stift, om, at Frue ”Kirsten Skeel” m. Fl. Tillod Hr Joachim Hardenberg at gjøre Dom og Sluse ved Vingsted Mølle paa deres Grund (Bresten Sogn, Tørrild Herred. Derimod tør det neppe sluttes af Afkald, som det omtales, at ”Frue Kirsten” 1454 og 1457 gav sin Broder, Erik Hvas, at hun da var Enke, skjønt Mandens Navn ikke tillige anføres i denne Omtale.

Kirsten Hvas maa ifølge Svigersønnens, Olof Person Globs Skjøde, være død før 1467.Anm. I Archivering. II. 8. 13-14, cfr. 74, og 72 nævnes Anders Skeel, hans Søn, Ivar Skeel og dennes Søn, Hans Skeel i Forbindelse med Hvasserne som Mediere med disse I Arvegods I Hids Herred, hvilket Gods tidligere tilhørte Aage Halse. Hermed forholder det sig saaledes: Laurits Hvas var første Gang gift med en Datter af Ellof Ellofsen; (Archivreg. II. 9. 74). Ellofsen havde fra Anno 1401 Pant i Aage Halse’s Eiendomme i Jylland; dette Pant der som uindløst maa være gaaet over til Eiendom, faldt ved Ellofsens Død i Arv til bemeldte Datter og hendes Mand Laurits Hvas, cfr. Archigerg. II. 15. 41. 44; men efter Laurits Hvas’s Død maa det antages, at Børnene af Hvas’s andet Ægteskab – med Thore Muus – ere ved en særlig Arveforretning mellem dem og Børnene af første Ægteskab komme til at deeltage i Arven efter Ellofsens Datter, hvorved Anders Skeel paa sin Hu-stru, Kirsten Hvas’s Vegne, er bleven deelagtig i det ovennævnte Halse’ske Gods.


At der i øvrigt mellem Skeelerne og Halserne har existerest et Familieforhold, synes at kunne sluttes af, at Halsernes gamle Eiendomme, Vellumgaard i Sallingland (eiedes alt Anno1260 af Oluf Halse, cfr. Folkekal. For Danm. 1852. 116,cfr. Ogsaa Archiverg. II. 349), er kommen i Anders Skeels Datter Anes og Mand Olof Person Globs samt deres Sønner Albert og Anders Globs Eie. (Hoffm. Fund. III. 476, Archivreg. II. 70. 71. 72. 344. III. 205). Vellumgaard eiedes Anno 1404 af ovenfor nævnte Per Halse, der i dette Aar for 40 Mark pantsætter til Niels Hvas Gods i Ramsing, Androp og Grundwasz, Træebbensgaard og Blesberg i Sallingland (Trap II. 320), cfr. Kgl Bibl., Gl. kgl.Msksl. fol 844; men Slægtskabet mellem Familierne Skeel og Halse fremgaaer end yderligere af et Thingsvidende fra 1455, under hvilket det siges, at Albert Skeel (Søn af Anders Skeel og Kirsten Krag, Hases Enke) var Hases Arving, Archivreg. III. 177, cfr. 182; thi dette maa dog være grundet i at Skeelerne vare i Slægt med Halserne, hvad de jo ikke vare, fordi Albert Skeels Moder tidligere havde været gift med en Halse. Herved ledes Tanken naturligt til den Formodning, at Anders Skeels Moder, Frue Marin” har været en Datter af Halse.


Anders Skeels Børn vare:


Albert. Jep. Laust. Erik. Eiler. Ivar. Ane. Thore.Af disse var:


Albert,


Søn af Kirsten Krag, forhen gift med Hase.


Jep. Eline. Laust. Erik og Eiler,


Børn af Lucie Munk.


Ivar. Ane. Thore.Børn af Kirsten Hvas


Utvilsom er det, at Albert er Kirsten Krags Søn, og at Ivar og Ane ere Kirsten Hvas’s Børn. Usikkert er det, hvilke af de andre Børn der ere Lucie Munks og hvilke Kirsten Hvas’s. Thore antager jeg – som sidstnævnt i Dokumentet af 1471 – at være af sidste Ægteskab, hvortil kommer, at Kirsten Hvas’s Moder heed Thore, og da Lucie Munk og Anders Skeel efter Tingsvidene af 1482 havde flere Børn, sætter jeg de Ovenanførte som hendes Børn, der i øvrigt ifølge samme Dokument sees at være døde ikke blot før bemeldte Aar, men endog før Faderen, som havde arvet dem.

---


Vilhelm Samuel Skeel

 
SKEEL, Anders Albretsen til Møgtved (I69206)
 
137 '''Anders Clementsen Munk (omk. 1485)'''Bondeoprøreren Skipper Klement er efter sigende født på Vedstedgård, det nuværende matr. nr. 3, Vedsted, Aaby Sogn. Skipper Klement - eller Klement Andersen som han hedder - må være født omkring 1485 og han blev 9.9.1536 henrettet på Viborg Landsting.


Endegyldigt bevis for at Skipper Klement er født på netop Vedstedgård haves ikke, men ifølge overleveringen er det på den nuværende matrikel nr. 3 han er vokset op. Dette underbygges af at Vedstedgård gennem tiden har været den største gård i Vedsted og at Skipper Klement skulle stamme ud af en fornem slægt.


En rimelig sikker viden om Skipper Klements ophav haves fra selvejerbonden Peder Dyreskjøt (1629-1707), som på sin tid var kendt for sin viden om historie og genealogi. I begyndelsen af 1700-tallet sender Peder Dyreskjøt et brev til Biskop Jens Bircherod i Aalborg som ligeledes var historisk interesseret omhandlende bl.a. Skipper Klement. Han skriver: "Skipper Klement var efter gamle Folks Tale født i Aaby Sogn i Vedsted og hans Moder var af stor Slægt af de Kjerulfer; Min Moders Morbroder Sal. Bertel Kjerulf i Aslund, som døde 1672 over 90 Aar gammel, fortalte en Gang i min Ungdom dette til min Sal. Fader om Skipper Klement: Samme Skipper Klement var født i Vedsted i Aaby Sogn og var en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland Frankrige og Spanien, og konvojerede mange og var en meget fornem og agtet Mand, før han ingav sig i den lybske Rebellion;"


Skipper Clements far Anders Clementsen Munk var ejer af Vedstedgård. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf

 
MUNK, Anders Clementsen (I86286)
 
138 '''Anders Iverssøn Borch'''. Filolog og skolemann. Foreldre: Fogd Iver Anderssøn (1630–83) og Anna Ludvigsdatter Munthe (1639–88). Gift med Barbara Simonsdatter Hoff, datter av rektor Simon Hoff (1634–1708) og Karen Schjelderup.


Anders Iverssøn Borch var rektor ved latinskolen i Trondheim på slutten av 1600-tallet og en fremragende litteraturhistoriker og leksikograf.Anders Iverssøn ble sendt til latinskolen i Trondheim og senere til universitetet i København, hvor han kom til å tilbringe 5–6 år. Som sin privatpreseptor hadde Anders valgt universitetets berømte polyhistor, Oluf Borch, professor i latinsk filologi, botanikk og kjemi, som skulle bli hans nære venn. Borch var ugift og lot Anders få bo i sitt hus. Hans studier kom til å omfatte omtrent de samme vitenskapsgrener som professorens egne: latinsk filologi med hovedvekt på leksikografi og litteraturhistorie, men han fattet også interesse for naturvitenskapene, særlig botanikk. At Borch har satt pris på sin begavede elev, fremgår av at han «forærede ham sit Navn til Amindelse». Fra da av kalte han seg Anders Iverssøn Borch, eller i latinisert form Andreas Borrichius.


1687 ble den unge Borch utnevnt til konrektor ved latinskolen i Trondheim, med utsikt til å følge etter Simon Hoff i rektorembetet. 1688 tok han magistergraden, og hadde dermed kvalifisert seg for skolens lederstilling, som han overtok 1693.


Rektor hadde den gang en betydelig leseplikt, tre hele dager i mesterlektien, og Borch avdekket fremragende evner til å formidle sine store latinkunnskaper. I sin læremesters ånd søkte han også å vekke interessen for naturfagene hos sine elever. Bl.a. tok han dem med på botaniseringsturer.


I de 16 årene Borch var rektor, ble latinskolen i Trondheim en av de beste skoler i landet. En del av rektor Borchs testimonier, skrevet på mønstergyldig latin, er bevart i avskrifter. Det fremgår her at han har gitt sine elever faderlige råd om hva de burde bruke sin utrustning til. I ett av dem heter det at han atter og atter hadde rådet vedkommende til å vende ryggen til de unådige muser og heller finne en praktisk levevei, men rådet var ikke blitt fulgt.


Det var imidlertid som leksikograf og litteraturhistoriker Borch skulle holde europeiske mål. Alt i studietiden hadde han gjort seg bemerket med tre latinske avhandlinger: om Roms opprinnelse og omfang, om det latinske språk og en kritisk avhandling om de kronologiske problemer i Perserrikets historie. Denne siste ble i tysk oversettelse trykt 1747 i S. J. Baumgartens Allgemeine Weltgeschichte. Senere samlet han all sin litterære virksomhet om å rense det latinske språk, og hans hovedverk Vindiciæ latinitatis purioris (1706) er et sterkt polemisk verk, rettet mot datidens betydeligste latinske leksikograf, tyskeren Christopher Keller (Cellarius), som også hadde vært Oluf Borchs antagonist.


Verket er delt i tre hovedavsnitt. Det første er en litteraturhistorie i 9 kapitler, deretter en alfabetisk gjennomgåelse av en stor mengde gloser og hvordan de har vært anvendt av de forskjellige forfattere. I siste avsnitt regner han opp 2420 ord bare under bokstavene P, R og S som ikke er å finne i de vanlige latinske leksika, alle med henvisning til litteraturen. I sin approbasjonspåskrift til verket sier professor Ole Worm at boken er et herlig bevis på overordentlig lærdom og vitnesbyrd om mange våkenetter.


Magister Borch samlet også flittig materiale til et latinsk leksikon. Han rakk visstnok å gjøre manuskriptet ferdig til bokstaven L, men det ble aldri utgitt, og det meste av manuskriptet synes å ha gått tapt.


Hans borgerlige tilværelse ble imidlertid forsuret av hans overordnede, den maktglade biskop Peder Krogs utidige innblanding i ledelsen av latinskolen. «Biskopen tiltog sig Myndighed i alle Rektoris Forretninger..., og omendskiønt den største og dygtigste Skolemand, havde han fast intet af Rektoris Embede uden Laboris og det blotte Nafn af Rektor,» uttalte Hans Skanke, en av Borchs elever og senere rektor ved skolen.


Anders Borch giftet seg 1691 med Barbara Hoff, datter av forgjengeren i rektorembetet. De fikk 7 barn, en sønn og seks døtre, men av døtrene nådde bare to voksen alder.Latinskolens bygning var reist 1573 og var en falleferdig rønne da Borch overtok som rektor. 1702 fikk man reist ny skolebygning for innsamlede midler. Da nyskolen strøk med ved bybrannen i august 1708, ble det et sjokk for Borch, og det ble hevdet at det bidrog til hans tidlige død.


Borchs ry som den lærdeste latinfilolog her i landet i sitt århundre og som en fremragende pedagog, kom til å leve videre. Den danske historiker Hans Gram hevdet 1734 at magister Anders Iverssøn Borch i Trondheim var den eneste nordmann i sin tid som hadde vakt en viss oppmerksomhet utenfor rikets grenser.


===Verker===* De persico imperio, København 1688


* Vindiciæ latinitatis purioris, 1706
''Etterlatte papirer''


* Borchs leksikonmanuskript, eller rester av det, skal befinne seg i Det kgl. Bibliotek, København

===Kilder og litteratur===* Norsk biografisk leksikon: [http://snl.no/.nbl_biografi/Anders_Iverss%C3%B8n%2C_Andreas_Ivarides_Andreas_Borrichius_Borch/utdypning Anders Iverssøn, Andreas Ivarides Andreas Borrichius Borch]


* P. F. Suhm: Trondhiemske Samlinger 1, 1761, s. 205


* L. Daae: Trondhjems Stifts geistlige Historie, 1863


* biografi (med bibliografi) i Ehrencron-Müller, bd. 1, 1924


* F. Bull: biografi i NBL1, bd. 2, 1925


* A. Øverås, A. E. Erichsen og F. Due: Trondheim Katedralskoles historie, 1952

===Portretter m.m.===* Maleri (gruppeportrett på epitafium) av Elias Fiigenschoug eller Caspar Skildrer, 1670-årene; p.e. (oppr. i Vestnes kirke i Romsdal)

 
BORCH, Anders Iverssøn (I86460)
 
139 '''Anders Nielsen, "1713 Dom 4 Adven: blef Niels Andersøns Barn begravet". Da denne Anders ikke senere dukker op, formodes det at det er ham der er død'''. WONG, Anders Nielsen (I3213)
 
140 '''Ane Kirstine Andersen (1829 - )'''

Født, 11. oktober 1829, Randbøl Sogn, Vejle Amt, DanmarkForældre


* Anders Pedersen Damgaard ( - )


* Anne Marie Andersdatter ( - )Folketælling 1834


Vejle, Tørrild, Randbøl, Almstok, en Gaard, 3, FT-1834* Anders Pedersen 53 Gift Gaardmand


* Anmarie Andersdatter 46 Gift hans Kone


* Peder Andersen 24 Ugift deres Børn Hjuler


* Peter Christjen Andersen 15 Ugift deres Børn


* Chresten Andersen 11 Ugift deres Børn


* '''Ankjerstine Andersdatter 5 Ugift deres Børn'''

Ægtefælle/livspartner(e)


* Anders Hansen (1822 - ) se noteBørn


* Anders Andersen (1856 - )


* Hans Andersen (1858 - 1933)


* Mariane Andersen (1861 - )


* Mads Langelund Andersen (1863 - )


* Ane Marie Nielsen (1866 - 1949)


* Johanne Marie Henriksen (1870 - )


* Christen Andersen (1873 - )

 
ANDERSEN, Ane Kirstine (I1459)
 
141 '''Ane Marie Nielsen, født Andersen (1866 - 1949)'''Født 3. januar 1866, Langelund Mark, Ringive, Ringive Sogn, Vejle Amt, Danmark


Død, 13. juli 1949


Død 83 år gammelBegravet


17. juli 1949, Bispebjerg KirkegaardForældre


* Anders Hansen (1822 - )


* Ane Kirstine Andersen (1829 - )Ægtefælle/livspartner(e)


* Niels Jørgen Nielsen (1867 - 1928) se noteBørn


* Rasmus Thores Nielsen (1891 - 1949)


* Anders Sigvald Nielsen (1894 - 1966)


* Carl Ricard Nielsen (1895 - )


* Alma Kirstine Sørensen (1896 - 1985)

 
ANDERSEN, Ane Marie (I1463)
 
142 '''Anette Collet Müller'''


===Parish register ===* Birth and baptism records 1807, Oslo county, Akershus slottsmenighet in Garnisonsmenigheten, Parish register (official) nr. 3 (1777-1809), page 157: [http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7686&idx_id=7686&uid=ny&idx_side=-157 Anette Collet Müller] 12 Feb 1807 - Oslo 

MÜLLER, Anette Collet (I51325)
 
143 '''Anna B.,''' f. 1650, d. 1731. Gift l. gang 1672 med '''Hans Hansen Vandel,''' d. 1686, rådmand i Ribe, gift 2. gang 1689 med '''Peder Nielsen Bang,''' ca. 1654-1734, viceborgmester og sidst borgmester i Ribe.


Sidstnævntes datterdatter, '''Helene Cathrine Søltoft''' blev præstekone i Sjørring i Thy og stammor til slægten '''Vogelius Steenstrup,''' hvortil hørte naturforskeren '''Japetus Steenstrup''' og hans næstsøskendebarn '''Laura Holst,''' der blev mor til bryggeren '''Carl Jacobsen.''' 

BAGGESDATTER, Anne (I43330)
 
144 '''Anna Margrethe Jensdatter'''

f. 1770 Gråhede Oddum s.db. 17 jun 1770.d. 23 aug 1846 Kvong Født:1772 Gråhede, ÅdumFar: '''Jens Eskesen'''


Mor: '''Maren Lauridsdatter'''
Ungkarl '''Hans Adolph Sirach''' blev gift 30. januar 1801 i Kvong Kirke med enken '''Anna Margrethe''' eller '''Margaretha Jensdatter,''' som hun egentlig var døbt, født 1770 i Gråhede i Oddum Sogn, døbt 17. juni, død 23. august 1846 i Kvong i Kvong Sogn af kræft, 76 år gl. Hun var datter af '''Jens Eskesen''' i den ene af Gråhedes fire gårde og hustru '''Maren Lauridsdatter,''' der var blevet gift med hinanden 1765;


Maren havde været gift én gang tidligere. -Anna Margrethe Jensdatter var blevet gift første gang 18. november 1798 i Oddum Kirke med '''Mads Pedersen''' fra Kvong, født 1770 i Hallum i Kvong Sogn, fremstillet i kirken 26. august efter hjemmedåb en uge tidligere, død 1800 i Kvong i Kvong Sogn, begravet 9. maj, 29 år 8 mdr. gl. Han var søn af''' Peder Jacobsen''' (død 1808, 74 år gl.) og hustru '''Anne Madsdatter''' (død 1803, 59 år gl.), der fra før folketællingen 1787 boede i Kvong som gårdfolk.


Børn '''Anna Margrethe Jensdatter''' fik i sine to ægteskaber 5 børn, et i første og fire i andet, hvoraf kun de to døtre af andet ægteskab var levedygtige:* 1 '''Anna Maria Madsdatter''', født 1800 efter faderens død, død 1801, 29 uger gl.


* 2 Dødfødt søn 1802.


* 3 '''Maren Hansdatter (Sirach)''', født 1805, s


* 4 '''Inger Hansdatter (Sirach)''', født 1808,


* 5 Dødfødt søn 1811.

 
JENSDATTER, Anna Margrethe (I86275)
 
145 '''Anne Baggesdatter'''(1650 døbt 24/7-1731 3/5), g 1° 1672 13/10 m''' Hans Hansen Vandel''' (1642 døbt 4/2-1686 4/5), søn af Rm '''Hans Jensen Vandel''', Rm i Ribe 1672-86. -28/1-). WANDAL, Hans Hansen (I43371)
 
146 '''Anne Christine Ancher'''


===Sources===*
===Parish Register===* Birth and baptism records 1744, Hedmark county, Ringsaker, Parish register (official) nr. 1 (1734-1746), page 218-219: [http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9063&idx_id=9063&uid=ny&idx_side=-108 Anne Christine Ancher] - 9 Oct 1744 - Ringsaker 

ANCHER, Anne Christine (I80262)
 
147 '''Anne Dorthe S'''., f. 1715, ugift 1750, da hun fik kgl. bevilling til at være sin egen værge under selvvalgt kurator. SIRICH, Anne Dorthe (I53539)
 
148 '''Anne Jonsdatter Viffert'''===Sources===*finnholbek.dk: [http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I9577&tree=2 Anne Jonsdatter Viffert]

 
VIFFERT, Anne Jonsdatter (I88507)
 
149 '''Anne Lagesdatter Brok af Estrup'''


* http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I10067&tree=2

 
BROK, Anne Lavesdatter af Estrup (I42681)
 
150 '''Anne Lykke''' (? -1575), Datter af Peder L. og Kirstine Høg, blev 14. Okt. 1537 gift med den bekjendte Hr. Anders Bille til Søholm (II, 200), der 4 Aar før havde mistet sin første Hustru. I Medgift bragte hun Nørlund og Part i Demstrup og Hverringe. Hr. Anders solgte den første til Svogeren Christoffer Urne, men udkjøbte til Gjengjæld Medarvingerne af de 2 andre Gaarde; alligevel gave disse Transaktioner Anledning til Proces mellem A. L. og hendes Stifbørn efter Hr. Anders' Død 23. Okt. 1555. Hendes Enkestand blev kun kort, thi 1557 ægtede hun den ikke mindre bekjendte Hr. Otte Krumpen (IX, 552), der i 2 Aar havde været Enkemand efter sin første Hustru, men for øvrigt alt den Gang selv havde passeret de 70 Aar. Han havde store Forleninger, bl. a. Hald Slot, hvis Forvaltning nu i hans høje Alderdom kom i A. L.s Hænder, der ikke synes at have været ganske rene. En ærgerlig Proces 1568 med Skriveren paa Hald, der beskyldte hende for at have besveget Kongen for Afgifter af Lenet, kom hun vel ved sine formaaende Frænders Hjælp helskindet fra, men Kongen, der kort forinden havde forlenet hende personlig med Afgiften af Aasted Bro, blev hende herefter en unaadig Herre. Efter anden Gang at være bleven Enke 1569 beholdt hun vel af sin sidste Mands Forleninger Middelsom og Sønderlyng Herreder med Spøttrup, dog maatte hun skjænke Kongen 1000 Dlr. for at beholde sidstnævnte Gaard, som desuagtet bagefter blev hende frataget mod Pant i Ørslev Kloster, men da nogle Bønder 1573 for Kongen anklagede hende for at drive ulovligt Fiskeri i Limfjorden, traadte Kongens Sindelag skarpt frem. Lensmanden paa Hald førte Sagen imod hende og fik gjentagen Paamindelse om at forfølge den til det yderste; og da A. L. ved Landstinget tabte sin Sag og dømtes i Kongens Naade og Unaade, maatte hun afstaa til Kongen sine Pantebreve paa Ørslev Kloster m. m., i alt til den betydelige Sum 9000 Dlr., for at Kongen skulde lade sin Tiltale falde. Men den stolte Frue overlevede ikke længe denne Modgang. 1575 døde hun.


==Ekstern Lenke==


[http://skeel.info/getperson.php?personID=I1579&tree=ks Skeel & Kannegaard Genealogy]

 
LYKKE, Anne Pedersdatter Til Demmestrup (I33539)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 201» Næste»