Notater


Match 9,951 til 10,000 fra 10,036

      «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
9951 Ægtefælle: Jessie Moustgaard Familie F229
 
9952 Ægtefælle: Johan Møller Kristian Doormann Familie F512
 
9953 Ægtefælle: Johanne Mikkelsdatter Familie F206
 
9954 Ægtefælle: Johannes Regnar Moustgaard Familie F26
 
9955 Ægtefælle: Karen Andersdatter Familie F1645
 
9956 Ægtefælle: Karen Marie Pedersdatter Familie F500008
 
9957 Ægtefælle: Karen Mogensdatter Busch Familie F500163
 
9958 Ægtefælle: Karl Gustav Thomsen Familie F33260
 
9959 Ægtefælle: Kirsten Andersen (født Christensdatter) Familie F3491
 
9960 Ægtefælle: Kirsten Marie Pallesen (født Jensdatter) Familie F500156
 
9961 Ægtefælle: Lauest Pedersen Familie F22
 
9962 Ægtefælle: Mads Hans Egsgaard Pedersen Familie F137
 
9963 Ægtefælle: Mads Rahbek Familie F88
 
9964 Ægtefælle: Maren Nielskone Familie F3931
 
9965 Ægtefælle: Maria Klausen Familie F2846
 
9966 Ægtefælle: Mariane Kristensen Familie F28
 
9967 Ægtefælle: Marie Juhl Familie F30
 
9968 Ægtefælle: Max Julius Schultz Familie F230
 
9969 Ægtefælle: Mechtild von Schauenburg-Holstein (født Schauenburg), Dronning af Danmark Familie F500196
 
9970 Ægtefælle: Morten Kristensen Larsen Familie F1795
 
9971 Ægtefælle: Niels Christian Jensen Familie F352
 
9972 Ægtefælle: Niels Immanuel Jensen Moustgaard Familie F97
 
9973 Ægtefælle: Niels Jensen Familie F401
 
9974 Ægtefælle: Niels Lassen Familie F2608
 
9975 Ægtefælle: Ninna Moustgaard Familie F7
 
9976 Ægtefælle: Oskar Bang Familie F31
 
9977 Ægtefælle: Peder Pedersen Tarp Familie F1528
 
9978 Ægtefælle: Peder Simonsen Familie F210
 
9979 Ægtefælle: Peder Terchelsen Familie F357
 
9980 Ægtefælle: Rasmine Dorthea Rasmussen Familie F89
 
9981 Ægtefælle: Sidsel Sørensdatter Gosvig Familie F500138
 
9982 Ægtefælle: Søren Johannes Pedersen Bøjgaard Familie F24
 
9983 Ægtefælle: Sørine Madsine Gaarmann Familie F207
 
9984 Ægtefælle: Thomas Jensen Familie F500031
 
9985 Ægtefælle: Ulla Hansen Familie F1
 
9986 Ægtefælle: Ulrik Christian Frederik Aagaard Familie F500007
 
9987 Ægtefællerne I igger begravet i Ribe.


Jens Sørensen Bech var arbejdsmand.Jens blev fundet død i en bød på Nipså syd for sygehuset i Ribe. (Kilde: Gårde og folk i Tved, Tange og Obbekær hl. kommuner af Tage Jakobsen)

 
BECH, Jens Sørensen (I28910)
 
9988 Ægtefællerne oplyses andetsteds døde 1682. Maa være en fejlindtastning.


Ifølge Wiberg:


No 36. Aasum, Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.


5. ordineret 25/2 1663. [Professor i Philosophi og Mathematik paa Gymnasiet i Odense 25/7 1655] Dr. theol. Jacob Jensen Bircherod af Birkerød, født Varbjerg i Halland 30/7 1624; Student Herlufsholm 1642; Hører København 1646-1648; udenlands 1 Aar; Magister 8/5 1649; atter udenlands 1651-1655; Dr. theol, 10/6 1675; Consistorial-Assessor 11/7 1682; ~ 21/9 1656 Sille Thomasdatter Riisbrigh, født i Odense 1637; Fader: F. Brodersen Riisbrigh, Borgmester; Moder: Birte Ottosdatter Seeblad; 5 Sønner, 2 Døtre; see Christian B. J. Bircherod i Særslev; blandt Børnene vare Jens Bircherod, Biskop i Aalborg; Thomas Broderus, Rector og Professor i Odense, [død (†) 13/6 1682, flittig, redelig, godgørende]. 

BIRCHEROD, Jacob Jensen (I56113)
 
9989 Ægtepagts confirmation, for Peder Wilsbech og forlovede.


C7mus G a v, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den imellem Peder Wilsbech, og hans forlovede Anne Christophersdatter af Søholm i Jelstrup sogn, da ville vi samme, i alle dens ord og clausuler etc, confirmere o s v. Lyder bl a således: Jeg justitzråd Ulrich Wilsbech til Sejlstrup, Holmstrupgård og Rønnovsholm, ægtepagt for min søn Peder Wilsbech, nu påboende gården Søholm i Jelstrup sogn, og hans kiereste Anne Christophersdatter af Rubjerg sogn, med hvilken han nu træder i ægteskab. [over 10 sider].13 oktober 1797.


742Dansk Demografisk DatabaseSamtlige personer i husstandenHjørring, Vennebjerg, Jelstrup, Jelstrup Sogn, Søeholm, 1, FT-1801, B7220


Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:


Peder Wilsbech 38 Gift Huusbonde Kiærkeejer og Gaardbeboer


Anne Cristoffersdatter 26 Gift hans Kone


Søren Hansen 38 Ugift Tjenestefolk


Christen Jensen 20 Ugift Tjenestefolk


Johanne Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk

 
WILSBECH AF SEJLSTRUP, Peder Biering (I86350)
 
9990 Ægteparret overtog "Bakkegård" 1807 og hans far og mor blev boende hos dem som aftægtsfolk. De havde 7 børn der alle blev bosat i Hoven sogn. JEPSEN, Jens (I17056)
 
9991 Ægteparrets Stemans gravsten er stadig bevaret i Maria Kirke i Helsingør.


# ID: I1059


# Name: Anna Johansdatter BELOW


# Sex: F


# Birth: in Dorpat 1


# Death: 16 FEB 1677 in Helsingör


# Burial: 27 FEB 1677 Helsingör. Sct Maria Kirke


# Note:PHT 1984, s.137-144.


Molin har: Var enke efter slotspræst v/Kronborg, Mathias Velhauer og blev -


som det så ofte ses - gift med efterfolgeren i embedet, Just Valentin


StemannGift m Steman 8. Okt. 1656. Hon var änka efter hans företrädare M. Matthias Vellhauers, Dotter till Dr. med. Joh. Below i Livland. Gravsten i St Marie, Helsingör.http://www.123hjemmeside.dk/mahlerdam/12801974


2. Johann Below & Margretha KirschnerJohann Below blev født ca. 1600, søn af ?Margretha Kirschner blev født ca. 1605, datter af ?Familien Belows våbenskjold ses til venstre, slægten er uradel fra Mecklenborg & Pommern, men jeg har endnu ikke kunnet finde Johann Belows forældre. En Heinrich Below kom til Danmark i 1575 og blev optaget i adelsstanden.


Johann & Margretha blev gift ca. 1625.


De fik datteren:


Anna Below * ca. 1630.Johann Below var doctor medicinæ, og var i 1656 professor i Dorpat i det nuværende Estland.Hvornår de døde, vides ikke.

 
BELOW, Anna (I93191)
 
9992 Ægteskab Børn


- Chresten Pedersen 24 Mar 1701 - Peder Christensen13 Apr 1704 - Søren Christensen1713 - Ane Chrestensdatter02 Okt 1707 - Jens Christensen

 
SØRENSDATTER, Lene (I14260)
 
9993 Ægteskabs bevilling.

Peder Juel bevilling om sit bryllup at giøre.


F3tius G a w, at vi efter underdanig ansøgning oc begiering, nådig haver bevilget oc tilladt, at os elskelig Peder Juel til Vredsløf [Vrejlev?] Closter, oc os elskelig jomfru Helvig Krabbe, må giøre deres bryllup på hvad måde dennem sielf løster, oc på sallen [i huset] sammenvies, forbydendes etc. Hafnia 11 november 1663.
Sarkofagerkister med ligene af Vrejlevs og Rønnovsholms ejere og familie Peder Juel, † 1676; hans hustru Helvig Krabbe, † 1697; hans datter Ide Dorthe Juel, † 1721; jomfru Ingeborg Juel, † 1728; generalmajor Chr. G. v. Møsting, Rønnovsholm, † 1720, hans hustru Cathrine Marie Juel, † 1712. Kisterne er istandsat 1871 på bekostning af lensgreve Holstein Holsteinsborg.

Født i Trygstad, Norge som søn af major Nicolai Abraham von Møsting og Juline Chatrine Lange. Gift med Catharine Marie Juel (1669-1712), datter af oberst Peder Jensen Juel og Helvig Gregersdatter Krabbe, Vrejlev Kloster og Rønnovsholm ved Vrå i Vendsyssel. [7]


Generalmajor. Blev såret og fanget 1712 i slaget ved Gadebusch. Ejede bl.a. Rønnovsholm.

 
DAA, Helvig Gregersdatter (I89356)
 
9994 Ægteskabstilladelse 5. maj 1662 trods Slægtskab i 3. Led


DAA 1954:II:33- 59. c.

 
SEHESTED AF HOLMGAARD, Karen Mogensdatter (I68940)
 
9995 Ærke diakon og skrædder i Kiel. WRIED, Paul (I70434)
 
9996 ødt : 22-06-1880 Skovvang, Frederiksnaade,Vorbasse, Ribe -

Døbt : 20-07-1880 Hjemme C580C-B-02-K01-13-23-12


Død : 28-09-1958 Jerne, Esbjerg, Ribe -


Begravet : 01-10-1958 Jerne, Esbjerg -


Konfirmeret : 30-09-1894 Hejnsvig -


døbt i kirken : 05-11-1880 Vorbasse -Alder : 78Far Mor


Johan Erik Peter Øhlenschlæger Marie Hansen


Ægteskab Børn


10-01-1903 - Martha Marie Iversen 17-03-1903 - Erik Marinus Øhlenschlæger


26-04-1904 - Martin Vilhelm Øhlenschlæger


15-10-1906 - Holger Ansgar Øhlenschlæger


29-08-1909 - Margrethe Øhlenschlæger


06-06-1911 - Kresten Ingvar Øhlenschlæger


05-09-1912 - Marius Gustav Øhlenschlæger


- - Inger Katrine Øhlenschlæger


13-07-1918 - Niels Andreas Øhlenschlæger


- - Martinus Øhlenschlæger


24-09-1920 - Johannes* Øhlenschlæger


05-05-1922 - Karen Laurine Sørensen - - Søren Johannes Øhlenschlæger


06-06-1924 - Magnus* Øhlenschlæger


- - Magnus Eriksen Øhlenschlæger


- - Martha Marie Eriksen Øhlenschlæger


- - Arne Eriksen Øhlenschlæger


- - Aage Verner Eriksen Øhlenschlæger


- - Emma Margrethe Eriksen Øhlenschlæger


- - Ove Eriksen Øhlenschlæger


- - Ruth Eriksen Øhlenschlæger


- - Eva Bodil Eriksen Øhlenschlæger


- - Sonja Eriksen Øhlenschlæger


- - Tove Eriksen Øhlenschlægerhttp://www.oz2zj.dk/Jakobsen.web/per19848.htm#0

 
ØHLENSCHLÆGER, Carl Stinus Eriksen (I38815)
 
9997 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
BANNER, Ellen Frandsdatter (I69780)
 
9998 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
DUE, Jørgen (I89280)
 
9999 Økloster (Oxholm) har haft følgende ejere, efter at det blev privatejet

1573-1575: Frants Banner


1575-1581: Anna Oxe Banner (Enke efter Frants Banner)


1581-1590: Ellen Banner (datter af Frants og Anna Oxe Banner)


1590-1611: Jørgen Due (gift med Ellen Banner)


1611-1620: Frants Due (søn af Jørgen Due og Ellen Banner)


1620-1620: Palle Rodsten


1620-1623: Georg Ernst Worm

 
DUE, Frands (I89282)
 
10000 Ølgod Kirkebog


1716 d. 24 maj. blev Hans Jensens barn af Ølgod by døbt og kaldet Mette. Mette Knudsdatter, Niels Sørensens hustru af Ølgod by, bar barnet. F: Gregers Degn, Niels Tarp, Christen Møller, Peder Laursens hustru, Karen Pedersdatter.


1740 d. 24 maj. blev Jens Bjerg og Mette Hansdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt.1794 d. 26 dec. Mette Bjerg 82 år.

 
HANSDATTER, Mette (I20235)
 

      «Forrige «1 ... 196 197 198 199 200 201 Næste»