TERKELSEN, Knud

Mand 1713 - 1802  (88 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn TERKELSEN, Knud 
  Født 1 okt. 1713  Omvrå, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 1802  Hoven Mølle, Sdr.Omme Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 21 okt. 1802  Skarrild, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I1953  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far KNUDSEN, Therkel,   f. 1675, Dover, Lintrup, Ribe, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 8 jan. 1745, Omvrå Mølle, Sønder Omme, Ribe, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år) 
  Mor PEDERSDATTER, Margrethe,   f. 1685, Skærlund, Brande, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 mar. 1721, Omvrå Mølle, Sønder Omme, Ribe, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 36 år) 
  Gift ca. 1709  Brande, Ikast-Brande, Midtjylland, Danmark, Brande, Midtjylland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F556  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie CHRISTENSDATTER, Sophie Amalie,   f. 1701, Nøvling, Nordjylland, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 apr. 1786, Hoven Mølle Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 85 år) 
  Gift ca. 1745  Brande, Central Denmark Region, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. KNUDSEN, Jens,   f. 1745,   d. 1796, Hoven Mølle, Hoven, Ringkøbing, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 51 år)
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F897  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Først møller i på Arevad mølle, dernæst på smedebæk mølle i Ejstrup sogn.

   '''Knud Terkelsen var først Møller i Arvad Mølle i Brande Sogn, som han fik Skøde paa i 1746:'''   Knud Terkelsen havde:


   * Arvad Mølle, Brande, skøde 1746-63, som han gifter sig til


   * Gård i Brandlund, som han skriver sig til i oktober 1763


   * Smedebæk Mølle, Ejstrup, 1768- (altså før 1768) -1775


   * Hoven Mølle, Hoven sogn, 1775 - 1779   Arvad mølle er den ældste mølle i sognet og Thyra Danabod skulle efter sigende have ladet den bygge, og så er det da noget.


   Men en lang historie har møllen. Sognepræsten Laurits Nielsen Vinther nævner den i en indberetning i 1649. En Jakob Uldfeldt til Karstoft skulle have ejet den i 1664. I 1984 står Peder van der Wryde som ejer. I 1790 købte Jens Laursen fra Skals møllen. Hans datter Else Ebeline Sørensdatter giftede sig med Søren Pdersen fra Usseltoft, som overtog møllen i 1820 erne.   "Jeg underskrevne Jens Risom, Sogne Præst til Brande Meenighed, tilstaar herved at have soldt, saasom ieg og hermed Sælger, Skiøder og afhænder fra mig og mine Arfvinger til Velagtbare Sr. Knud.Terckildsen og hans Arfvinger Een mig tilhørende Mølle, Arvad Mølle Kaldet, beliggende udi Coldinghuus .,Ampt, Brande Sogn, bestaaende af Hartkorn Nye Matricul Agger og Eng 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. og Mølleskyld 5 Tdr. 2 Skp., hvoraf hidtil er svaret Landgilde 4o Rdlr., Hvilken Mølle med sin frie og upræjudicerlig Maling sampt med fornævnte sit Hartkorn og aldt andet tilliggende, som dertil af alders tiid Lagt haver og med rætte ligge bør, være sig Tørvegrøft eller Lyngslæt, Hede, Krat, Kier eller Mose, fiskevand eller Fæegang, Maaleværk og dessen Redskab, Sluser med dessen Demninger og tilhørende træværck, Aaen med sin tilhørende Grund, og Vandstemning, at giøre sig saa Høyt og Laut smapt saa Nyttig, som best og tienligt eragtes, altsammen, og aldelis Indtet i Nogen Maade undtagen, skal følge og tilhøre bem.te Knud Terckildsen, hans Hustrue og Deris Arfvinger til ævindelig arf og Eiendomb uigienkaldelig af mig, min Hustrue eller Voris Arfvinger, saasom ieg derfor har oppebaaret og bekommed fuld Værd og fornøjelig Betaling, neml. 75o Rdlr. udi goed gangbar Myndt, og dersom saaledes skulle Hænde sig, hvilket ikke formodes, at bem.te Mølle eller Noget af Dessen rætte tilliggende skulle blive fornævnte Knud Terckildsen ved nogen Lov eller Domb fravunden formedelst min vanhiemmls Skyld, da skal ieg, min Hustrue eller Voris Arfvinger, Een for alle eller alle og Nogle for een, erstatte ham eller hans Arfvinger ald dend Skade derved Maatte tages, endten med Ligesaa goed og Belejlig Mølle eller og med reede penge efter goede og oprigtige Dannemænds Skiønsomhed. Dog Reserveres ved dette Skiøde u-Præjudiceret af Arvad Mølles Eier Fremdeles at lade Male mit eget Korn og ikke for nogen anden paa mit Egen herved Præstegaarden anlagte Liden Mølle min Livs tiid, hvilke dog icke kand blive til en Ræt for min Successorer i Embedet, der bør have slig Maling, Ligesom ieg derved Arvad Mølles Eiers fornøyelig Vederlag haft haver, saasom Præstegaardens Korn Malling tilkommer med aldt Rætt Arvad Mølle, som een Matriculeret og Landgilde Mølle i Brande Sogn.

   Til des forsickring haver ieg dette Skiøde egenhændig skrevet, underskrevet og forseiglet og venlig ombedet Velædle Monsr. Søren Bornemann paa Brandholm og hæderlig Peder Nielsen Degn for Brande Sogn med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle, og maae dette Skiøde læses og Protocolleres for Hvad Rætt tienligst eragtes uden mig Kald og Varsel dertil at give.

   Datum Brande Præstegaard d. 20de December Anno 1746.


   J. Risom.


   Til Vitterlighed underskriver og forseigler. Søren Bornemann. Peder Nielsen Brande."   Knud Terkelsen købte senere "Stedet Lundfod kaldet", og dette samt Arvad Mølle afhændede han i 1763 til Prokurator Anders Bager til Hastrup.


   "Kiendes ieg underskrevne Knud Terkildsen Møller og hermed vitterliggiør at have solgt og afhændet, saasom ieg og hermed sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine arvinger til Procurator Anders Bager til Hastrup og hans Arvinger een mig tilhørende Mølle, kaldet Arfvad Mølle, beliggende udi Coldinghuus Amt, Brande Sogn, Nørvang Herred, bestaaende af Hartkorn, Jordskyld, agger og Eng efter nye Matricull 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. og af Mølleskyld 5 Tdr. 2 Skp., hvoraf der er svaret aarlig Landgilde til Hosbonden 4o Rdlr., naar den har været under Fæste. Nok skiøder og afhænder ieg tillige herhos et mig tilhørende Stæd Lundfoed i bem.te Brande Sogn, Boelet kaldet, anslagen i nye Matricul for Hartkorn l Td., og er bebygget med 2de smaae Huuse, som nogle Huusfolk har haft i Leje tilligemed noget Jord til deres Giødning, paa Condition, at de maae have frie forlov at fløtte og fare, hvor de vil, naar de varer ad i rætte tiid., saa og beholde deres liden Aul til udbering; det øvrige af bem.te tønde Hartkorn drives og bruges til Møllen.

   Forbem.te Mølle og Hartkorn i Lundfoed med paastaaende Bygninger og Huuse skal herefter til ævindelig arv og Eje tilhøre Velbemelte Procurator Bagger og hane arvinger og det med alle sine tilhørende iendomme, Rætttgheder og Hærligheder, alt saaledes som ieg det selv Eiet haver, indtet undtagen i nogen maade, som med rætte tillige bør bem.te Mølle og hartkorn inden eller uden Markskiel. Og kiændes ieg for mig og mine arvinger ingen ydermeere Lod, eller Deel herefter at have i bem.te Mølle og Hartkorn eller noget af dets tilliggende, efterdie Kiøberen, derfor haver betalt mig den accorderede Kiøbe-summa med 1165 Rdlr.

   Brandlund d. 17. December 1763. Knud Terckelsen.   Nogle Maaneder forinden, d. 17. Oktober 1763, havde Knud Terkelsen købt en Gaard i Brandlund i Brande Sogn, staaende for Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb., af Anders Nielsen Vonge. Her sidder Knud Terkelsen saa som Gaardmand nogle Aar, men senere, i 1769, nævnes han som Møller i Smedebæk Mølle, Ejstrup Sogn, da han oplyser, at Beboeren i Dørringhauge, Peder Eschesen "for nogen tiid siiden er afgaaet ved Døden". At Sagen vedkommer Mølleren i Smedebæk, har sin Forklaring i, at Dørringhauge var en Fæstegaard under Smedebæk Mølle.


   I 1775 købte Knud Terkelsen Hoven Mølle i Hoven Sogn, og i den Anledning blev der oprettet følgende Købekontrakt:   "I den Hellige Trefoldigheds Nafn Ere vi 2de underskrevne Knud Terkildsen, boende i Smedebech Mølle, Eigtrup Sogn, og Christen Ernstsen Woetmmn af Hoven Mølle i Hoven Sogn, Saaleedes Contraheret, som følger:

   l.


   Har ieg Christian Ernstsen Woetmann med Velberaad Hue Solgt ovenmælte Knud Terkildsen min iboende og tilhørende Hoven Mølle kaldet, med der tilliggende Eyedomme, hvilken Mølle der skylder efter Nye Matricul Mølle Skyld 9 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb. med derpaa staaende bygninger, Eyendomme, Ager og Eng, Dam og Damsbund, Vaat og tørt, med sin fællig i Heede, hiær og Moese, alt med samme Rett, som ieg det Eyet og besidet haver, og som dertil alders tiid tillagt haver, intet undtagen.

   2.


   Bliver ved Møllen alt, hvad nagelfast er samt en gammel kaaber fold Kop, 3de bild Hammere, 1 gl. Jern Sold, 3de bær Løbe, 1 Sælde, 1 afslidt Mølle Steen med Jern Ring om.


   3.


   Har ieg Christian Ernetsen Woetmann i samme Kiøb lovet og indgaaed at Pløje Fællien og udkiøre giødningen til foraaret samt levere til Sæden 13 Skp. byg, 6 boghvede, alt lige saa forsvarlig, som for mig Selv.

   4.


   Er Vores Kiøb og for Eening Saaleedes Sluttet og afgivet, at ovenmelte Knud Terkildsen skal tiltræde og imodtage ommeldte Hoven Mølle og Eyendomme til førstkommende 5te May, og imod samme Mølle og Eyendommes tiltrædelse lover og forbinder ieg mig Knud Terkildsen og Arvinger hermed til at udbetale til formelte Christian Ernstsen Woetmann i nestkommende og forestaaende Wiiborg Snapsting 1775 dend 5te eller 6te May dend Summa 1300 Rdlr. skriver Eet tuusinde og tre hundrede Rixctaler, hvoraf de 7oo Rdlr. betales omelte 5te eller 6te May Mod lovformelig Skiødea udstædelse og min Obligation for de andre 6oo Rdlr. med Pandtsættelse af Hoven Mølle paa lste prioritet til Snapsting 1776, hvoraf Svares 4re pro Conto i Rente og saafremt det er mulig, skal heele Kiøbe Summen l3oo Rdlr. betales ommelte tiid. Men i Mangel af de 6oo Rdlr.s betaling forbliver de staaende i Møllen Som meldt til Snapsting 1776, hvorimod ieg Christian Ernstsen Woetmann forbinder mig og arvinger at levere


   fornæfnte Mølle med ald dens tilhørende i samme Stand, som den nu er og forefindes, og udlevere Skiøde i lovlig fom med alle de breve og adkomster, ieg paa fornefnte Mølle Haver, til bem.te min Kiøber Knud

   Terkildsen eller sine Arvinger, Hvoraf det Stemplede Papier til skiøden betales af os begge Ligge meget. Da Møllen uden nogen Restance af Kongl. Skatter afleveres.


   At saaleedes vores Kiøb og for Eening er paa begge sidder frivillig og med velberaad Hue sluttet og afgivet bekræfter vi med vores Hænders underskrift og hostrykte Signeter. Og maae samme til tinge læses uden nogen derfor given Stemplet Papiir ere forsynet og bielagt, som nu ey er ved Haanden, og til desto meere Stadfæstelse haver vi formaad undertegnede 2de Mænd Med os til Vitterlighed at underskrive.

   Smidebech Mølle dend 14. Janv. 1775. Christian Ernstsen Woetmann Knud Terkildsen.


   Til Vitterlighed: Jens Lundum. C.J. Høgild."   i 1775 køber han Hoven Mølle, skødet er dateret 14 Januar 1775 tinglyst 22 Januar 1775. Hans søn Jens Knudsen overtager møllen i 1779 og får skøde på det i 1783.


   AABAAA Jens Knudsen 1745 Arvad Brande -1796 Hoven Mølle [A4,K1787,H7,H9,K2,G5,H22,O4] &1768 Karen Christensdatter (af Almstok) 1744 Skallebæk, Ejstrup -1816 Hoven Mølle [A5,K1787,H7,H9,K2,G5,O4,KB Randbøl]

   AABAAAA Knud Terkelsen Møller 1713 Omvraa -1798 (1802?) Sdr. Karstoft, ejede Hoven Mølle (købt 1775) [A8,H7,H9,K2,H20,G5,O4] &ca. 1745 Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup 1701 Nøvling Præstegaard, Nørlev -1786 Hoven Mølle [A9,H7,H9,K2,H20,G5,O4] &1 Jens Høgild i Arvad Mølle [http://www.pappelsoft.de/jensp/thy/ft1762-text.htm]

   AABAAAAA Terkel Knudsen Dovr 1675 Dover, Lintrup sogn -1745 Omvraa &1707 Kirsten Nielsdatter, ca. 1680 Omvrå?, Sdr.Omme -1709 Sdr.Omme &ca 1711 Margrete Pedersdatter, Skærlund, Brande sogn, ca. 1685 Agersig, Assing -1721 Omvraa Sdr. Omme S [A17,H7,H9,G5] &1721 Johanne Jensdatter, ca. 1661 Sdr.Omme -1747 Omvrå,Sdr.Omme [A16,H7,H9,G5,SOK]

   AABAAAAAA Knud Terkelsen, ca. 1650 Foldingbro -1735 , gaardmand og sandemand i Dover, Lintrup sogn [L20]


   AABAAAAAAA Terkel Knudsen -1663 Foldingbro, [A16,H9,G5] bro og kromand &ca. 1650 Berette (Birthe) Hansdatter, ca. 1630 [L20]
   '''Brande sogn, Arvad mølle: Skøde fra Knud Terkelsen til Anders Bagger, Hastrup, Thyregod, 1763'''


   Sidst opdateret 18. marts 2010   Skøde på Arvad Mølle i Brande fra Knud Terkelsen til Anders Bagger, Hastrup, Thyregod.


   Ager og eng: 1 tdr 1 skp 2 fjk.


   Mølleskyld: 5 tdr 2 skp.


   Lundfod "boelet" med to små huse: 1 tdr.


   Pris: 1.165 rigsdaler.   Knud Terkelsen havde i 1746 fået skøde på Arvad Mølle - uden "boelet" - og giftet sig med enken efter den forrige fæster Niels Høgild, Sophie Amalie Svenstrup.   Liste af personer nævnt 1763: Knud Terkelsen Arvad Mølle, Brande *1713 Omvrå, Sønder Omme †1802 Hoven Mølle, Hoven. I november 1763, en måned før dette skøde, havde Knud Terkelsen købt en gård i Brandlund, Brande, hvortil han skriver sig i et andet skøde fra 1763.

   Anders Bagger Hastrup, Thyregod Procurator. *1724c †1794 Vejle. Han giftede sig 1759 i Give med Anders Nielsen Wong's datter Bodil Andersdatter *1742 Donneruplund, Give †1783 Hastrup, Thyregod af Wong Dynastiet, som Anders' far Niels Andersen Wong fra Vonge grundlagde med Donneruplund som hjørnestenen.

   Erik Zachariasen Wickman Skærlund, Brande *1730c †1780 Vesterdam Thyregod. Han var gift med Anders Nielsen Wongs (Bagger svigerfar) datter Else Cathrine Andersdatter *1740c Donneruplund, Give †1803 Thyregodlund.

   Niels Christian Clausen Brande By, Brande Sognepræst i Brande 1763 - 86.
   1746 Viborg Landstings Skøder SP. 66. Fol. 57.


   Udskrift: Ejnar Bjerre


   Knud Terkelsen Møllers Skøde til Procurator Bagger til Hastrup   Kiendes ieg underskrevne Knud Terkildsen Møller og hermed vitterliggiør at have solgt og afhændet, saasom ieg og hermed sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine arvinger til Procurator Anders Bagger til Hastrup og hans Arvinger een mig tilhørende Mølle, kaldet Arevad Mølle, beliggende udi Coldinghuus Amt, Brande Sogn, Nørvang Herred, bestaaende af Hartkorn, Jordskyld, agger og Eng efter nye Matricull 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. og af Mølleskyld 5 Tdr. 2 Skp., hvoraf der svares aarlig Landgilde til Hosbonden 4o Rdlr., naar den har været under Fæste. Nok skiøde og afhænder ieg tillige herhos et mig tilhørende Stæd Lundfoed i bem.te Brande Sogn, Boelet kaldet, anslagen i nye Matricul for Hartkorn l Td., og er bebygget med 2de smaae Huuse, som nogle Huusfolk har haft i Leje tilligemed noget Jord til deres Giødning, paa Condition, at de maae have frie forlov at fløtte og fare, hvor de vil, naar de varer ad i rætte Tiid, saa og beholde deres liden Aul til udbedring; det øvrige af bem.te tønde Hartkorn drives og bruges til Møllen. Forbem.te Mølle og Hartkorn i Lundtfoed med paastaaende Bygninger og Huuse skal herefter til ævindelig arv og Eje tilhøre Velbemelte Procurator Bagger og hans arvinger og det med alle sine tilhørende iendomme, Rætttgheder og Hærligheder, alt saaledes som ieg det selv Eiet haver, indtet undtagen i nogen maade, som med rætte tillige bør bem.te Mølle og hartkorn inden eller uden Markskiel. Og kiændes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, eller Deel herefter at have i bem.te Mølle og Hartkorn eller noget af dets tilliggende, efterdie Kiøberen, derfor haver betalt mig den accorderede Kiøbe-summa med 1165 Rdlr. og dersom saaledes skulle hænde sig, hvilket ikke formodes, at bemelte Mølle og Htk. eller noget af dessen rætte Tilliggende skulle blive fornte. Procurator Bagger eller Arvinger ved nogen Lov eller Dom fravunden, da skal jeg, min Hustrue eller vore Arvinger, een for alle og alle eller nogle for een, erstatte ham eller hans Arvinger ald den Skade, derover maatte tages, enten med lige saa goed og belilig Mølle og Htk. eller og med reede Pænge efter goede og oprigtige Dannemænds Skiønnende. Dets til Stadsfæstelse haver jeg dette mit udgivne Skiøde egenhændig underskrevet og forseiglet, samt vænlig ombedet Velærværdige og højlærde Hr. Niels Christian Clausen, Sognepræst for Brande Meenighed og Sr. Erich Wichmann i Schierlund dette med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle.

   Brandlund d. 17. December 1763.   Knud Terckelsen. (LS)   Til Vitterlighed efter Forlangende underskriver og forseigler


   Erich Wichmann (LS)   Ligeleedes til Vitterlighed:


   N. C. Clausen. (LS)