FRANDSEN, Mathias[1, 2]

Mand 1765 - 1827  (62 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn FRANDSEN, Mathias 
  Født 25 mar. 1765  Dørken, Thyregod Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Døbt 25 mar. 1765  Thyregod, Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 9 nov. 1827  Dørken, Thyregod Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 18 nov. 1827  Thyregod, Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I5103  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far MATHIASEN, Frants,   f. 1 nov. 1738,   d. 21 dec. 1816  (Alder 78 år) 
  Mor MORTENSDATTER, Abelone,   f. 14 jun. 1744, Thyregod, Syddanmark, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 7 nov. 1826, Thisgaard, Dørken, Thyregod, Vejle, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 82 år) 
  Gift 11 jun. 164  Thyregod, Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F2336  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie POULSDATTER, Kirsten,   f. 1766, Risbjerg, Ringkøbing, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 31 dec. 1861, Dørken, Thyregod Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 95 år) 
  Gift 2 okt. 1796  Brande kirke, Brande, Ringkøbing Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. MATHIASDATTER, Abelone,   f. 31 okt. 1798, Dørken Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1862  (Alder 63 år)
   2. MATHIASDATTER, Mette,   f. 5 aug. 1804, Dørken, Thyregod, Vejle Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 jul. 1898, Thyregod, Vejle Amt, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 93 år)
   3. MATHIASEN, P.
   4. MATHIASDATTER, A.
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F1483  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 – 1680

   # Fæstere: Jacob Frandsen og Christen Knudsen fra omk. 1680


   # Fæster: Frands Jacobsen fra omk. 1716


   # Fæster: Mathias Frandsen fra omk. 1735


   # Fæster: Frands Mathiasen fra omk. 1770


   # Ejer: samme fra 1780


   # Ejer: Mathias Frandsen fra 1798


   # Ejer: Christian Christensen fra 1827


   # Ejer: Hans Sørensen fra 1855


   # Ejer: Christen Pedersen fra 1867


   # Ejer: Peder Christensen fra 1884


   # Ejer: Jens Peder Olesen fra 1920


   # Ejer: Emil Thisgaard Olesen fra 1955


   # Ejer: Kristian Thisgaard Olesen


   Gården nævnes første gang i matriklen 1662, da er hartkorn 5 tdr. 2 alb., i landegilde betaltes 1 ½


   ørte rug , 1 ½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 skp. Gåsehavre, 2 høns og 1 ½ rigsmark gæsteri, der i


   1668 blev sat op til 2.


   Derudover skulle der, fordi den lå for langt væk for hoveri, betales 4 rdl i arbejdspenge, til Henrik


   Toft på Boltinggaard på Fyn, der ejede gården.


   Der var to fæstere på gården Frands Jacobsen og Bertel Madsen, ejerlavet nævntes stadig som


   Vester Sejrup, først senere kom det til at hedde Dørken.

   Dato Sted Kilde   Født : 25 Mar 1765 Thisgaard, Dørken, Thyregod (1) (1) (1) (1) -   Døbt : 25 Mar 1765 Thyregod Kirke -   Død : 09 Nov 1827 Thisgaard, Dørken, Thyregod (1) (1) (1) (1) -   Begravet : 18 Nov 1827 Thyregod Kirke -   Viet 02 Okt 1796 Brande Kirke -   Alder : 62   Stilling : Gårdejer, Sognefoged i Thyregod   Ref. : kb Thyregod 1713-87 ops. 68 / Brande 1774-1801 ops. 155   Bopæl: : Thiesgaard, Dørken   Noter : Faddere: Peder Madsen af Sejrup, Mathias Frandsen af Dørken, Peder Pedersen af Sejrup, Mathias Frandsens kone af Dørken, Jacob Fuglsangs datter Dorthe, Peder Madsens kone af Sejrup bar barnet.


   Konfirmeres første søndag efter påske 1781   MF købte gården af sin far i 1798.   Skødet, der er indført i Nørvang-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol, fol.486b, lyder:   "Jeg underskrevne Frantz Mathiassen af Dørken tilstaaer herved og vitterliggiør at have solgt og afhændet ligesom jeg og herved sælger skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger min eiende og hidtil iboende Gaard beliggende i Dørken By, T_regod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, til min kiere Søn Mathias Frantzen og Arvinger. Thi kiendes jeg og Arvinger ingen _dermere Lod, deel, Ret eller Rettighed at have til eller i bemelte Gaard der staaer for Hartkorn Ager og Eng 3 Td. 2 Skpr. 3 Fk. 1/3 Alb. men samme Gaard med alle singe Bygninger og Eiendomme inden og uden Markeskiel af hvad Navn nævnes kan tilligemed det ved Gaarden beliggende Boelshuus og Toft, der staar for 1 Fjk. Hartkorn samt Gaardens Besætning af levend eog Dødt saaledes som det i Dag forefindes skal tilhøre min kiere Søn Mathias Frantzen og Arvinger som et frit, frelst og hiemlet Kiøb med selvsamme Eiendomeræt som jeg det eiet haver efter Skiøde af 14. juni 1780, løst og protokolleret i Wiele den 25. maii 1787 § 347 og 348, saasom oftbemelte min kiere Søn i dag har betalt mig den efter Aftaleacorderede Kiøbesumma 199 rld.


   Til _dermere Bekræftelse haver jeg dette egenhændig under skrevet og forseglet og til Vitterlighed formaaet Degnen i Give og Oluf Iversen af Dørken tillige at underskrive, Uden mit Forvidende maa dette læses og protocolleres naar og hovr fornødent eragter.


   Dørken den 16. Junii 1798.   Frantz Mathiassen (LS)   Til Vitterlighed underskriver:   O.J.S. Iversen. Helt, Degn i Give.   At ingen Kjøbecontract eller andet skrivtlig Document dette Kiøb angaaende af os eller andre paa vore Vegne er oprettet tilstaar vi herved og kan om forlanges med vor Eed stadfæstes. Datum ut Supra."


   Den 30 juli 1824 lånte han 375 Rdl. i overformynderiet, pengene tilhørte Propritær Hauchs søn og datter på Hastrup, normalt lånte man når man skulle opføre nye bygninger, men hvis han har opført nye dengang, så har de været næsten nye da de blev nedrevet og flyttet ud fra Kjeldtoften i Dørken by.


   I Skøde- og Panteprotokollen 182-1825, Fol. 804, er følgende Obligation indført:   "Jeg underskrevne Sognefoged Mathias Frandsen Selveier, gaardmand udi Dørken Bye, Th_regod Sogn, Nørvangs Herred under Weile Amt til staaer og hverved vitterlig gjør, at jeg i dag af Nørvangs Tørrild Herreders Overformyndder Hr. Kancellieasses sor, B_e og Herredsfoged Hersleb i Weile har modtaget et Laan af Um_ndiges Midler, stor 375 Rbd. Sedler. Hvilken Sum tilhører Hr. Proprietair Hauch til Hastrup, hans Børn Henrich Andreas Rosenover Hauch og Elisabeth Marie Hauch, hver med det halve og er dem tildeelt efter Testamente oprettet af Enkefrue Ulriche Hauch af Wiborg og forhen afdøde Mand Erich de Jespersen. - Saalænge ovenmelte Kapital 375 rbd. Sedler, hos mig bliver indestaaemde. da forbinder jeg mig herved til deraf i hvert Aars 11. Juni Termmin at betale til Overformynderiet lovlige Renter 4 pCto, saa forpligter jeg mig og til at udbetale enten den Hele Capital eller saa meget som deraf opsiges i hvilket Aars 11. Juni eller 11te December Termin samme med et Halvt aars foregaaende Opsigelse fra Overformynderiet og et heelt Aars Opsigelse fra min Side vorder løskyndiget til Udbeta ling. - Til Sikkerhed for indbemelte Laan pantsætter jeg hermed med første Prioritets Panteret min eiende og iboende Gaard, beliggende i Dørken Bye, der staaer for Hartkorn Ager og Eng 3 Td. 2 Skpr. 3 Fkr. 1/3 alb., hvilken jeg eier ifølge udstædt Skjøde af 16. Juni 1798, tinglæst 16. Juli 1819, dens Sæd, Avle og Gjødske, samt al min nu eller i Tiden eiende Ind og Udboe hvilken Gaard med videre skal som meldt være Overformynderiet et tr_gt og sikkert Pant indtil denne Obligation af mig eller Efterkommere skadesløs for Overformynderiet er indfriet. - Skulle Capitalen ei efter Opsigelse indkomme, Renterne over den bestemte Tiid udeblive, Pantet vorde forringet, Skatter og Afgivter komme til Restance, da er Capitalen derved uden videre eller anden Opsigelse strax forfalden til Udbetaling og skal da Overformynderiet have ret til uden foregaaende Indkaldelse, Lovmaale og Dom at stille Pantet til Bortsalg ved offentlig Auction, i hvilket Tilfælde jeg fraskriver mig den ved loven bestemte Indløsningsret. - Denne Panteforskrivning, som uden Overformynderens Forvidende og Samtykke, ikke maae transpor teres, opsiges eller udbetales, haver jeg egenhændig udstædt og underskrevet i 2 Vitterlighedsvidners Overværelse. -


   Skrevet i Weile den 30. Juli 1824   Mathias Frandsen (LS)   Til vitterlighed: Borch. H.C. Hansen (LS)."   Han var også, sammen med resten af selvejerne i Dørken, ejer af gården Petersborg i Vester Dørken.   I Skiøde og Panteprotokollen 1808 - 1812 Folie 668 nævnes følgende ejere: Mathias Frantsen, Niels Olesen, Jacob Christensen, Ole Iversen, Peder Nielsen og Hans Iversen. Iflg lejekontrakt af 22 april 1801 udlerjer de Petersborg til Mikkel Jensen Svindbæk på hans og hans kones hele levetid.


   Mathias Frandsen fik d. 11. december 1814 skøde på en parcel 2 ¼ Alb. Hartkorn:   "Kiendes jeg underskrevne Hans Iversen og hermed vitterliggiør at jeg i Følge det Kongl. Rentekammers Bevilling af 8. Janv. d.a. haver solgt skiødet og afhændet fra mig og mine Arvinger til velagte Mathias Frandsen i Dørken og hans Arvinger een mig tilhørende og fra min forhen Selveiende Gaard i Dørken Bye Thyregod Sogn udparcelleret Parcel Nr. 4, som er en Boelstoft og efter Hr. Landinspecteur Ravns Repartitions Beregning ansat til Hartkorn 2 ¼ Alv. Bemelte Parcel Nr. 4 eller Boelstofte med samme Rettighed som dertil nu ligger og mig det tilhørt haver efter Skiøde af 4.Jan. d.a. intet undtagen i nogen Masade. Ligeledes for bemelte Parcel og Hartkorns Anpart af Thyrregod Sogns Konge, Kirke, Korn og Qvægtiende, med samme Rettigheder og Byrder, Indtægter og Udgifter som ieg det selv eiet haver efter Skjøde af 13. Juni 1805 intet deraf forbe holden i nogen Maade af hvad Navn haves kan, men skal herefter tilhøre forbenævnte Kiøber Mathias Frandsen og hans Arvinger saasom jeg derfor har modtaget den imellem os accordere de Kiøbesumma 5 Rbd. skriver fem Rbd. N.V: hvorfor herved gives ham fuldkommen Qvittering saa at jeg eller Arvinger ingen ydermeere Ret eller Rettighed kan have til samme i nogen Maade men skal oftbenævnte Mathias Frandsen og hans Arvinger til hørende og eiende og derfor indestaar ham for Lovlig Hiemmel. Og at ingen skrivtlig Kiøbecontract har været oprettet imellem os i Anledning af forbemelte Handel det attesteres herved og kan om forlanges med Eed bekræftes.


   Skrevet på Brandholm d. 11. Decb. 1814.   Hans Iversen   Hvilket med egen og 2de Vidners Underskrifter stadfæstes og bekræftes.   Niels Olesen Christen Jacobsen.   Paa Grund af det Kongl. Rentekammers Skrivelse af 8. Jan. d.a. bliver Afhændelse af Parcellen Nr. 4 af den indbemlte Grd. herved af mig endelig approberet hvorefter dette Skiøde til Ting Læsning kan antages.


   Weile Amtshuus d. 27. Decb. 1814.   Selmer.   Af indbemeldte Sum 5 Rbd.NV: er i følge Fr . af 8 feb 1810 her i amtstuen indbetalt ½ proct. med 2½ Rbdsk. N.V. hvorfor qvitteres.

   Han døde 9 nov. 1827 umiddelbart før den 2 okt., havde han skødet gården til sin svigersøn Christian Christensen fra Enkelundgaard.   Sejrup (1) (1)   Far Mor   Frants Mathiasen Apelone Mortensdatter   Ægteskab Børn   02 Okt 1796 - Kirsten Poulsdatter 18 Jan 1797 - Poul Mathiasen   31 Okt 1798 - Abelone Mathiasdatter   05 Aug 1804 - Mette Mathiasdatter


 • Kilder 
  1. (Pålidelighed: 0), 28 jul. 2010.
   Date of Birth

  2. (Pålidelighed: 0), 28 jul. 2010.
   Date of Death