HASSELBALCH, Christen Jacobsen

Mand 1630 - 1672  (42 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn HASSELBALCH, Christen Jacobsen 
  Født 1630  Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 14 feb. 1672  Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I62612  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far SKRIVER, Jacob Christensen,   f. 1595, Nykjøbing F, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1657  (Alder 62 år) 
  Mor JENSDATTER, Magdalene 
  Familie-ID F25698  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie SVENDSDATTER, Birgitte,   f. 2 mar. 1652,   d. 1683, Veggerløse sogn, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 30 år) 
  Børn 
   1. CHRISTENSDATTER, Johanne,   f. 1654, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1706  (Alder 52 år)
   2. CHRISTENSDATTER, Karen,   f. 1661
   3. CHRISTENSDATTER, Magdalene,   f. 1663,   d. jun. 1694, Nykøbing F, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 31 år)
   4. HASSELBALCH, Jacob Christensen,   f. 27 dec. 1664, Veggerløse præstegaard, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 20 apr. 1741, Øster Alling, Randers, Denmark, Øster Alling, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 76 år)
   5. CHRISTENSDATTER, Barbara
   6. CHRISTENSDATTER, Ingeborg
   7. CHRISTENSDATTER, Maren
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F20085  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • C h r i s t e n J a c o b s e n, Borgmester Jacob Christensens eneste, kendte Søn, var født omtrent 1630. Hans ældre Søster var født 1628, og


   1654 var han endnu ikke fyldt 25 Aar. Han maa være identisk med den   Christiernus Jacobæus Falstrius, der 1649 bliver Student fra Trondhjem,   men Grunden til, at hans Forældre har sendt ham saa langt væk fra Hjemmet,   kender vi nu ikke. Det var vel ikke almindeligt at sende Børnene   saa langt bort, men dog heller ikke usædvanligt, naar en Skole havde   rige Legater og Stipendier eller en særlig dygtig Lærer, og ogsaa Familieforbindelser   kunde gøre sig gældende.   Efter at være immatrikuleret har Christen Jacobsen rimeligvis fortsat   sine Studier ved Universitetet, indtil han 21. Juni 1653 blev Rektor i   Nykjøbing Falster, og da han »med gode Gaver paa Prædikestolen af Gud   er benaadet og han udi Liv og Levned sig hidindtil skikkeligen haver   forholdet«, tillader Kongen 27. Juli 1654, at han maa kaldes til Sognepræst   til Veggerløse, skønt han ikke er sine fulde 25 Aar. Han blev ordineret   4. Aug. 1654. Under Krigen med Sverige blev Veggerløse Præstegaard i   Aug. 1660 plyndret og afbrændt af Svenskerne, og for at raade bod herpaa   blev det 19. Sept. 1660 tilladt Christen Jacobsen, at enhver af Kongens   og Kronens Kirker i Sjællands Stift maatte komme ham til Hjælp med en   Rdl. Tillige er vel Størstedelen af den Formue, han havde arvet efter sin   Fader, gaaet med til at faa Hjemmet i Orden igen, men ret længe fik han   ikke Lov til at fryde sig over det nyskabte hjem, thi allerede 14. feb.   1672 afgik han ved Døden. .   Christen Jacobsen var gift med B i r g i t t e S ven d s d a t t e r. Om   hendes fødsel og forældre vides intet. Da hun som Enke med 7 Børn   skulde forsørges, giftede hun sig med Eftermanden i Veggerløse Præstekald,   Hr. Niels Eriksen, en Borgmestersøn fra Nakskov, hvor han var født   1636. Han døde efter 10 Aars Præstegerning »meget hastig« 25. Sept.   1682. Birgitte Svendsdatter overlevede ogsaa sin anden Mand, men kort   efter maa hun være død, thi Skiftet efter hende paabegyndtes 19. April   1683.   Hvorledes Veggerløse Præstegaard har set ud i Hr. Christen Jacobsens   Tid, kan vi danne os et Billede af ved at se, hvordan det var, da   Hr. Niels Eriksen døde 1682, idet der næppe i den mellemliggende Tid   kan være foretaget store forandringer. Selve Præstegaarden vurderes   til 400 Sletdaler, og der holdes en temmelig stor Besætning: 18 Heste,   10 Køer, 6 Kvier, 2 Studlinger, 8 Kalve, 13 Svin og Grise, 9 faar og 2 Lam.   Gaarden indeholdt følgende Værelser og Rum: »Den store« og »den lille   Stue«, Studerekammeret, Kælderstuen, Pigernes Kammer, Stegerset,   Spisekammeret, Skolen, Kammeret vesten for Skolen, Svendekammeret   og Bryggerset. Præstegaarden bestod kun af en Etage, over denne fandtes   Lofterne, der var delt i det store Loft, Brygger Loftet og Malt Loftet.   Værelserne var efter Tidens fordringer vel møbleret, der fandtes endog   Kobberstykker paa Væggene i Studerekammeret, skønt Skilderier ellers   er sjældne i den Tids Hjem, derimod er der som sædvanlig Overflod   af Sengetøj. Børnenes Lærer »Præeeptor« sov i Skolen, og Præstens Bib-   liotek, hvoraf vi tør formode, at en Del hidrører fra Hr. Christen Jacobsens   Tid, var usædvanlig righoldigt. Der er 16 Bøger i folio, deriblandt et   Par tyske Postiller paa Latin, Værker af Luther og »Tabulæ Melanthon«,   af de 25 Bøger i Kvart kan nævnes Michaelis værdslig Lov, Magister   Povels Ligprædikener, Salomons Højsang, Rosenkrands over Davids Salmer,   Mathesij Ligprædikener, Glossarium juridico Danieum, Christian i   qvarti forordninger. Blandt de 77 Bind i Oktav fandtes Casmanni Astrologia   og et latinsk-tysk Leksikon. Der yar ogsaa adskillige Skolebøger,   endnu en Postil og frederik II.s Bibel.   En Del af Præstens Indtægter ses at bestaa af Tiendekorn hos Bønderne   i Raabjærg, Marrebæk og Hasselø. lait opgjordes Boets formue   til 1328Sletdaler, 1 Mark og 13Skilling, men Gælden beløb sig til samme   Sum, heri var indbefattet Stedbørn enes Arv, der indestod i Boet, nemlig   Maren Christensdatters 79 Daler og 12 Skilling, Jacob Christensens   137 Daler og 2 Skilling og Barbara Christensdatters 68 Daler, 2 Mark og 4   Skilling (med Renter iaH 89 Daler), Ingeborg, Johanne, Karen og Magdalene   Christendatters Arv havde samme Størrelse som Barbaras. Marens   formynder var Hf. Laurids Nielsen, Barbara, Jacob, Ingeborg og Johanne   havde Svogeren, Hr. Abraham Salomon til formynder, og for   Karen og Magdalene var .Efterfølgeren i Veggerløse Præstekald, Hr. Oluf   Jørgensen Lund formynder.   Af Hr. Christen Jacobsens egne Børn var Maren Christensdatter gift   med Degnen Christen Nielsen Calludan, der blev begravet 12. Sept. 1727   paa fejø og lagt i Kirkens Kor under Degnestolen. De havde flere   Børn i 1694, der arvede Mosteren Malene, men deres Navne kendes ikke.   Søsteren Barbara Christensdatter levede 1694 ugift hos Broderen, Hf.   Jacob Christensen Hasselbalch, medens en tredie Søster Ingeborg Christensdatter   var gift med en Christen Christensen, om hvem intet vides.   De øvrige Søskende Johanne, Karen, Magdalene og Jacob omtales i det   følgende.