KRABBE, Tyge Mogensen af Østergaard

Mand 1474 - 1541  (67 år)


Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn KRABBE, Tyge Mogensen 
  Suffiks af Østergaard 
  Født 1474  Bustrup, Viborg, Ramsing, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 23 jun. 1541  Vegholm, Sweden Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I88038  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far KRABBE AF ØSTERGAARD, Mogens Mortensen,   f. 1444, Busterup Ramsing Viborg Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 okt. 1505, Holstebro, Ramsing, Viborg, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 61 år) 
  Mor LUNGE, Elisabeth Tygesdatter,   f. 1448, Nielstrup, Vaabensted, Maribo, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1512  (Alder 64 år) 
  Familie-ID F28779  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie ROSENKRANTZ, Anne Nielsdatter,   f. 1495, Bjornholm, Randers, Tirstrup, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 apr. 1550  (Alder 55 år) 
  Børn 
   1. KRABBE, Anne Thygesdatter,   f. 1474,   d. 23 jun. 1541  (Alder 67 år)
   2. KRABBE AF ØSTERGAARD, Erik Tygesen,   f. 9 aug. 1510,   d. 6 jan. 1564, Aastrup Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 53 år)
   3. KRABBE, Margrethe Tygesdatter af Østergaard,   f. 1 feb. 1512,   d. 1585  (Alder 72 år)
   4. KRABBE AF ØSTERGÅRD, Mogens til Vegholm, Skillinge, Bøgsted og Bjørnholm,   f. 6 feb. 1513, Helsingborg, Malmøhus, Sverige Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 28 jul. 1564  (Alder 51 år)
   5. KRABBE AF ØSTERGAARD, Elsebet Tygesdatter til Skedal,   f. 12 apr. 1514, Helsingborg Slot, Helsingborg, Sweden Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 8 mar. 1578, Laholm, Halland, Sweden, Laholm, Sweden Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 63 år)
   6. KRABBE, Olive Thygesdatter,   f. 27 sep. 1517,   d. 1563  (Alder 45 år)
   7. KRABBE, Gertrud Thygesdatter,   f. 1519,   d. 1602  (Alder 83 år)
   8. KRABBE, Vibeke Tygesdatter,   f. 8 sep. 1521
   9. KRABBE, Niels Thygesen Sogneprest,   f. 1530,   d. 28 dec. 1564, Løten, Hedmark, Norge Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 34 år)
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F28496  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  C:/Users/Bruger/Documents/GEDCOM TIL TNG/gedcom_Photos/P840.application/octet-stream
  C:/Users/Bruger/Documents/GEDCOM TIL TNG/gedcom_Photos/P840.application/octet-stream

 • Notater 
  • http://familytreemaker.genealogy.com/users/l/i/l/Anders-A-Liland/WEBSITE-0001/UHP-1021.html


   B.Brox: Kan ikke se noen sønn som heter Nils her: http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I202&tree=2


   --------------------


   Stamfaderen, Niels Mikkelsen, omtalt 1336, var sikkert farfader til Erik Jensen Krabbe (død 1376), der 1362 blev viet til biskop i Odense af paven, og til hr. Niels Mikkelsen Krabbe til Nærum og Østergård, som var fader til biskop i Trondhjem Johan Krabbe og til Morten Krabbe til Østergård (død 1483). En af sidstnævntes sønner, Glob Krabbe til Østergård, var fader til rigsråden Iver Krabbe til Østergård (død 1561), der efterhånden sad som lensmand på Københavns Slot, Krogen og Koldinghus, og som byggede en anselig hovedbygning på Skovshoved ved Skive, der nu fik navnet Krabbesholm. En anden af Morten Krabbes sønner, Mikkel Krabbe til Vesløsegård, var oldefader til rigsråden hr. Gregers Krabbe til Torstedlund (1594-1655), der ofte benyttedes i diplomatiske sendelser, og som 1651 blev statholder i Norge. Hans søn, oberst for Hestgarden, generalmajor og hvid ridder Niels Krabbe til Hevringholm (1650-1708), en brav og retskaffen mand, hørte til Christian V's nærmeste kreds, ligesom hans tyskfødte frue var overhofmesterinde hos dronning Charlotte Amalie. En tredje søn af Morten Krabbe, Niels Krabbe til Tandrup og Torp, var fader til magister Morten Krabbe (død 1542), der 1532 blev norsk kansler og 3 år senere deltog virksomt i Christian III's valg til Norges konge. En fjerde søn af Morten Krabbe, Mogens Krabbe til Bustrup i Salling, var fader, til den navnkundige hr. Tyge Krabbe (1474-1541). Denne var allerede 12 år gammel som »Smaadreng« hos kong Hans og passede senere kongens hunde. Han nævnes 1503 som ridder og forlenedes ca. 1507 med Helsingborg Slot, hvortil han derpå var knyttet næsten hele sit liv. Som befalingsmand i Skåne tilføjede han 1510 den svenske hærfører Aake Hansson Thott et stort nederlag ved »Fantehullet« i nærheden af grænsen. Kort efter optoges han i Rigsrådet. Senere opstod bittert fjendskab mellem ham og Christian II, der fratog ham Helsingborg. Tyge Krabbe blev en ivrig deltager i opstanden mod kongen. Straks efter Frederik I's hylding udnævntes han til rigsmarsk og fik Helsingborg tilbage. Han udfoldede nu en omfattende virksomhed og kan navnlig fremhæves som det konservative, katolsksindede rigsråds hovedfører. Efter 1524-25 at have dæmpet bondeopstanden i Skåne, hvor almuen gav ham øgenavnet »Tyge Badspyd«, slog han sidstnævnte år Søren Norby ved Lund og Bunketofte Lund og ledede så forfølgelsen mod kong Christians tilhængere. Han havde 1531 hovedskylden for, at kongens lejde blev brudt og for, at denne blev sat i forvaring på Sønderborg Slot. Hans forfølgelser mod de lutherske i Skåne bidrog til Grevefejdens udbrud 1534. Han forsøgte at samle den Skånske adel, men sluttede sig snart til grev Christoffer. Midt under slaget ved Helsingborg 1535 lod han imidlertid Kernens kanoner beskyde Lybækkerne i ryggen og bidrog derved til deres fuldstændige nederlag. Selv kastede han sig i Christian III's arme, men fra nu af var hans magt forbi, om han end tillige med Axel Brahe en kort tid var statholder i Skåne. Foruden hans ædle og gudsfrygtige datter Elsebe Krabbe (1514-1578), søhelten Peder Skrams modige hustru, kendt som forfatterinde af historiske arbejder, genealogiske optegnelser og salmer, skal blandt hans sønner nævnes rigsråden hr. Erik Krabbe til Bustrup og Åstrup (1510-1564) og Mogens Krabbe til Vegholm (1513-1564).

  • * OCCUPATION: Rigsraad. Riksmarsk. Lehnsmand på Helsingborg Sl.

   * BIRTH: 1474, Bustrup, Ramsing, Viborg


   * DEATH: 23 Jun 1541, Vegholm


   * BURIAL: Strøvelstorp   Kilde Per Nermo

  • Var 12 r gammel sm dreng hos kong Hans og deltog i dennes togt mod Iver Axelsen Thott og fik senere kongens hunde at passe. Fulgte 1495 kongen til rigsm°det i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i slaget ved R°debro. Var 1501 lensmand p K°benhavns slot .   I 1503 ridder. Deltog i de f°lgende r i krigstogene i Sverige. Blev i 1507 forlenet med Helsingborg slot. Samlede 1510 den sk nske adel mod ke Hansson Thott's svenske rytterstyrke o g t ilf°jede ham ved Fantehullet et nederlag. Kort efter udnµvnt til rigsr d. Deltog 1512 i et rigsr dsm°de i Halmstad og fredsm°det i Malm°. Var ved krigens udbrud med Sverige 1518 betroet med hµrens proviantering. Fik 1520 pant i Helsingborg mod et l n til kongen , som fratog ham det samme r. Trak sig derefter krµnket tilbage til Bustrup og var en af hovedmµndene i rejsningen mod kong Christian II . Blev 26. marts 1523, ved kong Frederik I.' s hyldning, udnµvnt til rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage .   Var fra nu af det katolske rigsr dspartis hovedf°rer. Dµmpede 1524-25 bondeopstande i Sk ne og slog b°nderne ved Lund (28. april 1525) og Bunketoftelund. Kµmpede 1526 sejrrigt i Bleking mod S°ren Norbys folk. Tog i 1531 i K°benhavn del i forhandlingerne om den fangne kong Christian II.'s skµbne og var en af de fire danske rigsr der, over for hvem kong Frederik I. m tte forpligte sig til at holde kongen fangen p livstid.   Tilsvor grev Christopher af Oldenburg ved dennes landing 1534 troskab p kong Christians vegne og sad som grevens h°vedsmand p Helsingborg slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes nederlag 15 . januar 1535. Blev under kong Christian III. statsholder i Sk ne, men fjernedes kort efter i un de. Beholdt eller fik efter K°benhavns overgivelse i juli1536 titlen som rigs marsk tilbage, men m tte afst Helsingborg slot til sin svigers°n, Peder Skram. Deltog endnu i spidsen for den sk nske adel iforliget 1539 med J°rgen Kok.