HØEG, Mogens Styggesen Banner

Mand 1593 - 1661  (67 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn HØEG, Mogens Styggesen Banner 
  Født 3 nov. 1593  Vang, Vendsyssel Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 29 jan. 1661  Odense Castle, Odense, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet Sor°, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I88547  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far HØEG, Stygge Justesen Banner,   f. 1560, Vang, Sulsted, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1630  (Alder 70 år) 
  Mor ULFSTAND, Anne Gregersdatter,   f. 1560, Ulvborg, Ringkøping, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 7 jul. 1627, Sulsted, Aalborg, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 67 år) 
  Gift ca. 1581  N°rre Vosborg, Ulvborg, Ringk°bing, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F28689  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie ROSENKRANTZ, Christence,   f. 11 feb. 1609, Nyborg Slot Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 15 sep. 1679, Arreskov Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år) 
  Gift 2 okt. 1636 
  Børn 
   1. H°EG, Jacob,   f. 1637, Kµrg rdsholm Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. H°EG, Stygge,   f. 1638, Kµrg rdsholm Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F28978  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • H°g, Mogens, 1593-1661, til Kjµrgaardsholm, Rigsraad, blev

   f°dt paa Vang 3. Nov. 1593.
   Han studerede 1617 i Leiden, var 1621-23 Sekretµr i Kancelliet og blev


   derefter Kammerjunker hos Hertug Ulrik, fra 1624


   tillige hos Hertug Frederik. I Anledning af sit


   Giftermaal 2. Sept. 1627 med Helvig Ottesdatter


   Lindenov fratraadte han sin Stilling ved Hoffet og


   forlenedes 1627 med Lundegaard paa Mors,
   Dette Len han beholdt til 1640, da han blev


   Landsdommer i Jylland og fik det til denne Stilling


   h°rende Len, Asmildkloster ved Viborg. I de f°lgende


   Aar var han oftere befuldmµgtiget for den jyske Adel,


   fik i Jan. 1644 sammen med nogle andre Adelsmµnd


   den h°jeste Inspektion i Jylland i Anledning af


   Krigen og blev i Sept. 1645 sammen med Erik Juel


   Generallandkommissarius i den nµvnte Provins for


   at vaage over Forholdene ved den svenske Hµrs


   Bort-marche. Allerede 1647 var der Tale om hans


   Valg til Rigsraadet, og i Juni 1649 opnaaede han


   ogsaa Plads i dette. Som F°lge heraf fratraadte han


   Landsdommerembedet og Asmildkloster; i Steden herfor


   blev han 1650 Lensmand paa Silkeborg, hvilket Len


   han 1658 ombyttede med Odensegaard.
   Han synes i Rigsraadet ved forskjellige Lejligheder at


   have indtaget en oppositionel Holdning; saaledes var


   han 1650 en Tilhµnger af, at Prins Christian ogsaa


   skulde vµlges til Norge, i det han ikke °nskede


   Kongehusets Arveret til dette Rige anerkjendt,


   og var i Marts 1655 stemt for at opfordre Kongen


   til at forlade Hertugd°mmerne og komme tilbage til


   Kongeriget. Ved Siden heraf h°rte han dog til Corfits


   Ulfeldts Modstandere, og dette skal have medvirket


   til, at han i Jan. 1653 sendtes til Sverige i en


   Ambassade, som havde til Hovedopgave at faa Dronning


   Christina til at unddrage Ulfeld! sin Beskyttelse. Den


   svenske Resident i Danmark Magnus Durel, der dog nµppe


   var en uvildig Dommer, karakteriserer ham ved denne


   Lejlighed som "en god, enfoldig Mand, der hidtil har


   vµret mere bekymret for Brug af xen og Pund end for


   Kristenhedens Velfµrd". 1656 h°rte han til dem, som bleve indstillede af


   Rigsraadet til Statholderembedet i Norge, men


   fik ikke denne Stilling.
   Under Krigen 1657 var han sammen med Rigsmarsken Anders Bille i den af


   Svenskerne belejrede Fµstning Frederiksodde;


   da denne stormedes af Svenskerne, s°gte han med Bille


   ud til den ved Kysten liggende Bjersodde Skanse for


   at naa over til Fyn, men maatte overgive sig ligesom


   Rigsmarsken. I de nµrmeste Dage herefter havde han


   som Fange gjentagne Samtaler med den svenske Konges


   Minister, sin gamle Fjende Corfits Ulfeldt. Denne


   beretter, at han f°rste Gang viste sig temmelig


   afvisende over for Tanken om Fred og forlangte, at


   Ulfeldt skulde b°je sig for Frederik III og saa vende


   tilbage til Danmark, hvor han vilde blive modtagen


   med Glµde; i en f°lgende Samtale skal han derimod


   have vµret ivrigere for Freden og fik ogsaa mod givet


   resord Lov til at rejse til sin Konge for at virke for den.
   Da Krigen br°d ud igjen i Avg. 1658,


   sendtes han og Rigsraaden Christen Skeel strax ud for


   at m°de Carl Gustav og opfordre ham til at standse


   paa sin Marche fra Kors°r mod Kj°benhavn. De traf ham


   10. Avg. i Ringsted, men maatte efter Forhandlinger


   med Kongen og Grev Schlippenbach vende tilbage med


   uforrettet Sag. Under Hovedstadens Belejring havde


   han forskjellige Hverv med Hensyn til Omsorgen


   for Garnisonens Underhold og deltog desuden i


   en Kommission, der skulde unders°ge, hvorledes


   Kj°benhavns Stabelret kunde indrettes. I Avg. 1659


   blev han kommitteret til at forhandle med Svenskerne


   om Fred. Han deltog i det afgj°rende Rigsraads- og


   Stµnderm°de i Kj°benhavn i Efteraaret 1660, men d°de


   kort efter, 29. Jan. 1661, og blev begravet i Sor°. -


   Efter sin f°rste Hustrus D°d, 4. Jan. 1634, havde han


   2. Okt. 1636 µgtet Christence Jacobsdatter Rosenkrantz


   (f 15. Sept. 1679).