STIBOLT, Ernst Vilhelm

Mand 1742 - 1796  (54 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn STIBOLT, Ernst Vilhelm 
  Født 14 feb. 1742  På Christiansø Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 29 feb. 1796  København, Sjælland, Danmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I90754  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Familie KAAS, Kirsten Gyldenkrone af Mur,   f. 5 jan. 1769, På Constanstinsborg Gods Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 dec. 1841  (Alder 72 år) 
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F29562  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Ernst Vilhelm Stibolt[1, 2]


   1741 - 1796   Birth 14 Feb 1741 Christiansø Bornholm   Gender Male   Profession Kommandørkaptajn, Skibskonstruktør   Died 29 Feb 1796 København / Copenhagen Denmark   0   Father Caspar Henrik Stibolt, b. 03 Sep 1692, København / Copenhagen Denmark , d. 09 Mar 1779, Christiansø Bornholm   Mother Cathrine Harrasofsky de Arra, b. 1709, d. 24 Jun 1782, Christiansø Bornholm   Married 1727   Family ID F5334 Group Sheet   Family Kirsten Gyldenkrone Kaas, af Mur, b. 05 Jan 1769, Constantinsborg Gods , d. 30 Dec 1841   Married 1791 Holmens Kirke   Last Modified 18 Jul 2008   Family ID F3688 Group Sheet   Coat of Arms   Stibolt coat of arms   Notes   Stibolt, Ernst Wilhelm, 1741-96, Søofficer, Broder til Andr. Henr. Stibolt , er født paa Christiansø 14. Febr. 1741. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1763, Premierlieutenant 1767, Kapitajnlieutenant 1776, Kapitajn 1781 og Kommandørkapitajn 1790. Strax efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han til Uddannelse som Skibskonstruktør hos daværende Fabrikmester Krabbe og ansattes som Avskultant i Konstruktionskommissionen. 1768 rejste han sammen med Henrik Gerner (V, 614) paa en Studierejse til England, Frankrig og Holland, hjemkom fra denne 1774 og blev derefter Lærer i Skibsbygning for Kadetterne. Gerner var imidlertid bleven udnævnt til Fabrikmester; der var altsaa ingen Udsigt til Avancement for S. i de tekniske Fag, og han gik derfor i udenlandsk Tjeneste til Frankrig, som paa dette Tidspunkt var i Krig med England. Under Admiralerne Touche de Treville og Grev de Grasse gjorde han god Tjeneste, bivaanede adskillige interessante Søslag og blev dekoreret med Ordenen pour le merite militaire. Med en udmærket Anbefaling fra Grasse, med hvem han vedblev at staa i venskabelig Forbindelse, vendte han hjem 1782 og udnævntes her til Generaladjudant. Forinden sin Udenlandsrejse var S. 1776, efter at have skrevet en prisbelønnet Afhandling om Skibes Kjølbrækkelighed, bleven optaget i Videnskabernes Selskab samt bleven Medlem af Konstruktionskommissionen; sin Virksomhed her gjenoptog han nu og konstruerede flere mindre Orlogsfartøjer, bl. a. den fra Slaget paa Reden bekjendte synkefri Fregat «Hjælperen». Efterhaanden kom han dog mere og mere i Modsætningsforhold til den geniale Gerner, hvem han trods sine gode Evner var absolut underlegen; den daværende Overkrigssekretær F. C. Rosenkrantz, der hadede Gerner, æggede ham til at fortrædige denne, endog i den Grad, at Gerner herover tog sin Død (1787). S. arvede nu dennes Post som Fabrikmester, først midlertidig ansat, men fra 1789 fast, og byggede under sin Funktionstid adskillige gode Skibe. Nemesis fulgte ham imidlertid i Kølvandet. Gerners Elev, den senere Fabrikmester Hohlenberg (VII, 505), traadte ind i Konstruktionskommissionen og forfulgte ham her samt paa andre Maader af al Magt, saa at S., hvis Helbred i Forvejen var svagt, til sidst tabte Modet og blev greben af en dyb Melankoli. Denne tiltog med Aarene, og i Begyndelsen af 1796 maatte han nedlægge sit Embede. Kort efter (29. Febr.) gjorde han ved at springe ud af Vinduet fra sin Bolig paa Toldbodvejen Ende paa sit Liv. -- S. blev 8. Juli 1791 gift med Kirsten Güldencrone Kaas (f. 5. Jan. 1769 d. 30. Dec. 1841), Datter af Kontreadmiral Ulr. Chr. K. (IX, 72).


   Worm, Lex. ov. lærde Mænd. Borgervennen IX. Personalhist. Tidsskr. 3. R. IV, 285 f. C.   With.   Sources   [S4] Danmarks Adels Aarbog.   [S2] Dansk Biografisk Leksikon.   http://skeel.info/getperson.php?personID=I7469&tree=ks