BAGGESEN, Øllegaard Rasmusdatter

Kvinde 1758 - 1824  (65 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn BAGGESEN, Øllegaard Rasmusdatter 
  Født 28 sep. 1758  Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Kvinde 
  Død 17 feb. 1824  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I92863  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Far BAGGESEN, Rasmus Lauridsen,   f. 14 maj 1733,   d. 7 sep. 1784  (Alder 51 år) 
  Mor BOEYSEN, Regina,   f. 20 maj 1732, Nyborg, Svendborg Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 15 sep. 1759, Nyborg, Svendborg Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 27 år) 
  Familie-ID F30252  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie LUNDEGAARD, Oberstloejtnant,   d. 1801 
  Børn 
   1. LUNDEGAARD, Ellen Regine,   f. 1782
   2. LUNDEGAARD, Karen Nicoline,   f. 27 dec. 1784,   d. 1845, Svendborg Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 60 år)
   3. LUNDEGAARD, Anna Rasmine,   f. 1785,   d. 22 maj 1844  (Alder 59 år)
   4. LUNDEGAARD, Niels Frederik Bo
   5. LUNDEGAARD, Nikolej
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F33543  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Gode Hr Etasraaed


   Tilgiv at ieg ogsaa i Etalien giør dem uleilighed med min skrivelse, gode Torvalsen hvor kunde di saaleedes efter deres stolte løfte forlade mig og ikke Eengang sige et lidet far vel enten skriftlig eller mundtlig, ieg haver mange ubehageligheder da ieg indet har meer, at give af, ieg har siden di reiste solgt Een kiole og det tøie som ieg sagte dem ieg hat kiøbdt for for di penge di var saa god at give mig for August, god Torvalsen hvor kunde di saaleedes forlade mig, der vaar di som sagte mig det, pas paa Torvalsen reiser uden at sørge for dig eller holde sit løfte, men saa ilde kunde ieg ikke troe Een Torvalsen, di som ikke eengang men mange gange har givet mig deres løfte og haand paa aldrig at forlade mig nu ieg er svag og gammel ieg gik til Etasraad Bugge og bad ham om at hielpe mig til lidet vist at leve af, og han svarede mig at naaer min Mand hafte været Een Kongelig Embeds Mand kunde ieg ventet hielp, men private vilde Kongen ikke befatte sig med, han spurte mig hvem der hafte understøttet mig siden ieg blev saa svag, ieg svarede E: Torvalsen han hafte lovet at sørge for mig men nu var han reist Etasraaden hafte rigtig nok lovet at sørge for mig naaer han reyste, men han haft forglemdt mig og nu var ieg Een uden hielp af nogen uden di 7 [sk] af Compagniet, Etasraad Bugge sagte ieg skulde skrive dem til di var Een rig Mand, og saa ubetydelig Een Summe vilde di vist aldrig nægte mig, ieg skulde skrive dem til, nu vilde ieg inderlig ønske at høre fra dem hvorleedes deres reyse er gaaet, og om di frisk og vel er kommen til deres hiem, ieg haaber gode at di ikke forglemmer mig og deres løfte ieg er meget svagelig, og lider meget i min alderdom, da ieg mange gange mangler det nødvendigste, nu ønsker ieg dem af mit ganske hierte at leve frisk og vel og ikke glemme deres altiid Taknemmelige


   O. Lundegaards Encke født Baggesen   Kiøbenhavn den 25 November 1820   i stoere Kongens gaden No 228 anden Sal   Tusinde kierlige hilsener fra min familie Neuholme har ingen leve brød faaet inu, Bülow sagte at han undres over at di aldrig hafte talt om ham, han vilde see hvad han kunde giøre inu gaaer han lev tuusinde gange vel
   The Thorvaldsen Letter Archives   http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/letters/m61820,nr.53

   Sorgenfrie d. 6 Septb 1823.   Høivelbaarne Hr Etatsraad! Betalingen af Renten af Hans Høiheds Obligation forskaffer mig et Par Gange om Aaret den Fornøielse at tilbagekalde mig i Deres Erindring. Jeg har saaledes i Dag den Ære at vedføie en Anviisning paa Torlonia Co stor Tohundrede Fem og Tyve Scudi som Beløbet af Renten for et halvt Aar nemlig fra 1e. April til 1e. October dette Aar, hvis Betaling jeg beder Dem antegne paa Obligationen for Dødes og Levendes Skyld som man siger. Man maae i Pengesager iagttage alle Formaliteter selv om det skulde faae Udseenet af Pedanterie.


   Uagtet jeg frygter for at falde Dem besværlig maae jeg dog give efter for Prindsesse Julianes hyppige Paamindelser og erindre Dem om samme Prindsesses Commission for Hs. Majestæt Dronningen.   Fremdeles har Prof. Lund anmodet mig om at gotgjøre ham omtrent 80rbd. Sedler, som han paa Deres Vegne har forestrakt en Madame Lundgaard paa en af Dem bevilget Pension. Uagtet jeg vel veed at Prof. Lund ikke kan taale at staae i Forskud, har jeg dog anseet mig for uberettiget til at udbetale ham noget uden Deres udtrykkelige Ordre. Er det Deres Ønske, at Mad. Lundgaards Pension skal afholdes af hvad jeg halvaarlig har at remittere Dem paa H.Hs. Vegne, da beder jeg mig underrettet herom med bestemt Angivelse af hvormeget hun halvaarlig skal nyde. Indtil jeg modtager en saadan Underretning vedbliver jeg at remittere Dem det fulde Beløb af Renterne.


   Deres Høiheder og alle Damerne hilse paa det venligste. Jeg føier min Hilsen til deres og forbliver med Venskab og Høiagtelse Deres hengivne   Adler

   Abstract   J.L. Lund informerer Thorvaldsen om, at madam Lundegaard vil få udbetalt 30 specier årligt. Dette beløb beder Lund Thorvaldsen om at udbetale til H.W. Bissen, når han ankommer til Rom.   J.L. Lund informs Thorvaldsen that Mrs. Lundegaard will receive 30 species yearly. Lund asks Thorvaldsen to pay this amount to H.W. Bissen when he arrives in Rome.

   Paa Grund af det af S.T. Her Etatsraad Thorwaldsen gjorte Løfte om en aarlig Understøttelse af 100 Rbdr. til Madam Lundgaard, har jeg i forskjellige Gange forestrakt hende indtil den Sum af 60 Rbdr. reede Sølv som udgjør 30 Species, hvilke Tredive Species Hr. Etatsraad Thorwaldsen vilde behage at udbetale for min Regning til Hr Bissen ved hans Ankomst til Rom.


   Kjøbenhavn d 14e. Decbr. 1823. J.L. Lund

   = 30 Species =   Ovenstaaende Summa af 60rdl. rede Sølv haver jeg rigtigen imodtaget hvilket herved bevidnes   O: Lundegaards Enke   født Baggesen   The Thorvaldsen Letter Archives   http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/letters/m81823,nr.83

  • Gode Hr Etasraaed

   Tilgiv at ieg ogsaa i Etalien giør dem uleilighed med min skrivelse, gode Torvalsen hvor kunde di saaleedes efter deres stolte løfte forlade mig og ikke Eengang sige et lidet far vel enten skriftlig eller mundtlig, ieg haver mange ubehageligheder da ieg indet har meer, at give af, ieg har siden di reiste solgt Een kiole og det tøie som ieg sagte dem ieg hat kiøbdt for for di penge di var saa god at give mig for August, god Torvalsen hvor kunde di saaleedes forlade mig, der vaar di som sagte mig det, pas paa Torvalsen reiser uden at sørge for dig eller holde sit løfte, men saa ilde kunde ieg ikke troe Een Torvalsen, di som ikke eengang men mange gange har givet mig deres løfte og haand paa aldrig at forlade mig nu ieg er svag og gammel ieg gik til Etasraad Bugge og bad ham om at hielpe mig til lidet vist at leve af, og han svarede mig at naaer min Mand hafte været Een Kongelig Embeds Mand kunde ieg ventet hielp, men private vilde Kongen ikke befatte sig med, han spurte mig hvem der hafte understøttet mig siden ieg blev saa svag, ieg svarede E: Torvalsen han hafte lovet at sørge for mig men nu var han reist Etasraaden hafte rigtig nok lovet at sørge for mig naaer han reyste, men han haft forglemdt mig og nu var ieg Een uden hielp af nogen uden di 7 [sk] af Compagniet, Etasraad Bugge sagte ieg skulde skrive dem til di var Een rig Mand, og saa ubetydelig Een Summe vilde di vist aldrig nægte mig, ieg skulde skrive dem til, nu vilde ieg inderlig ønske at høre fra dem hvorleedes deres reyse er gaaet, og om di frisk og vel er kommen til deres hiem, ieg haaber gode at di ikke forglemmer mig og deres løfte ieg er meget svagelig, og lider meget i min alderdom, da ieg mange gange mangler det nødvendigste, nu ønsker ieg dem af mit ganske hierte at leve frisk og vel og ikke glemme deres altiid Taknemmelige

   O. Lundegaards Encke født Baggesen

   Kiøbenhavn den 25 November 1820

   i stoere Kongens gaden No 228 anden Sal

   Tusinde kierlige hilsener fra min familie Neuholme har ingen leve brød faaet inu, Bülow sagte at han undres over at di aldrig hafte talt om ham, han vilde see hvad han kunde giøre inu gaaer han lev tuusinde gange vel

   The Thorvaldsen Letter Archives

   http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/letters/m61820,nr.53

   Sorgenfrie d. 6 Septb 1823.

   Høivelbaarne Hr Etatsraad! Betalingen af Renten af Hans Høiheds Obligation forskaffer mig et Par Gange om Aaret den Fornøielse at tilbagekalde mig i Deres Erindring. Jeg har saaledes i Dag den Ære at vedføie en Anviisning paa Torlonia Co stor Tohundrede Fem og Tyve Scudi som Beløbet af Renten for et halvt Aar nemlig fra 1e. April til 1e. October dette Aar, hvis Betaling jeg beder Dem antegne paa Obligationen for Dødes og Levendes Skyld som man siger. Man maae i Pengesager iagttage alle Formaliteter selv om det skulde faae Udseenet af Pedanterie.

   Uagtet jeg frygter for at falde Dem besværlig maae jeg dog give efter for Prindsesse Julianes hyppige Paamindelser og erindre Dem om samme Prindsesses Commission for Hs. Majestæt Dronningen.

   Fremdeles har Prof. Lund anmodet mig om at gotgjøre ham omtrent 80rbd. Sedler, som han paa Deres Vegne har forestrakt en Madame Lundgaard paa en af Dem bevilget Pension. Uagtet jeg vel veed at Prof. Lund ikke kan taale at staae i Forskud, har jeg dog anseet mig for uberettiget til at udbetale ham noget uden Deres udtrykkelige Ordre. Er det Deres Ønske, at Mad. Lundgaards Pension skal afholdes af hvad jeg halvaarlig har at remittere Dem paa H.Hs. Vegne, da beder jeg mig underrettet herom med bestemt Angivelse af hvormeget hun halvaarlig skal nyde. Indtil jeg modtager en saadan Underretning vedbliver jeg at remittere Dem det fulde Beløb af Renterne.

   Deres Høiheder og alle Damerne hilse paa det venligste. Jeg føier min Hilsen til deres og forbliver med Venskab og Høiagtelse Deres hengivne

   Adler

   Abstract

   J.L. Lund informerer Thorvaldsen om, at madam Lundegaard vil få udbetalt 30 specier årligt. Dette beløb beder Lund Thorvaldsen om at udbetale til H.W. Bissen, når han ankommer til Rom.

   J.L. Lund informs Thorvaldsen that Mrs. Lundegaard will receive 30 species yearly. Lund asks Thorvaldsen to pay this amount to H.W. Bissen when he arrives in Rome.

   Paa Grund af det af S.T. Her Etatsraad Thorwaldsen gjorte Løfte om en aarlig Understøttelse af 100 Rbdr. til Madam Lundgaard, har jeg i forskjellige Gange forestrakt hende indtil den Sum af 60 Rbdr. reede Sølv som udgjør 30 Species, hvilke Tredive Species Hr. Etatsraad Thorwaldsen vilde behage at udbetale for min Regning til Hr Bissen ved hans Ankomst til Rom.

   Kjøbenhavn d 14e. Decbr. 1823. J.L. Lund

   = 30 Species =

   Ovenstaaende Summa af 60rdl. rede Sølv haver jeg rigtigen imodtaget hvilket herved bevidnes

   O: Lundegaards Enke

   født Baggesen

   The Thorvaldsen Letter Archives

   http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/letters/m81823,nr.83