STEMAN, Just Valentin

Mand 1629 - 1689  (~ 59 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn STEMAN, Just Valentin 
  Født jun. 1629 
  Køn Mand 
  Død 20 maj 1689  Glückstadt, Schleswig-Holstein, Germany Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet gravsten i St Marie kirke, Helsingør Municipality, Hovedstaden, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I93190  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Familie BELOW, Anna,   f. 1630, Dorpat, Tartu Parish, Tartumaa, Livland/Estonia Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 16 feb. 1677, Helsingør Municipality, Hovedstaden, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 47 år) 
  Gift 8 okt. 1656  Helsingör Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. STEMAN, Anne Sophie Justdatter,   f. 1657,   d. 1689  (Alder 32 år)
   2. STEMANN, Anna Elisabeth Justdatter,   f. 14 apr. 1659, Rostock, Mecklenburg-West Pommerania, Germany Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 jun. 1690, Herstedøster prästgård, Hovedstaden, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 31 år)
   3. STEMAN DÖD UNG, Sophie Hedvig,   f. 1660
   4. STEMAN, Johan Valentin,   f. 14 maj 1662,   d. 10 mar.
   5. STEMAN, Elsebeth Hedvig,   f. 1664
   6. STEMAN, Elisabeth Dorothea,   f. 1668
   7. STEMAN, Daniel,   f. 1670
   8. STEMAN, Agneta Margrethe,   f. 1673
   9. STEMAN, Mathias Bernhardt,   f. 1676
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F30353  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Børn


   * 1. Anne/Anna Sophie Justsdatter Stemann, f. 25 sep. 1657, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg , d. 1689


   * 2. Anna Elisabeth Justdatter Stemann, f. 14 apr. 1659, Rostock, Tyskland , d. 18 maj/jun 1696, Herstedøster, Smørum, København


   * 3. Sophie Hedevig/Hedvig Stemann, f. 14 maj/21 okt 1660, Rostock, Tyskland , d. ung


   * 4. Johan Valentin/Vallentin/Valentinsen Stemann, f. 14 maj 1662, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg , d. 10 mars


   * 5. Elsebeth Hedvig Stemann, f. 11 nov. 1664, Helsingør , Lynge-Kronborg, Frederiksborg


   * 6. Elisabeth Dorthea Stemann, f. 23 feb. 1668


   * 7. Daniel Stemann, f. 01 jan. 1670


   * 8. Agnetha Margrethe Stemann, f. 24 jan. 1673


   * 9. Mathias Bernhardt Stemann, f. 06 jul. 1676   Gravsten och porträtt i St Marie kirke Helsingör.   Danskt biogr lexikon 388-389   Stemann, Just Valentin, 1629-89, Generalsuperintendent, var født 20. (ell. 27.) Juni 1629 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader, Hamborgeren Mag. Johan S., da var Diaconus eller Andenpræst ved St. Petri Kirke. Moderen, der døde snart efter Sønnens Fødsel, var en Datter af Præsten Valentin Wudrian i Hamborg. 1630 blev Faderen Archidiaconus ved Nicolai Kirke i Hamborg, og i denne By voxede Sønnen op og fik sin Skolegang, indtil han 1645 til Gymnasiet i Osnabrück. Siden studerede han Theologi i Helmstedt, Wittenberg og forskjellige andre Steder. I Wittenberg tog han Magistergraden. 1654 besøgte han sin Fødeby Kjøbenhavn og var paa Valg til Præst ved St. Petri Kirke; men da en anden blev ham foretrukken, kaldede Kongen ham Aaret efter til tysk Slots- og Garnisonspræst i Helsingør, hvorpaa han 8. Okt. 1656 ægtede sin Formands, M. Matthias Vellhauers, Enke, Anna, Datter af Dr. med. Joh. Below i Lifland. 1659 blev S. fortrængt af Svenskerne, der indsatte en anden Præst i hans Sted. Sit ufrivillige Otium benyttede han til en Rejse til Rostock, hvor han erhvervede den theologiske Licentiatgrad. 1660 kom han tilbage til sit Embede, som han forestod med Kraft og Dygtighed, men ikke uden forskjellige Stridigheder. En Kaldelse, han 1668 modtog til et theologisk Professorat i Rostock og en fremragende kirkelig Stilling i Meklenborg, undslog han sig for at modtage. – Da S. s ovennævnte Hustru døde 1677, ægtede han 5. Maj 1680 Bente Jensdatter, en Borgmesterdatter fra Helsingborg, Enke efter Professor Oluf Bagger i Lund. Hun var Stifmoder til Sjællands Biskop Hans Bagger, i hvis Hus Brylluppet stod. – 1686 fik S. Titel af Konsistorialassessor, og 1687 blev han (uden Disputats) af Biskop Bagger kreeret til Dr. theol., hvorpaa han 1688 kaldedes til Generalsuperintendent og Kirkeraad i den kongelige Del af Holsten. Men allerede 20. Maj 1689 døde han i Gluckstadt, hvor Slotspræst Pet. Zitscher holdt Ligtalen over ham, udgiven under Titelen: «Gekrönte Priester-Treu » . – S. omtales som en lærd Theolog, men hans Skrifter ere ikke betydelige; mest Interesse har hans mod Romerkirken stærkt polemiske Disputats (Rost. 1659): «Ecclesia Romana monstrum triceps». Han er Stamfader til en her i Landet endnu blomstrende Slægt.


   Programma funebre.   Moller, Cimbria lit. II. Allg.   Deutsche Biographie XXXVI.   Personalhist. Tidsskr. 3. R. VI, 2 ff.   /H. F. Rørdam.   Just Valentin Stemann, I.N.R.I Friderico Magno, København, Henrik Gøde, 1660 Udgave og oversættelse:   Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København, Museum Tusculanums Forlag, 1996, s. 172-174   Ur: FRA HELSINGØRS FORTID


   II. BIND


   EMBEDS- OG BESTILLINGSMÆND


   VIII. Sognepræster til Marie Kirke.:   * 8. Stemann, Just Valentin Johansen, f. Kbh. 27/0 1629.


   * Sognepræst her 16/10 1656, Generalsuperintendent i Holsten 1688. död d 20/5, 1689.


   * Faderen: J. Justesen, Pr. t. Petri Kirke.


   * Moderen: Sophie Hedvig Vallentinsdt. Wudrian.
   * 1) G. 9/11 1656 m. Anna .Johansdt. Be/lw, (E. e. Nr. 7.) död d 16/2 1677.


   * Faderen: Johan B., Dr. med.


   * Moderen: Margrethe Kirschner.


   *
   * Børn: Anna Sophie, f, 25/9 1657, g. m. Richardi, Kapl. her.


   * Anna Elisabeth, f . 14/4. 1659, g. m. Torben Lidøe, Sognepræst t. Hersted.


   * Sophie Hedvig, f. 21/'10 1660.


   * Johan Vallentin, f. 20/5 1662, Sekretær i dansk Cancelli.


   * Elsebeth Hedvig, f. 11/11 1664, g. m. Johan Eichel, Dr. med.


   * Elisabeth Dorthea, f. 25/2, 1668, g. m. Forvalter Ram i Itzeho.


   * Daniel, f. 1/'1, 1670, Læge i Itzeho.


   * Agnetha Margrethe, f. 24/1, 1673, g. m. Henrik Hirnklov, Sognepr. t. Magleby.


   * Mathias Bernhardt, f. 6/7 1676.
   2) G. 5/5 1680 m. Bente .John, E. e. Prof. Ole Bagger.


   Uden Børn.