ROSENVINGE, Henrik Mogensen

Mand 1528 - 1583  (~ 78 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn ROSENVINGE, Henrik Mogensen 
  Født fra jan. 1505 til 1528  Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 28 apr. 1583  Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I93444  My Genealogy
  Sidst ændret 26 jul. 2017 

  Familie FORBES (FORBUS), Karen Willumsdatter,   f. jan. 1520,   d. Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Gift ca. 1540 
  Børn 
   1. ROSENVINGE, Mogens Henriksen,   f. 4 jun. 1540, Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 mar. 1607, Odense, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 66 år)
   2. ROSENVINGE, Niels Henriksen,   f. 1553,   d. 1603, Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 50 år)
   3. ROSENVINGE, Dorothea Henriksdatter,   d. 1623, Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
   4. ROSENVINGE, Willum Henriksen,   d. 1608, Helsingør, Denmark Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 26 jul. 2017 
  Familie-ID F30435  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Rådmand i Helsingør 1544

   Borgmester 1555


   Tolder 1564

  • Notes Rosenvinge, Henrik Mogensen, -1583, Borgmester og Tolder, var Søn af den 1505 adlede Borgmester Mogens Jensen i Helsingør (f 1528), hvis Efterkommere imidlertid først ned i det 17. Aarhundrede optoge Navnet Rosenvinge (efter Vaabenet). Ogsaa hans Moder var adelig, Datter af den 1474 adlede Borgmester i Helsingør og Tolder Peder Hansen. De 2 Embeder, som Morfaderen havde beklædt, skulde ogsaa Dattersønnen overtage, som i det hele taget Slægten gjennem flere Led var knyttet til Øresundstolden. 1544 eller noget før blev H. M. Raadmand i Helsingør, 1555 Borgmester, og denne Stilling indtog han saa indtil 1579, da han efter Ønske endelig fritoges for den, for at han bedre kunde varetage sit andet, 1564 overtagne Embede som Tolder (hvilket han beholdt til 1583, kort inden sin Død), og fordi den ham overdragne Regnskabsføring ved de store Byggeforetagender paa Kronborg i høj Grad beslaglagde hans Tid. Stillingen som Tolder ved Øresund var en betroet Plads, ikke blot fordi der gik store Pengesummer gjennem hans Hænder, men ogsaa, og ikke mindst, fordi den havde en politisk Side, i det han i kildne Spørgsmaal ofte maatte optræde som Kongens Repræsentant over for de fremmede Handelsmænd og Skippere, der aarlig i Massevis kom til Helsingør, saaledes ved Beslaglæggelse af Skibe, Afpresning af Pengelaan og Mandskab, Tvangssalg af Ladninger osv. Ligesom H. M. utvivlsomt var den vanskelige Stilling voxen og med Dygtighed passede den, saaledes var han aabenbart yndet af Frederik II, der i høj Grad benyttede sig af ham, bl. a. til at forsyne sin Hofholdning og Flaaden med alle Slags Varer fra Udlandet. Ved Siden af sine offentlige Hverv drev han en ret betydelig Handelsvirksomhed, baade i det store og smaa. Uden at kunne maale sig i Rigdom med sin ældre samtidige, Borgmester Sander Leiel (X, 186), var han en velstaaende Mand, der foruden sine Ejendomme i Helsingør ligesom denne sin Forgænger sad inde med Jordegods i det nordostlige Sjælland, til Dels som Len fra Kronen. Han var gift 1. med Karine Villumsdatter Forbus, af en skotsk Adelsslægt, 2. med Birgitte Mortensdatter Skult. Til hans andet Bryllup (1572) udgav den bekjendte Forfatter Hans Christensen Sthen, der den Gang var Skolemester og Præst i Helsingør, et Digt, som imidlertid synes at være gaaet tabt. H. M. døde i Forsommeren 1583. Hans Broder Jens Mogensen R. var Raadmand i Helsingør og blev tillige 1556 Toldskriver og 1560 Tolder ved Sundtolden. Han døde i Slutningen af 1563 og efterfulgtes i sidstnævnte Embede af Broderen.


   Hist. Tidsskr. V, 461 ff.

   http://www.olifanten.dk/total.web/default.htm


   http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I12028&tree=2   Borger og Købmand i Helsingør, senere Borgmester og Lensmand m. m.   Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen mfl., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1955:II:28- 2 a..


   --------------------


   Jens Mogensen Rosenvinge


   http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I36894&tree=2   Død: Ett 24 Des 1563 Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark   Ved Handelen i Amsterdam, fik 1536 (11 Okt.) Skøde paa en Gaard i Parup, Græse Sogn, var 1544 Borger i Helsingør, 1551 Raadmand, 1556 (før 14 Juli) Toldskriver, 1560 (Marts) Øresunds-Tolder. - Som Tolder tog J. M. Initiativet til Fyrvæsenets Oprettelse; han var medvirkende ved Udarbejdelsen af Frederik II's Søret.


   --


   Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1955:II:29- 3.b.


   --------------------


   Rosenvinge, Henrik Mogensen, -1583, Borgmester og Tolder, var Søn af den 1505 adlede Borgmester Mogens Jensen i Helsingør (f 1528), hvis Efterkommere imidlertid først ned i det 17. Aarhundrede optoge Navnet Rosenvinge (efter Vaabenet). Ogsaa hans Moder var adelig, Datter af den 1474 adlede Borgmester i Helsingør og Tolder Peder Hansen. De 2 Embeder, som Morfaderen havde beklædt, skulde ogsaa Dattersønnen overtage, som i det hele taget Slægten gjennem flere Led var knyttet til Øresundstolden. 1544 eller noget før blev H. M. Raadmand i Helsingør, 1555 Borgmester, og denne Stilling indtog han saa indtil 1579, da han efter Ønske endelig fritoges for den, for at han bedre kunde varetage sit andet, 1564 overtagne Embede som Tolder (hvilket han beholdt til 1583, kort inden sin Død), og fordi den ham overdragne Regnskabsføring ved de store Byggeforetagender paa Kronborg i høj Grad beslaglagde hans Tid. Stillingen som Tolder ved Øresund var en betroet Plads, ikke blot fordi der gik store Pengesummer gjennem hans Hænder, men ogsaa, og ikke mindst, fordi den havde en politisk Side, i det han i kildne Spørgsmaal ofte maatte optræde som Kongens Repræsentant over for de fremmede Handelsmænd og Skippere, der aarlig i Massevis kom til Helsingør, saaledes ved Beslaglæggelse af Skibe, Afpresning af Pengelaan og Mandskab, Tvangssalg af Ladninger osv. Ligesom H. M. utvivlsomt var den vanskelige Stilling voxen og med Dygtighed passede den, saaledes var han aabenbart yndet af Frederik II, der i høj Grad benyttede sig af ham, bl. a. til at forsyne sin Hofholdning og Flaaden med alle Slags Varer fra Udlandet. Ved Siden af sine offentlige Hverv drev han en ret betydelig Handelsvirksomhed, baade i det store og smaa. Uden at kunne maale sig i Rigdom med sin ældre samtidige, Borgmester Sander Leiel (X, 186), var han en velstaaende Mand, der foruden sine Ejendomme i Helsingør ligesom denne sin Forgænger sad inde med Jordegods i det nordostlige Sjælland, til Dels som Len fra Kronen. Han var gift 1. med Karine Villumsdatter Forbus, af en skotsk Adelsslægt, 2. med Birgitte Mortensdatter Skult. Til hans andet Bryllup (1572) udgav den bekjendte Forfatter Hans Christensen Sthen, der den Gang var Skolemester og Præst i Helsingør, et Digt, som imidlertid synes at være gaaet tabt. H. M. døde i Forsommeren 1583. Hans Broder Jens Mogensen R. var Raadmand i Helsingør og blev tillige 1556 Toldskriver og 1560 Tolder ved Sundtolden. Han døde i Slutningen af 1563 og efterfulgtes i sidstnævnte Embede af Broderen.

  • Som tolder tog J.M. initiativet til fyrvµsenets oprettelse - Han var medvirkende ved udarbejdelsen af Frederik II's s°ret.